ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดการ

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ...

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา Principles and theories of ... ทฤษฎี 3 วงกลม Theory three

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา โดย สุนทร โคตร

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา โดย สุนทร โคตร หลักการและทฤษฎีการบริหารการ

หลัก

หลัก ดูภาพขยาย

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

ตามใจเขียน.com: หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา หลัก-ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

สำนักงาน

สำนักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ตัวชี้วัด

บริหารการศึกษา กลุ่ม

บริหารการศึกษา กลุ่ม การรู้คิด หรือ เมอทคอคนิชัน

10.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Ecology) | ITEducation

10.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Ecology) | ITEducation 10.1 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณทิต สาขา บริหารการศึกษา.


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi

ทฤษฎีการจัดการ 14 ข้อ Henri Fayol.avi - วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ถ้าผิดพลาดในเรื่องใด ก็ขออภัยไว้ณ.ที่นี้ด้วยนะคะ :)


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย บรรยายสนุกมากครับ สาระและความบันเทิงครบเครื่อง.


ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y

ตัวอย่าง ทฤษฎี X และทฤษฎี Y - MGT202 Sec01 มหาวิทยาลัยรังสิต ทฤษฎี X (Theory X) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ ...


บรรยาย ความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล เตรียมสอบ ภาค ก สอบ ผอ สอบ รอง ผอ

บรรยาย ความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล เตรียมสอบ ภาค ก สอบ ผอ สอบ รอง ผอ - บรรยาย ความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก สอบ ผอ. สอบ รอง ผอ. พิเศษ : สำหรับท่านที่ต้องการ E-book ...


ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร

ทฤษฎีศาสตร์การบริหาร


วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ

วิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ - วีดีโอนี้ใช้เพื่อการนำเสนอในรายวิชา การจัดการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่อย่างใด วีดีโอนี้เรื่องวิวัฒนาการและทฤษฎีการจัดการ.


ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ อ สุเมธ แสงนิ่มนวล part 1

ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ อ สุเมธ แสงนิ่มนวล part 1


MED D602 Course Orientation

MED D602 Course Orientation - ปฐมนิเทศ MEDD 602 หลักการ ทฤษฏีการบริหารและการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 6 (6-6-6) Principles, Theories of Educational Management and School ...


การบริหารแบบ RBM

การบริหารแบบ RBM - การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎี RBM.


THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ

THEORY OF MANAGEMENT หรือแนวความคิดในการจัดการ - การทำความเข้าใจเรื่องการจัดการหรือการบริหารแรกที่ควรศึกษาและต้องเข้าใจ คือเรื่องทฤษฎีหรือแนวความคิดต่างๆในการจัดการ เพื่อนำเอามาประยุกต์ใช้.


พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร_(บทที่1) - สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา (นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์)


ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ - หลักการการบริหารเชิงสถานการณ์สอนโดย ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์.


สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน - นำชมโรงเรียนวัดจอมแจ้ง ผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน จนได้รับรางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล และ ผ่านมาตรฐานการปร...


26 ม.ค. 58 ชาวลำปางร่วมแสดงมุทิตาจิตพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แด่รองเจ้าคณะจังหวัด

26 ม.ค. 58 ชาวลำปางร่วมแสดงมุทิตาจิตพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต แด่รองเจ้าคณะจังหวัด - คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดขบวนแห่ต้อนรับปริญญาบัตร ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และครุยวิทยฐานะ พร้อมร่วมทำพิธีแสดงมุทิตาจิต...


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)