ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอบรมบุคลากร ชุมชนรักการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน กศน.จังหวัด # เชียงใหม่ จัด#การอบรมโครงการชุมชนรักการอ่าน...


โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559

โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 - เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ที่สำนักงานส่งเสร...


ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน - 2 เมษายน 2558 โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเชีย...


ประกวดรักการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน"

ประกวดรักการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน" - โครงการประกวดการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน" โดยการแข่...


ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ - โครงการประกวดรักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง "รักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ...


หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร

หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร - วีดีทัศน์โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...


1 ปีโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา

1 ปีโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา - โครงการ : "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" โดย : แผนงานสร้างเสริ...


ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ  กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - การส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สู่บ้านหนังสืออัจฉ...


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด - กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนร...


การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ในวันรักการอ่าน 2 เมษา

การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ในวันรักการอ่าน 2 เมษา - การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการเขียนเรียงความ ในโครงการ 2 เมษายน วันรักก...


โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.พัทลุง

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.พัทลุง - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 กศน.อำเภอตะโหมด/ป่าบอน สังกัดสำนักงาน กศน...


โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ


ส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย กันตัง

ส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย กันตัง - ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ จัดกิจกรรมส...


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบ้านแร่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบ้านแร่


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ


กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ - กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้ว...


คลิปการสอน กศน. เรื่อง มารยาทและนิสัยในการเขียน ม.ปลาย MP4

คลิปการสอน กศน. เรื่อง มารยาทและนิสัยในการเขียน ม.ปลาย MP4 - จัดทำโดย กศน.ตำบลปากน้ำ สังกัด กศน.อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงาน กศน.จังหว...


สัญญาการเรียนรู้ก่อนเรียนนศ.คาดว่าจะจบตรวจประเมินการเขียนและการอ่าน

สัญญาการเรียนรู้ก่อนเรียนนศ.คาดว่าจะจบตรวจประเมินการเขียนและการอ่าน - ตรวจเลือดนศ.กศน.ตำบลเชิงเนินปีการศึกษา2/2559.


โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอฮอด

โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอฮอด - กศน.อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศ...


โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง

โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง - กศน. อำเภอทุ่งสง จัดโครงการค่ายนักอ่าน โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัดเขากล...


More ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Google+ (click here to hide/see results)