นวัตกรรมทางการพยาบาล

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นวัตกรรมทางการพยาบาล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นวัตกรรมทางการพยาบาล CTU shampooing set

นวัตกรรมทางการพยาบาล CTU shampooing set


BCNSPRNW การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล

BCNSPRNW การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล - BCNSPRNW การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล วันที่ 10 พ.ย. พ.ศ 2559.


งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 2

งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 2 - งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ของนิสิตวิทยาลัยพย...


นศ.พยาบาล คว้ารางวัลชนะเลิศประดิษฐ์นวัตกรรมหุ่นแขน - Springnews

นศ.พยาบาล คว้ารางวัลชนะเลิศประดิษฐ์นวัตกรรมหุ่นแขน - Springnews - พาไปแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...


งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 1

งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 1 - งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ของนิสิตวิทยาลัยพย...


มหาวิทยาลัยสยาม U Channel "นวัตกรรม พยาบาล"

มหาวิทยาลัยสยาม U Channel "นวัตกรรม พยาบาล"


นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ

นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ทักษะทางการพยาบาลและภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ - สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นควา...


นวตกรรม VDO กันลื่น ชื่นใจ

นวตกรรม VDO กันลื่น ชื่นใจ - คุณอาทิตยา เย็นท่าเรือ และ คุณรัชดาภรณ์ แก้วก่า โรงพยาบาลกลาง ผู้ผ่าน...


แผ่นรองหมอน หอมชื่นใจ คลายปวด

แผ่นรองหมอน หอมชื่นใจ คลายปวด - นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชา...


โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลฯ

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการ...


นวัตกรรม เจลฟ้าแพรวารี

นวัตกรรม เจลฟ้าแพรวารี - คุณฉันทนา ได้ดี โรงพยาบาลกลาง ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดผลงานนวัตกรรม...


นวตกรรม ONE TWO THREE ICD

นวตกรรม ONE TWO THREE ICD - คุณอมรรัตน์ แห่สูงเนิน โรงพยาบาลกลาง ผู้ผ่านการคัดเลือกประกวดผลงานน...


หมอข้างบ้าน  : นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (11 ก.ย. 58)

หมอข้างบ้าน : นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (11 ก.ย. 58) - นวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ปลอดการติดเชื้อ ที่อำเภอเซกา จ.บึงกา...


สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 11 ไม่หนาวแล้ว

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 11 ไม่หนาวแล้ว - ผู้ประดิษฐ์ นางสาว อาภาภรณ์ ด้วงนิล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


Good Morning Thailand (7 ธ.ค. 58) นวัตกรรมใหม่ “เครื่องช่วยยกผู้สูงวัย”

Good Morning Thailand (7 ธ.ค. 58) นวัตกรรมใหม่ “เครื่องช่วยยกผู้สูงวัย” - Good Morning Thailand (7 ธ.ค. 58) นวัตกรรมใหม่ “เครื่องช่วยยกผู้สูงวัย” สิ่งประดิษฐ์ ของอ...


พยาบาลห้องฉุกเฉิน

พยาบาลห้องฉุกเฉิน - ได้มีโอกาสทำวีดีโอให้หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน present นวัตกรรม หมอนรองแขน (สะด...


นวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ - Springnews

นวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ - Springnews - ติดต่อโฆษณา โทร.02-620-6738 ติดตามรายงานพิเศษตอนอื่นๆได้ที่ http://program.springnewstv.tv/scoop ติด...


MCOT: นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

MCOT: นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ - นักศึกษาไทยคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในการป...


การทำความสะอาดร่างกายทารก

การทำความสะอาดร่างกายทารก - นวัตกรรมทางการพยาบาล จัดทำโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 ปีกา...


หมอข้างบ้าน : นวัตกรรมผ้าประคบเข่าสมุนไพร (9 พ.ค. 59)

หมอข้างบ้าน : นวัตกรรมผ้าประคบเข่าสมุนไพร (9 พ.ค. 59) - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดให้...


More นวัตกรรมทางการพยาบาล

Google+ (click here to hide/see results)