ตัวอย่างโครงงานสังคม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖

โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ - การประกวดโครงการคุณธรรมระดับประเทศ โครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ ----------------------------------...


บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556 - โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ประจำ...


โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1

โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1


โครงงานสังคม

โครงงานสังคม


โครงงานสังคมศึกษาเพื่อการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน

โครงงานสังคมศึกษาเพื่อการศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน


สังคมฯ มัธยมต้น-ปลาย โครงงานสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

สังคมฯ มัธยมต้น-ปลาย โครงงานสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน - มาทำความรู้จักโครงงาน “เราจะอยู่ที่ไหน” โดยสมาคมภูมิศาสตร์และสมาคมว...


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The...


โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี - การแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่...


การนำเสนอโครงงานฯ 1

การนำเสนอโครงงานฯ 1 - การนำเสนอโครงงานฯ 1.


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014)

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014) - SciEx2014” หรือ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” จัดโดยคณะวิทยาศาส...


นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน

นำเสนอขั้นตอนการทำโครงงาน - นำเสนอขั้นตอนการใช้งานและออกแบบระบบโครงงานระบบหนังสือภาพเสมือนจริง.


โครงงานวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 102 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

โครงงานวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 102 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 - โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...


โครงงานประวัติศาสตร์

โครงงานประวัติศาสตร์ - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ โครงงานภูมิปัญญ...


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 4/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 4/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite -----------------------------------------------------------------------------------------...


โครงงานวิชาสังคม ภูเขาทอง

โครงงานวิชาสังคม ภูเขาทอง


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


นำเสนอโครงงานผู้ประกอบการสังคม

นำเสนอโครงงานผู้ประกอบการสังคม


โครงงานวิชาสังคม ตลาดน้ำขวัญเรียม

โครงงานวิชาสังคม ตลาดน้ำขวัญเรียม


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 3/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 3/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The...


More ตัวอย่างโครงงานสังคม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด