ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)

หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)


ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1

มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1 - มุมมองเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาไทย ตอนที่ 1 โครงการเปลี่ยนความค...


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


การบริหารการศึกษา  สู่ศตวรรษที่21

การบริหารการศึกษา สู่ศตวรรษที่21 - บรรยาย เรื่อง การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เฉลียว ยาใจ เมื่อวั...


หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2

หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 - หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า หลักสูตรบริหารกา...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2


MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ???

MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ??? - MarKeTing InDeed Classroom... ห้องเรียนการตลาดสำหรับทุกท่านที่สนใจและอยากเรียนรู้เรื่...


ทฤษฎีการบริหาร

ทฤษฎีการบริหาร - กด HD ทุกครั้งก่อนรับชมเพื่อจะได้ภาพที่คมชัด^^ งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่ง...


ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน - ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา...


1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น - เคยสงสัยมั้ยว่า เราเรียนไปทำไมเยอะแยะ แล้วที่เราเรียนๆกันอยู่มันคือ...


ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) เกี...


ขอบข่ายและการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส

ขอบข่ายและการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส - วิดิโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขอบข่ายทฤษฎีและประโยชน์ในการศึกษาวิชา...


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"

สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)