ทบวงมหาวิทยาลัย

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

รำลึกทบวงวิทยาลัย

รำลึกทบวงวิทยาลัย - ประวัติทบวงมหาวิทยาลัย.


มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้  !!

มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ !! - วันจันทร์ที่ 13 กพ.2560 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทก ๆ ท่าน ที่ประสบความ...


เตรียมเปิดรับเจ้าหน้าที่ 200 อัตรา สังกัด ทบวงความมั่นคง

เตรียมเปิดรับเจ้าหน้าที่ 200 อัตรา สังกัด ทบวงความมั่นคง


ทบวง

ทบวง


มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ 5นาที

มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ 5นาที - วันจันทร์ที่ 13 กพ.2560 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทก ๆ ท่าน ที่ประสบความ...


โตขึ้นจะอยู่เหล่าไหน กรมกระทรวงทบวงไหน

โตขึ้นจะอยู่เหล่าไหน กรมกระทรวงทบวงไหน


พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 1/6

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 1/6 - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


เกณฑ์มาตรฐานฆ้องวงใหญ่ขั้นที่1-3/001

เกณฑ์มาตรฐานฆ้องวงใหญ่ขั้นที่1-3/001 - จัดทำโดยทบวงมหาวิทยาลัย.


พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3/6

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3/6 - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี - ในปี พ.ศ.2530 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินก...


เพลงประจำกีฬาสาธิตสามัคคี

เพลงประจำกีฬาสาธิตสามัคคี - ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต-สามัคคี” สีฟ้าหม่น มีรูปสัญลักษณ์กีฬาว่าย...


ราชการส่วนกลางระดับกรม

ราชการส่วนกลางระดับกรม


พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2/6

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2/6 - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4/6

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4/6 - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


ร่าง พรบ. กระทรวง ทบวง กรม : สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์

ร่าง พรบ. กระทรวง ทบวง กรม : สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ - สว.สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิปราย ร่า...


พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 6/6

พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม+พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 6/6 - พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่3/2556

การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่3/2556 - การประชุมครั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมที่น่าสน...


สถานีประชาชน  : ปัญหาหนี้ กยศ.กับ ม.เวสเทิร์น (17 มิ.ย. 57)

สถานีประชาชน : ปัญหาหนี้ กยศ.กับ ม.เวสเทิร์น (17 มิ.ย. 57) - ปัญหาหนี้ กยศ.กับ ม.เวสเทิร์น อดีตนิสิตมหาวิทยาลัยณิวัฒนา หรือ มหาวิทย...


สภาท่าพระอาทิตย์ "ประเทศไทยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม" ช่วงที่1 09/11/2015

สภาท่าพระอาทิตย์ "ประเทศไทยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม" ช่วงที่1 09/11/2015 - สภาท่าพระอาทิตย์ "ประเทศไทยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม" ช่วงท...


Nation University

Nation University - มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจา...


More ทบวงมหาวิทยาลัย

Google+ (click here to hide/see results)