ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2


ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2

หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 - หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า หลักสูตรบริหารกา...


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น - เคยสงสัยมั้ยว่า เราเรียนไปทำไมเยอะแยะ แล้วที่เราเรียนๆกันอยู่มันคือ...


ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS

ทฤษฎีการเรียนรู้ J.B.WS - จัดทำเพื่อนำเสนอในวิชา จิตวิทยาการศึกษา.


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3


MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ???

MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ??? - MarKeTing InDeed Classroom... ห้องเรียนการตลาดสำหรับทุกท่านที่สนใจและอยากเรียนรู้เรื่...


หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)

หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)


สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"

สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"


มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1

มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1 - มุมมองเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาไทย ตอนที่ 1 โครงการเปลี่ยนความค...


สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันตพล ป.โท รุ่น 3

สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันตพล ป.โท รุ่น 3 - สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันต...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 6

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 6


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 4

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 4


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด