นาฏยศัพท์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สื่อวิทีทัศน์ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์

สื่อวิทีทัศน์ เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์ - สื่อวีดีทัศน์ ตามโครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการเ...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง เมรี (Cover dance) ๕๐๑๓/๒๕๕๙

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง เมรี (Cover dance) ๕๐๑๓/๒๕๕๙ - วิชา นาฏศิลป์ (ศ ๓๒๑๐๑ ) เรื่อง นาฏยศัพท์ เสนอ คุณครู ฉัตรดาว ทาสระคู คุณ...


นาฎศิลป์นาฎยศัพท์.mpg

นาฎศิลป์นาฎยศัพท์.mpg


นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลง I'm Sorry (สีดา) 601"59

นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลง I'm Sorry (สีดา) 601"59 - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในรายวิชา นาฎศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลงนางฟ้าจำแลง - PMC [PCCCHON]

นาฏยศัพท์ประกอบเพลงนางฟ้าจำแลง - PMC [PCCCHON] - เพลง : นางฟ้าจําแลง - ปู่จ๋านลองไมค์ เป็นการแสดงประกอบวิชา นาฏศิลป์ ของ...


นาฏยศัทพ์ประกอบเพลง "I'am sorry (สีดา)  ม.3/1

นาฏยศัทพ์ประกอบเพลง "I'am sorry (สีดา) ม.3/1 - การแสดงนาฏษศัทพ์ประกอบเพลง I'am sorry (สีดา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


นาฏยศัพท์ เพลง ลูกอม

นาฏยศัพท์ เพลง ลูกอม - รร.พระหฤทัยดอนเมือง ม.5/3.


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง Sky&Sea

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง Sky&Sea - นาฏยศัพท์ประกอบเพลงSky&Sea นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง ซาโยนาระ ม.3/2 กลุ่ม 1

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง ซาโยนาระ ม.3/2 กลุ่ม 1 - การแสดงนาฏยศัพท์ประกอบเพลง ซาโยนาระ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3...


นาฏยศัพท์และภาษาท่า ประกอบเพลงคู่คอง

นาฏยศัพท์และภาษาท่า ประกอบเพลงคู่คอง - credit: The Chainsmokers closer credit:ก้อง ห้วยไร่ เพลงคู่คอง.


นาฏยศัพท์ 1.mpg

นาฏยศัพท์ 1.mpg - เป็นสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้น โดยครูจารุณี สุทธิสวรรค์ เมื่อ ปี พ.ศ.2538...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง คุกเข่า PCC

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง คุกเข่า PCC - เพลงประกอบ คือ คุกเข่า Cocktail - คุกเข่า คำร้อง/ทำนอง ปัณฑพล ประสารราชกิจ...


อสงไขย นาฏยศัพท์ RMU 2558

อสงไขย นาฏยศัพท์ RMU 2558 - อสงไขย นาฏยศัพย์ RMU 2558 รายวิชาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (GE)...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง "หากฉันตาย" ของ ม.2/3 PCCChon

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง "หากฉันตาย" ของ ม.2/3 PCCChon - การแสดงนาฏศัพท์ประกอบเพลง "หากฉันตาย" ของ กลุ่ม เอลฟ์ 2/3 ประกอบด้วยรายชื...


นาฎยศัพท์ประกอบเพลง เพ้อเจ้อ-ALAMP9 (บ.บ.ว)

นาฎยศัพท์ประกอบเพลง เพ้อเจ้อ-ALAMP9 (บ.บ.ว) - นาฏยศัพท์ประกอบเพลง เพ้อเจ้อ จัดทำโดยนักเรียนชั้นม.2/2 โรงเรียนบางบ่อว...


สื่อการเรียนรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า

สื่อการเรียนรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า - ใช้สำหรับทบทวนความรู้ เรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่า ประกอบการเรียนของนั...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลง "เหตุผลของพ่อ"

นาฏยศัพท์ประกอบเพลง "เหตุผลของพ่อ" - นาฏยศัพท์ประกอบเพลง "เหตุผลของพ่อ" ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


นาฏยศัพท์ เพลง กาโว

นาฏยศัพท์ เพลง กาโว - จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น.


นาฏยศัพท์ แสงสุดท้าย SJR4/1.mpg

นาฏยศัพท์ แสงสุดท้าย SJR4/1.mpg - ณัฐวลิลญา (1) สุภานัน (19) จารุวรรณ (31) ชนนิกานต์ (32) ศุภิสรา (35) ณัฐธยาน์...


นาฏยศัพท์ประกอบเพลงเพ้อเจ้อ - Alarm 9

นาฏยศัพท์ประกอบเพลงเพ้อเจ้อ - Alarm 9 - จัดทำโดย นายกรเทพ อ่อนสำลี และน.ส.กัลยรัตน์ แซ่โค้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที...


More นาฏยศัพท์

Google+ (click here to hide/see results)