ตัวอย่างโครงงานสังคม ม.ปลาย

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปฯ 62 ณ เมืองทองธานี - การแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่...


นำเสนอโครงงานคุณธรรม

นำเสนอโครงงานคุณธรรม


บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556

บรรยากาศการแข่งโครงงานมูลนิธิเปรมฯ 2556 - โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรมฯ ประจำ...


โรงเรียนบัวใหญ่ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนะเลิศ ระดับประเทศ

โรงเรียนบัวใหญ่ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชนะเลิศ ระดับประเทศ - โครงงานการงาน ชนะเลิศ ม.ปลาย เมืองทอง คนถ่ายบ้าๆๆ บอๆ ขอโทษด้วยน้าครับ.


โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น spk 2555 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555.


โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานประกวด ระดับชาติ - โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเ...


ตามรอยวัฒนธรรมจริงแท้แน่นอน)

ตามรอยวัฒนธรรมจริงแท้แน่นอน) - โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภท โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน ชื่อโครงงา...


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014)

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (SciEx2014) - SciEx2014” หรือ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” จัดโดยคณะวิทยาศาส...


O-Net สรุปสังคม ม.ปลาย อ.นาวี [Brands 26th]

O-Net สรุปสังคม ม.ปลาย อ.นาวี [Brands 26th] - สรุปสังคมศึกษา O-Net สอนโดย อ.นาวี ชั้นศิริ ในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์...


ตามรอยวัฒนธรรมอีสาน

ตามรอยวัฒนธรรมอีสาน - โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภท โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน ชื่อโครงงา...


การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 55

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 55 - การประกวดโครงงาน : การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี : ป.4-6, ม.ต้น, ม.ปลาย และก...


นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP

นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP


มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม : โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 - เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite ------------------------------------------------------------------------------------- The...


สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning

สาธิตวิธีการสอนแบบโครงงาน project base on learning - การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จั...


โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3/3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย '56

โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3/3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย '56


โครงงานคุณธรรมม ต้น

โครงงานคุณธรรมม ต้น


โครงงานอาชีพ Food Herb Good Health

โครงงานอาชีพ Food Herb Good Health - โครงงานอาชีพ ม.ต้นของนักเรียนของนักเรียนโรเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชี...


จากปัญหาสู่โครงงานคณิตศาสตร์

จากปัญหาสู่โครงงานคณิตศาสตร์ - รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล ผู้เชี่ยวชาญสมทบด้านคณิตศาสตร์ และ อ.รัชดา ยาตร...


มูลนิธิสยามกัมมาจล : หลักพอเพียงจากโครงงานคณิต

มูลนิธิสยามกัมมาจล : หลักพอเพียงจากโครงงานคณิต - หัวข้อ: นักเรียนโรงเรียนรัษฎา จ.ตรัง เรียนรู้หลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐก...


โครงงานการประหยัดพลังงาน ม.2

โครงงานการประหยัดพลังงาน ม.2 - ตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนโครงงานสำรวจและปฎิบัติการ ประหยัดพลังง...


More ตัวอย่างโครงงานสังคม ม.ปลาย

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด