ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

06.jpg

06.jpg 06.jpg

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓( โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

Supanuch Ussawapoom

Supanuch Ussawapoom การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ...

โครงงานคอมพิวเตอร์ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ... ภาพตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

โครง

โครง นำเสียงมาใส่ในสไลด์

project.jpg?w=604

project.jpg?w=604 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

miracle.jpg

miracle.jpg miracle.jpg

More ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ตัวอย่างโครงงานแอนิเมชั่น 3 มิติ

ตัวอย่างโครงงานแอนิเมชั่น 3 มิติ


โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง พวงกุญแจดินซูโม่ ม.3/12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง พวงกุญแจดินซูโม่ ม.3/12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


ตัวอย่าง โครงงาน วิธีการลง วินโดว์ 7

ตัวอย่าง โครงงาน วิธีการลง วินโดว์ 7 - ตัวอย่าง โครงงาน คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง วิธีการลง วินโดว์ 7 ของจริง มาแล้ว http://www.youtube.com/watch?v=oW5GtLRCcsQ.


Intro It's Love [official] BP. 6/8

Intro It's Love [official] BP. 6/8 - ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (intro) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/8 กลุ่ม2 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม.


อนุราชฯโครงงานคอมพิวเตอร์ม.ปลาย.mpg

อนุราชฯโครงงานคอมพิวเตอร์ม.ปลาย.mpg - โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งโรงเรียนอนุราชประสิทธิืเป็นตัวแทนในระดับสพป.นนทบุรี เขต 1 เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด...


ตัวอย่างโครงงานคอม(เล็กน้อย)ของผ๊ม

ตัวอย่างโครงงานคอม(เล็กน้อย)ของผ๊ม - To My Family 3/4.


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์.


ตัวอย่างโครงงานคอม Let's go to JAPAN.AVI

ตัวอย่างโครงงานคอม Let's go to JAPAN.AVI - ตัวอย่างโครงงานคอม Let's go to JAPAN โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี.


140214โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล

140214โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล - โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องภาษาโซเชียล ครูที่ปรึกษา 1.นางมัณฑนา เสาหล่อน 2.นายธนา ไชวงศ์คต ขอขอบคุณไตเติ้ลทั้งวิดีโอ ภาพ ซาวน์แท็ก B2ST, TM และ Sungha Jung ทั้...


โครงงานคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา

โครงงานคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา - โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 2 อาจารย์ผู้สอนนายเจษฎา ดิษฐสุวรรณ (ครู...


โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 - วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 จุดมุ่งหมายในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งค...


นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 - นักเรียนเลยอนุกูลวิทยานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.


โครงงานคอมพิวเตอร์(การทำข้าวต้มมัด)

โครงงานคอมพิวเตอร์(การทำข้าวต้มมัด) - เป็นการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนการสอน.


swry-antivirus1.mpg

swry-antivirus1.mpg - ชนะเลิศ ระดับชาติ การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60 " สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า ระหว่างวันที่26-2...


โครงงานคอมพิวเตอร์ การทำอิฐมอญ

โครงงานคอมพิวเตอร์ การทำอิฐมอญ - จัดทำโดย 1.นายพีระพงษ์ ตั้งขจรกุล เลขที่ 5 2.นางสาวอารดา อาจเดช เลขที่ 18 3.นายวีรยุทธ เดชภูงา เลขที่ 23 4.นางสาววนิดา สีสุก เลขที่ 39 5.นางสาวอรพรรณ กันนัง ...


แอนิเมชั่น เรื่อง ประชาคมอาเซียน

แอนิเมชั่น เรื่อง ประชาคมอาเซียน - เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เรื่อง การพัฒนาแอนิเมชั่นเพื่อการเรียน...


โครงงานคอมพิวเตอร์ อ่านและแปลศัพท์

โครงงานคอมพิวเตอร์ อ่านและแปลศัพท์


นำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์

นำเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เทียนเจลหอม ม 2

โครงงานคอมพิวเตอร์เทียนเจลหอม ม 2


โครงงานสบู่สมุนไพร

โครงงานสบู่สมุนไพร - โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องสบู่สมุนไพร ส่งคุณครูพิริยะ ทองเหลือง.


More ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

Sites (click here to hide/see results)

More ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ..

Google+ (click here to hide/see results)