ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Images (click here to hide/see results)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดการ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ทฤษฎี 3 วงกลม Theory three

แนวคิดและทฤษฎีของ ดร.จีระ

แนวคิดและทฤษฎีของ ดร.จีระ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักการและทฤษฎี การ

หลักการและทฤษฎี การ หลักการและทฤษฎี การบริหารการ

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลัก

หลัก ดูภาพขยาย

พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการบริหาร - GotoKnow

พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการบริหาร - GotoKnow พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการ

สำนักงาน

สำนักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ตัวชี้วัด

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณทิต สาขา บริหารการศึกษา.


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ

วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ - วีดีโอนี้ใช้เพื่อการนำเสนอในรายวิชา การจัดการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด วีดีโอนี้เรื่องวิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ.


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย บรรยายสนุกมากครับ สาระและความบันเทิงครบเครื่อง.


ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร

ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร


ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y

ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y - MGT202 Sec01 มหาวิทยาลัยรังสิต ทฤษฎี X (Theory X) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ ...


ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi

ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ถ้าผิดพลาดในเรื่องใด ก็ขออภัยไว้ณ.ที่นี้ด้วยนะคะ :)


ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ - หลักการการบริหารเชิงสถานการณ์สอนโดย ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์.


พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1) - สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา (นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์)


ทฤษฎีการเรียนรู้ (เพลงแปลง) ปฐมวัยA.mpg

ทฤษฎีการเรียนรู้ (เพลงแปลง) ปฐมวัยA.mpg - เพลง ทฤษฎีการเรียนรู้ ทำนอง ไว้ใจได้กา โดย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง A.


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎี RBM.


MED D602 Course Orientation

MED D602 Course Orientation - ปฐมนิเทศ MEDD 602 หลักการ ทฤษฏีการบริหารและการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 6 (6-6-6) Principles, Theories of Educational Management and School ...


ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov - การนำเสนอ ทฤษฎีและหลัการบริหารจัดการ บรรยายโดย นางสาวกนกวรรณ การกระสัง.


Max Weber : ทฤษฎีระบบราชการ "Bureaucracy"

Max Weber : ทฤษฎีระบบราชการ "Bureaucracy" - ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทฤษฎีในการบริหารจัดการขั้นสูง หลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น จัดทำโดยร.ต.พ...


ทฤษฎีการจัดการ 14ข้อ ของ Henri fayol

ทฤษฎีการจัดการ 14ข้อ ของ Henri fayol


THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ

THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ - การทำความเข้าใจเรื่องการจัดการหรือการบริหารแรกที่ควรศึกษาและต้องเข้าใจ คือเรื่องทฤษฎีหรือแนวความคิดต่างๆในการจัดการ เพื่อนำเอามาประยุกต์ใช้.


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต