ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2

หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 - หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า หลักสูตรบริหารกา...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น - เคยสงสัยมั้ยว่า เราเรียนไปทำไมเยอะแยะ แล้วที่เราเรียนๆกันอยู่มันคือ...


MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ???

MIC #1: พื้นฐานการตลาด... การตลาดคือ ??? - MarKeTing InDeed Classroom... ห้องเรียนการตลาดสำหรับทุกท่านที่สนใจและอยากเรียนรู้เรื่...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3


สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"

สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 6

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 6


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 12

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 12


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 4

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 4


หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)

หลักทฤษฏีและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา : Kruinter.com (ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ)


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 5

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 5


สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันตพล ป.โท รุ่น 3

สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันตพล ป.โท รุ่น 3 - สัมภาษณ์ผู้บริหารวิชาหลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาวิทยาลัยสันต...


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) เกี...


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด