ทาบกิ่งมะนาว

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg hqdefault.jpg

ขายพันธุ์มะนาวแป้นพวง, แป้นพิจิตรบนต้นตอมะขวิด, ต้นมะขวิดสำหรับ ...

ขายพันธุ์มะนาวแป้นพวง, แป้นพิจิตรบนต้นตอมะขวิด, ต้นมะขวิดสำหรับ ... ต่อไปก็คือกิ่งมะนาว

ขายพันธุ์มะนาวแป้นพวง, แป้นพิจิตรบนต้นตอมะขวิด, ต้นมะขวิดสำหรับ ...

ขายพันธุ์มะนาวแป้นพวง, แป้นพิจิตรบนต้นตอมะขวิด, ต้นมะขวิดสำหรับ ... เมื่อเสียบกิ่งมะนาวลงบนต้นตอ

เทคนิค

เทคนิค เทคนิคการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอ

มกราคม 2012 ~ สวน

มกราคม 2012 ~ สวน อย่างเช่น มะนาว

ปลูกต้นกระสังเสียบยอดมะนาวกับมะนาวที่ตอนกิ่ง | บ้าน

ปลูกต้นกระสังเสียบยอดมะนาวกับมะนาวที่ตอนกิ่ง | บ้าน ต้นตอกระสังกับเสีบยอดมะนาว

เทคนิค

เทคนิค เตรียมต้นมะขวิดกับกิ่งมะนาว

การทาบกิ่งและการเพาะเมล็ดมะนาว - ครู

การทาบกิ่งและการเพาะเมล็ดมะนาว - ครู วิธีการทาบกิ่ง

More ทาบกิ่งมะนาว

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การทาบกิ่งมะนาว - YouTube

การทาบกิ่งมะนาว - YouTube


การขยายพันธุ์กิ่งมะนาวแบบเสียบยอด - YouTube

การขยายพันธุ์กิ่งมะนาวแบบเสียบยอด - YouTube


การเสียบยอดต้นมะนาวบนตอมะกรูด - YouTube

การเสียบยอดต้นมะนาวบนตอมะกรูด - YouTube


การทาบกิ่งมะนาว - YouTube

การทาบกิ่งมะนาว - YouTube


สวนมะนาว ต้นตอมะขวิด(คุณลุงเล็ก ยี่สาร) - YouTube

สวนมะนาว ต้นตอมะขวิด(คุณลุงเล็ก ยี่สาร) - YouTube


เทคนิคเกษตร เทคนิคการทาบกิ่งมะม่วงเขียวใหญ่ ของคุณลุงสะอิ้ง เนตรสะอาด - YouTube

เทคนิคเกษตร เทคนิคการทาบกิ่งมะม่วงเขียวใหญ่ ของคุณลุงสะอิ้ง เนตรสะอาด - YouTube


การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - YouTube

การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก - YouTube


การติดตาทาบกิ่ง ตอน 1 - YouTube

การติดตาทาบกิ่ง ตอน 1 - YouTube


More ทาบกิ่งมะนาว

Google+ (click here to hide/see results)