ตัวอย่างโครงงานสังคม

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ตัวอย่างโครงงานสังคม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โครงงานสังคม

โครงงานสังคม - โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง คุณธรรมนำชีวิต ออมวันละนิ...


โครงงานประวัติศาสตร์ปทุมธานี

โครงงานประวัติศาสตร์ปทุมธานี - โรงเรียนสีวลีคลองหลวง โทร.02-8327799.


นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นำเสนอโครงงานคุณธรรม


โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน


โครงงานสังคม

โครงงานสังคม - โครงงานสังคมศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรื่อง การทำปลาแห้งแดดเดียว จัด...


โครงงานวิชาประวัติศาสตร์

โครงงานวิชาประวัติศาสตร์ - โครงงานวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนส่วบุญโญปถัมภ์ลำพูน ระดับชั้น มัธย...


การแข่งขันโครงงานคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ - การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้น 1 ชั้นประถมปีที่ 1-3 ของโรงเรียนอนุบา...


ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์

ตัวอย่าง โครงงาน นาฎศิลป์ - เป็นชิ้นงานกลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อส่งงานวิชานาฎศิลป์ห้ามลอกเลียนแบหรื...


โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1

โครงงานสังคม พรีเซนต์กลุ่ม8 Part1


ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงาน สปช.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต - เป็นรายงานผลการทำโครงงานของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทย...


โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.สาหร่ายวิทยาคม

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.สาหร่ายวิทยาคม - โครงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดทำโดยนักเรียนโร...


โครงงานวิชาสุขศึกษา การต่อต้านยาเสพติด

โครงงานวิชาสุขศึกษา การต่อต้านยาเสพติด - โครงงานนี้จัดทำเพื่อการศึกษาการแสดงเพื่อส่งงานเท่านั้น หากมีข้อตำห...


ตัวอย่างโครงงานอวกาศ THASA Contest

ตัวอย่างโครงงานอวกาศ THASA Contest


แข่งขันโครงงานการงานอาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แข่งขันโครงงานการงานอาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงงานประวัติศาสตร์

โครงงานประวัติศาสตร์ - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ โครงงานภูมิปัญญ...


โครงงานจิตอาสา swu151.mp4

โครงงานจิตอาสา swu151.mp4 - ตัวอย่างโครงงานจิตอาสา swu151 by www.tagoontor.com (ครั้งนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ...


โครงงานภาษาไทย  โรงเรียนบัวใหญ่

โครงงานภาษาไทย โรงเรียนบัวใหญ่


โครงงานวิชาสังคม เรื่องประเทศสิงคโปร์ ม 108

โครงงานวิชาสังคม เรื่องประเทศสิงคโปร์ ม 108


โครงงานวิชาสังคม ตลาดน้ำขวัญเรียม

โครงงานวิชาสังคม ตลาดน้ำขวัญเรียม


More ตัวอย่างโครงงานสังคม

Google+ (click here to hide/see results)