ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 1


มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1

มุมมอง การบริหารการศึกษาไทย ตอน 1 - มุมมองเพื่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาไทย ตอนที่ 1 โครงการเปลี่ยนความค...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช - Subscribe: http://youtube.com/wonkdy https://www.gotoknow.org/blog/thaikm https://www.gotoknow.org/blog/council.


ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 - บรรยายหลักทฤกฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา โดย ดร.เฉลิมชัย หลักสูตรบ...


สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3

สรุปความรู้เรื่องการบริหาร.mp3 - เนื้อหาการเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายภัฑรกิจ ไชยถา (การศึก...


หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2

หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 - หลักทฤษฏีการบริหารการศึกษา 2 โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า หลักสูตรบริหารกา...


เพลงทฤษฎีการเรียนรู้บลูม ป.วิชาชีพครู ราชภัฏกาฬสินธ์ุ

เพลงทฤษฎีการเรียนรู้บลูม ป.วิชาชีพครู ราชภัฏกาฬสินธ์ุ


หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษา - หลักทฤษฎีและปฎิบัติการบริหารการศึกษา วันนี้เรียนกับ อาจารย์ ดร.เฉลิม...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 2


สรุปความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล

สรุปความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล - บรรยาย ความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ 9 โมดุล เตร...


หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา


ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) - ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) วีดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิ...


เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา

เพลงทฤษฎีการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา


ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารการจัดการสถานศึกษา


1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น

1-1 เรียนไปทำไม? ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม-บทเรียน STEM เบื้องต้น - เคยสงสัยมั้ยว่า เราเรียนไปทำไมเยอะแยะ แล้วที่เราเรียนๆกันอยู่มันคือ...


สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"

สาระการเมือง35/2558 "ทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์"


ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน - ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน จัดทำโดย นางสาวศุภิสรา...


วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3

วิชา ทฤษฎีบริหารการศึกษา บทที่ 3


เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ - " เกษตรทฤษฎีใหม่ " เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและ...


More ทฤษฎีการบริหารการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด