ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานภาษาไทย  เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

โครงงานภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์.


ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1ต่อ กลุ่ม 4 ม.3/6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

โครงงานคอมพิวเตอร์ บทที่ 1ต่อ กลุ่ม 4 ม.3/6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา


โครงงานคอม 3/2 กลุ่ม gerund

โครงงานคอม 3/2 กลุ่ม gerund - รายชื่อกลุ่ม 1.ภานุพงศ์ 2.วรวีร์ 3.ณัฐชัย 4.ประภัสสร ...


บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า - บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


[Smart-TD] สอน Sony Vegas บทที่ 3 การเร่งสปีด และการทำสโลวโมชั่นให้กับวีดีโอ

[Smart-TD] สอน Sony Vegas บทที่ 3 การเร่งสปีด และการทำสโลวโมชั่นให้กับวีดีโอ - วีดิโอสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื...


สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์เบื้องต้น

สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์เบื้องต้น - โครงงานคอมพิวเตอร์กลุ่มที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรี...


การทำกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board

การทำกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board - อ. จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร...


การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผงขัดฟันจากเปลือกส้ม

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผงขัดฟันจากเปลือกส้ม


วิธีการทำ นาฬิกาจากกระดาษลัง โครงงานคอมพิวเตอร์

วิธีการทำ นาฬิกาจากกระดาษลัง โครงงานคอมพิวเตอร์ - วิธีการทำ นาฬิกาจาากกระดาษลัง โครงงานคอมพิวเตอร์.


โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เรื่องรถเก็บขยะ (โรงเรียนหัวหิน)

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่องรถเก็บขยะ (โรงเรียนหัวหิน)


ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


โครงงานคอมพิวเตอร์เทียนเจลหอม ม 2

โครงงานคอมพิวเตอร์เทียนเจลหอม ม 2


ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์ - เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเรื่อง การเทียบภาษาวัยรุ่นเป็นภาษาไทยทางการและภาษาอังกฤษ

โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเรื่อง การเทียบภาษาวัยรุ่นเป็นภาษาไทยทางการและภาษาอังกฤษ


โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย E-book เรื่อง ท่องโลกสำนวนไทย Travel to thai idiom

โครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วย E-book เรื่อง ท่องโลกสำนวนไทย Travel to thai idiom


นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3

นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 - นักเรียนเลยอนุกูลวิทยานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3...


โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 ยอแซฟ รุ่น20 ( Part 1 ตอน เกินเลย )

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 ยอแซฟ รุ่น20 ( Part 1 ตอน เกินเลย )


โครงงานภาษาไทย  โรงเรียนบัวใหญ่

โครงงานภาษาไทย โรงเรียนบัวใหญ่


More ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด