ตัวอย่างโครงงานสังคม

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงงานสังคม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นำเสนอโครงงานคุณธรรม


โครงงานสังคม เมืองต้องห้ามพลาด...โรงเรียนเทศบาล ๕ ( บ้านศรีบุญเรือง ) จ.ลำปาง

โครงงานสังคม เมืองต้องห้ามพลาด...โรงเรียนเทศบาล ๕ ( บ้านศรีบุญเรือง ) จ.ลำปาง - ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวไหนมักจะชอบไปเที่ยวแต่เมืองที่ให...


โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.สาหร่ายวิทยาคม

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.สาหร่ายวิทยาคม - โครงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดทำโดยนักเรียนโร...


โครงงานสังคม

โครงงานสังคม - โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต ออมวันละนิ...


โครงงานสังคมเพื่อการ ศึกษาปัญหาทาง เศรษฐกิจทางชุมชน  ณ ชุมชนบ้าน แซม ต.บ้านแซม  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

โครงงานสังคมเพื่อการ ศึกษาปัญหาทาง เศรษฐกิจทางชุมชน ณ ชุมชนบ้าน แซม ต.บ้านแซม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


tu 103 group12 โครงงานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม waste is sustainable

tu 103 group12 โครงงานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม waste is sustainable - TU 103 group12 โครงงานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (waste is sustainable) ขยะนั้นล้วนเกิดจา...


รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)

รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย) - รายวิชา IS3 กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ มุ่งให้ผู้เรียนได้เรีย...


โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1

โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1


โครงงานภาษาไทย  โรงเรียนบัวใหญ่

โครงงานภาษาไทย โรงเรียนบัวใหญ่


ตัวอย่างโครงงานอวกาศ THASA Contest

ตัวอย่างโครงงานอวกาศ THASA Contest


เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ - ความหมายของ...


นำเสนอโครงงานกรุความรู้...สังคมศึกษา

นำเสนอโครงงานกรุความรู้...สังคมศึกษา - การนำเสนอโครงงานกรุความรู้...สังคมศึกษา ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายว...


โครงงานสังคม

โครงงานสังคม - โครงงานสังคมศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรื่อง การทำปลาแห้งแดดเดียว จัด...


โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4/2 part 2

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4/2 part 2 - โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก.


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The...


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014)

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014) - SciEx2014” หรือ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” จัดโดยคณะวิทยาศาส...


โครงงานวิชาสังคม ภูเขาทอง

โครงงานวิชาสังคม ภูเขาทอง


โครงงานสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม " เอาลูกมะพร้าวออกจากท่อระบายน้ำหลังห้องแนะแนว "

โครงงานสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม " เอาลูกมะพร้าวออกจากท่อระบายน้ำหลังห้องแนะแนว " - คณะผู้จัดทำ ม. 5/2 1.นายจตุพร สุขอ่วม เลขที่ 2 2.นายธนิสร ทับผึ้ง เลขที่ 4 ...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


More ตัวอย่างโครงงานสังคม

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด