ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)

หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)


การบริหารการศึกษา  สู่ศตวรรษที่21

การบริหารการศึกษา สู่ศตวรรษที่21 - บรรยาย เรื่อง การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เฉลียว ยาใจ เมื่อวั...


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา - แสดงความคิดเห็นเรื่องหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา.


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2

หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 - หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า หลักสูตรบริหารกา...


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1

มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1 - มุมมองเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาไทย ตอนที่ 1 โครงการเปลี่ยนความค...


วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ

วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ - วีดีโอนี้ใช้เพื่อการนำเสนอในรายวิชา การจัดการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนา...


ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน - ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา...


018+590526+kusisara+ทฤษฎีระบบ System Theory+กุลิสราพ์ บุญทับ+prachoom

018+590526+kusisara+ทฤษฎีระบบ System Theory+กุลิสราพ์ บุญทับ+prachoom - 25590526-27+อบรมการเงิน+พัสดุ+สพป.พบ.2+กุสิสราพ์ บุญทับ การอบรมการบริหารงบประม...


ทฤษฎีการบริหาร

ทฤษฎีการบริหาร - กด HD ทุกครั้งก่อนรับชมเพื่อจะได้ภาพที่คมชัด^^ งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่ง...


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) เกี...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ Feidler, House

ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ Feidler, House - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หลักการจัดก...


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)