ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ - โครงการประกวดรักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง "รักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ...


ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ  กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต


ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน


โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร - หนึ่งในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา.


โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง

โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง - กศน. อำเภอทุ่งสง จัดโครงการค่ายนักอ่าน โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัดเขากล...


กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ

กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ - กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ ด้วยกิจกรรมแข่งขั...


เปิดโลกเปิดเล่ม  : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57)

เปิดโลกเปิดเล่ม : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57) - พบกับเรื่องราวของ คุณพนมวัน คาดพันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำน...


โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559

โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 - เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ที่สำนักงานส่งเสร...


กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์

กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์ - อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติ...


กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  ร.ร.บ้านห้วยใคร้

กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ร.ร.บ้านห้วยใคร้ - กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่...


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี - วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี.


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.


กศน ม ต้น คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง Force8949 1 of 2

กศน ม ต้น คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง Force8949 1 of 2


วีดิทัศน์ เรื่อง "อ่านอดีต เขียนอนาคต" 8 กันยายน 2559

วีดิทัศน์ เรื่อง "อ่านอดีต เขียนอนาคต" 8 กันยายน 2559 - วีดิทัศน์ เรื่อง "อ่านอดีต เขียนอนาคต" วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังส...


คลิปการเรียนการสอน  กศน ตำบลเข็กน้อยกศน อำเภอเขาค้อ

คลิปการเรียนการสอน กศน ตำบลเข็กน้อยกศน อำเภอเขาค้อ - การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเข็กน้อย.


โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ


สารคดีทหารเรียนกศน.

สารคดีทหารเรียนกศน.


โครงการรักการอ่าน โดยครูฐิติมา.mpg

โครงการรักการอ่าน โดยครูฐิติมา.mpg - ผลงานโครงการรักการอ่านมีนาคม2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๑.


การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย เลขานุการ รมว.ศธ. Part1

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย เลขานุการ รมว.ศธ. Part1 - การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย เลขานุการ...


หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร

หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร - วีดีทัศน์โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...


More ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Google+ (click here to hide/see results)