ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Images (click here to hide/see results)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดการ

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีของ ดร.จีระ

แนวคิดและทฤษฎีของ ดร.จีระ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ทฤษฎี 3 วงกลม Theory three

หลักการและทฤษฎี การ

หลักการและทฤษฎี การ หลักการและทฤษฎี การบริหารการ

พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการบริหาร - GotoKnow

พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการบริหาร - GotoKnow พื้นฐานแนวคิดหลักและทฤษฎีการ

หลัก

หลัก ดูภาพขยาย

สำนักงาน

สำนักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ตัวชี้วัด

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณทิต สาขา บริหารการศึกษา.


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย บรรยายสนุกมากครับ สาระและความบันเทิงครบเครื่อง.


ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร

ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร


วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ

วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ - วีดีโอนี้ใช้เพื่อการนำเสนอในรายวิชา การจัดการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด วีดีโอนี้เรื่องวิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ.


พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1) - สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา (นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์)


ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ - หลักการการบริหารเชิงสถานการณ์สอนโดย ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์.


ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi

ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ถ้าผิดพลาดในเรื่องใด ก็ขออภัยไว้ณ.ที่นี้ด้วยนะคะ :)


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎี RBM.


ทฤษฎีการเรียนรู้ (เพลงแปลง) ปฐมวัยA.mpg

ทฤษฎีการเรียนรู้ (เพลงแปลง) ปฐมวัยA.mpg - เพลง ทฤษฎีการเรียนรู้ ทำนอง ไว้ใจได้กา โดย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง A.


ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ.mov - การนำเสนอ ทฤษฎีและหลัการบริหารจัดการ บรรยายโดย นางสาวกนกวรรณ การกระสัง.


MED D602 Course Orientation

MED D602 Course Orientation - ปฐมนิเทศ MEDD 602 หลักการ ทฤษฏีการบริหารและการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 6 (6-6-6) Principles, Theories of Educational Management and School ...


ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y

ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y - MGT202 Sec01 มหาวิทยาลัยรังสิต ทฤษฎี X (Theory X) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ ...


MGT202_Sec.01_ทฤษฎี X และทฤษฎี Y

MGT202_Sec.01_ทฤษฎี X และทฤษฎี Y - ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีของ ดักลาส แม๊กเกรเกอร์ (Douglas McGregor) พบว่าคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน กลุ่มทฤษ...


THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ

THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ - การทำความเข้าใจเรื่องการจัดการหรือการบริหารแรกที่ควรศึกษาและต้องเข้าใจ คือเรื่องทฤษฎีหรือแนวความคิดต่างๆในการจัดการ เพื่อนำเอามาประยุกต์ใช้.


มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 2

มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 2 - มุมมองเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาไทย ตอนที่ 2 โครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตเป็นสุข มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์.


การผสมผสานทฤษฎีการศึกษาต่างๆ

การผสมผสานทฤษฎีการศึกษาต่างๆ


ทฤษฎีการจัดการ 14ข้อ ของ Henri fayol

ทฤษฎีการจัดการ 14ข้อ ของ Henri fayol


ทฤษฎีการจัดการ Frank & Gantt + Alexander H.Church.mp4

ทฤษฎีการจัดการ Frank & Gantt + Alexander H.Church.mp4 - ทฤษฎีการจัดการ Frank & Gantt + Alexander H.Church.


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต