นวัตกรรมทางการพยาบาล

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นวัตกรรมทางการพยาบาล

Images (click here to hide/see results)

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เข้าสู่หน้าหลัก Main menu

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ประโยชน์ : สามารถจำกัดการ

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ประโยชน์ : สามารถจำกัดการ

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ชิ้นที่ 1 กดตรงจุด หยุดเลือด

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีน นำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีน นำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

สำนัก

สำนัก มหกรรมคุณภาพทางการพยาบาล

ผลงานนวัตกรรม ปี 2554-2555

ผลงานนวัตกรรม ปี 2554-2555 ผลงานนวัตกรรม ปี 2554-2555

pa_tong.jpg

pa_tong.jpg ค่าใช้จ่ายในการทำนวัตกรรม”

More นวัตกรรมทางการพยาบาล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 1

งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ตอนที่ 1 - งานนำเสนอนวัตกรรมด้านการพยาบาล ชั้นปี่ 3 ประจำปี 2556 ของนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ.


นวัตกรรมทางการพยาบาล CTU shampooing set

นวัตกรรมทางการพยาบาล CTU shampooing set


โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลฯ

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 15 ...


พยาบาลห้องฉุกเฉิน

พยาบาลห้องฉุกเฉิน - ได้มีโอกาสทำวีดีโอให้หน่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน present นวัตกรรม หมอนรองแขน (สะดวกผู้ใช้สบายผู้ป่วย) หลังจากหายหน้าไปนาน ฝากส่งแรงใจให้เข้ารอบด้วยนะคะ.


เปิดท้ายขายไอเดีย รพร.ตะพานหิน

เปิดท้ายขายไอเดีย รพร.ตะพานหิน - งานเปิดท้ายขายไอเดีย HRD กลุ่มการพยาบาล เป็นงานประกวดนวัตกรรมการพยาบาล ที่แต่ละหน่วยงานคิดค้นเพื่อมาช่วยให้การทำงานด้านการพยาบาลให้ง่ายขึ้น วันที่ 28 ก.ย.53 ...


นวัตกรรมรอกกะลากับกายภาพบำบัด

นวัตกรรมรอกกะลากับกายภาพบำบัด - นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่จะนำมาบำบัดสุขภาพของผู้สูงวัย ในอนาคต ช่วยในเรื่องการป้องกัน อัมพฤกษ์ อัมภาต แขน ขา ไม่แข็งแรง ติดต่อที่ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยยอด จังหวัดตร...


นวัตกรรม บริหารข้อสะโพกและข้อเข่าในผู้ป่วยอัมพาต

นวัตกรรม บริหารข้อสะโพกและข้อเข่าในผู้ป่วยอัมพาต - โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารข้อสะโพกและข้อเข่าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบา...


การทำความสะอาดร่างกายทารก

การทำความสะอาดร่างกายทารก - นวัตกรรมทางการพยาบาล จัดทำโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอน ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่ง...


มหาวิทยาลัยสยาม U Channel "นวัตกรรมพยาบาล"

มหาวิทยาลัยสยาม U Channel "นวัตกรรมพยาบาล"


คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” - คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุ...


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนการถ่ายทอดนวัตกรรมขั้นสูง งานพยาบาลสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนการถ่ายทอดนวัตกรรมขั้นสูง งานพยาบาลสาธารณสุข


เคยสังเกตตัวเองไหม.wmv

เคยสังเกตตัวเองไหม.wmv - วิดีโอนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 17B ปีการศึกษา 2552.


รพ.สต.แห่งนวัตกรรม ตอน3

รพ.สต.แห่งนวัตกรรม ตอน3 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล http://hph.moph.go.th.


วีดีโอประกอบนวัตกรรม4ป

วีดีโอประกอบนวัตกรรม4ป - วีดีโอประกอบนวัตกรรม4ป โรงพยาบาลเลบ.


ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพ

ภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมยางยืดเพื่อสุขภาพ


การนิเทศทางการพยาบาลตอนที่1

การนิเทศทางการพยาบาลตอนที่1


วัฎฎะกรรมลำดวน : ที่นอนลูกโป่ง

วัฎฎะกรรมลำดวน : ที่นอนลูกโป่ง - พื้นที่ต้นแบบ : ตำบลทับยา จังหวัดสิงห์บุรี มิติ : การดูแลระยะยาว เรื่อง : ที่นอนลูกโป่ง นวัตกรรม หัวใจความเป็นมนุษย์ นาย พายัพ วงษ์อินทร์ ผู้จัดการพื้นที่จัง...


นวัตกรรมเด็กป่วย.wmv

นวัตกรรมเด็กป่วย.wmv


Family and  Community Nursing II (รพ.สต. ท่าแร่)

Family and Community Nursing II (รพ.สต. ท่าแร่) - มิถุนายน 2555 การออกเยี่ยมศึกษาการทำงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ ที่ได้รับรางวัล รพ.สต. ดีเด่นทั้งในเรื่องของนวัตกรรมและในเรื่องของจิตอาสา พร้อมท...


การประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556

การประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556 - วันที่ 24 มิถุนายน 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุ.


More นวัตกรรมทางการพยาบาล

Sites (click here to hide/see results)

More นวัตกรรมทางการพยาบาล ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต