ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประกวดรักการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน"

ประกวดรักการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน" - โครงการประกวดการอ่าน "โครงการรักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ่าน" โดยการแข่...


โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559

โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 - เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ที่สำนักงานส่งเสร...


หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร

หลักสูตร กศน. 2551 ใช้อบรมการเรียนรู้รายบุคคล กศน.กำแพงเพชร - วีดีทัศน์โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...


กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์

กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ - กศน.อำเภอบ้านแฮดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านห้ว...


โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.พัทลุง

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.พัทลุง - สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 กศน.อำเภอตะโหมด/ป่าบอน สังกัดสำนักงาน กศน...


1 ปีโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา

1 ปีโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา - โครงการ : "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" โดย : แผนงานสร้างเสริ...


โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม12ประการ กศน.เมืองนครศรีฯ


ผลงานเด่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานเด่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.


กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ

กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ - กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ ด้วยกิจกรรมแข่งขั...


ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ  กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต


คลิปการสอน กศน. เรื่อง มารยาทและนิสัยในการเขียน ม.ปลาย MP4

คลิปการสอน กศน. เรื่อง มารยาทและนิสัยในการเขียน ม.ปลาย MP4 - จัดทำโดย กศน.ตำบลปากน้ำ สังกัด กศน.อำเภอเมืองกระบี่ สำนักงาน กศน.จังหว...


เปิดโลกเปิดเล่ม  : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57)

เปิดโลกเปิดเล่ม : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57) - พบกับเรื่องราวของ คุณพนมวัน คาดพันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำน...


โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง

โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง - กศน. อำเภอทุ่งสง จัดโครงการค่ายนักอ่าน โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัดเขากล...


ส่งเสริมการอ่าน กศน.เมืองพัทลุง

ส่งเสริมการอ่าน กศน.เมืองพัทลุง - ส่งเสริมการอ่าน กศน.เมืองพัทลุง.


ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน


โครงการอบรมยุวกาชาดกศน.อำเภอเมืองนครศรีฯ

โครงการอบรมยุวกาชาดกศน.อำเภอเมืองนครศรีฯ - ครั้งที่2 ณ ตาลคู่แอนรีสอร์ท นครศรีธรรมราช.


กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  ร.ร.บ้านห้วยใคร้

กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ร.ร.บ้านห้วยใคร้ - กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่...


โครงการรักการอ่าน สสค

โครงการรักการอ่าน สสค


โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร - หนึ่งในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา.


More ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Google+ (click here to hide/see results)