ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์

ประกวดรักการอ่านกศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ - โครงการประกวดรักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง "รักบ้านทุ่ง ดาวรุ่งรักการอ...


ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ  กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตัวอย่าง สกู๊ปพิเศษ กศน ตรัง การอ่านส่งเสริมคุณภาพชีวิต


โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง

โครงการค่ายนักอ่าน กศน. ทุ่งสง - กศน. อำเภอทุ่งสง จัดโครงการค่ายนักอ่าน โดยมีนักเรียน โรงเรียนวัดเขากล...


ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน

ค่าวส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน กศน.อำเภอเชียงม่วน


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 4 การเขียนแผนรายภาค

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 4 การเขียนแผนรายภาค - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 4 การเขียนแผนรายภาค...


กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ

กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ - กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดโครงการอ่านสร้างสุขฯ ด้วยกิจกรรมแข่งขั...


โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

โครงการรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร - หนึ่งในโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา.


เปิดโลกเปิดเล่ม  : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57)

เปิดโลกเปิดเล่ม : โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน (27 ก.ค. 57) - พบกับเรื่องราวของ คุณพนมวัน คาดพันโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำน...


อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ - อบรมครู กศน.โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 6 การเขียนแผนการจัดกา...


รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559

รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559 - รายการ สายใย กศน ออกอากาศ 30 พ.ย. 58 ตอน ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน...


กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์

กศน.ภูซางเสริมการศึกษาชาติพันธุ์ - อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติ...


กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  ร.ร.บ้านห้วยใคร้

กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ร.ร.บ้านห้วยใคร้ - กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่...


รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล

รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล - รายการ สายใย กศน. ตอน การใช้งานระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล ออกอากาศ 9 พ.ย. 58 : ศูน...


วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี - วิธีการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี.


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน - อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรีย...


รายการ สายใย กศน. ออกอากาศ 8 ธ.ค.58 ตอน คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

รายการ สายใย กศน. ออกอากาศ 8 ธ.ค.58 ตอน คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ - รายการ สายใย กศน. ออกอากาศ 8 ธ.ค.58 ตอน คำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบ...


กศน ม ต้น คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง Force8949 1 of 2

กศน ม ต้น คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง Force8949 1 of 2


โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.


คลิปการเรียนการสอน  กศน ตำบลเข็กน้อยกศน อำเภอเขาค้อ

คลิปการเรียนการสอน กศน ตำบลเข็กน้อยกศน อำเภอเขาค้อ - การจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลเข็กน้อย.


อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครูฯ

อบรมครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV (อบรมพัฒนาครู กศน.) ตอนที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครูฯ - นโยบายและการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV.


More ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน กศน

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด