ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ - โครงการประกวดรักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง "รักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ...


ค้นคน กศน.อำเภอสีชมพู ส่งเสริมการอ่าน

ค้นคน กศน.อำเภอสีชมพู ส่งเสริมการอ่าน - แม่ครูผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อส่งเสริมในด้านการอ่าน.


วีดีทัศน์การส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น

วีดีทัศน์การส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น


ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ  กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - การส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สู่บ้านหนังสืออัจฉ...


โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559

โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 - เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ที่สำนักงานส่งเสร...


โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร - หนึ่งในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา.


เปิดโลกเปิดเล่ม  : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57)

เปิดโลกเปิดเล่ม : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57) - พบกับเรื่องราวของ คุณพนมวัน คาดพันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำน...


การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ในวันรักการอ่าน 2 เมษา

การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ ในวันรักการอ่าน 2 เมษา - การอ่านเรียงความ นศ.ที่ชนะการเขียนเรียงความ ในโครงการ 2 เมษายน วันรักก...


โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง

โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง - กศน. อำเภอทุ่งสง จัดโครงการค่ายนักอ่าน โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัดเขากล...


กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  ร.ร.บ้านห้วยใคร้

กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ร.ร.บ้านห้วยใคร้ - กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่...


กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์

กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์ - อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติ...


โครงการรักการอ่าน สสค

โครงการรักการอ่าน สสค


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


ส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย กันตัง

ส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย กันตัง - ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ จัดกิจกรรมส...


“สับปะรด” (Pineapple) หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสานรัก

“สับปะรด” (Pineapple) หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสานรัก - หนังสั้นเรื่องที่สอง ถ่ายทอดเรื่องราวของ แม่ ที่มีอาชีพขายผลไม้ ไม่ม...


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.


บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตรัง (เสียงสะท้อนจากบ้านหนังสือัจฉริยะ)

บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตรัง (เสียงสะท้อนจากบ้านหนังสือัจฉริยะ) - ตามที่ กศน.จังหวัดตรังได้ดำเนินการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทางกลุ่มงานส่...


กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ

กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ - กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ ด้วยกิจกรรมแข่งขั...


อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 10 การสาธิตและวิพากษ์ฯ ครั้งที่ 2

อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 10 การสาธิตและวิพากษ์ฯ ครั้งที่ 2 - อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 10 การสาธิตและวิพากษ์ก...


โครงการรักการอ่าน

โครงการรักการอ่าน


More ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด