นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ฟิลิปปินส์ - การฟ้อนรำพื้นบ้าน -  Habanera

ฟิลิปปินส์ - การฟ้อนรำพื้นบ้าน - Habanera - มันเป็นแบบดั้งเดิมเต้นรำฟิลิปปินส์ในยุคสเปน.


การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ ท.อ.ส 57 6/2

การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ ท.อ.ส 57 6/2


ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์


การแสดงนาฏศิลป์อาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ DRU

การแสดงนาฏศิลป์อาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ DRU


200114 การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ #AMCR

200114 การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ #AMCR - การแสดงในงานกิจกรรมวันอาเซียนปี 57.


มะนิลา Manila เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์

มะนิลา Manila เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ - เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวม...


นมร.บ.ด. การแสดงนาฏศิลป์(อาเซียน) ห้อง ม.6/8 ประเทศฟิลิปปินส์

นมร.บ.ด. การแสดงนาฏศิลป์(อาเซียน) ห้อง ม.6/8 ประเทศฟิลิปปินส์ - 10ประเทศในอาเซียน 4/9/56 การแสดงในวิชานาฏศิลป์ 10ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง...


ระบำคนป่า การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร

ระบำคนป่า การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร - ระบำคนป่า การแสดงพื้นบ้านประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร.


การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ [PCCST]

การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ [PCCST] - การแสดงจากสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ASEAN DAY 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช...


การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์

การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ - งานนิทรรศการวิชาการ 11 ปี โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ.


Philippines Performance #KIAC2016

Philippines Performance #KIAC2016 - การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี...


การแสดงอาเซียนฟิลิปปินส์หนองบัว

การแสดงอาเซียนฟิลิปปินส์หนองบัว - การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ ในนิทรรศการวิช...


การแสดงของ  ฟิลิปปินส์

การแสดงของ ฟิลิปปินส์ - TITF #18.


สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Philippines)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Philippines) - เทศกาลโคราช ศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 Korat international art and culture festival 2559 24 มกราคม 2559.


เต้นรำฟิลิปปินส์(1)

เต้นรำฟิลิปปินส์(1)


ฟิลิปปินส์ - เต้นรำฟิลิปปินส์ - Sayaw sa Cuyo

ฟิลิปปินส์ - เต้นรำฟิลิปปินส์ - Sayaw sa Cuyo - มันฟ้อนรำพื้นบ้านสุขในหมู่เกาะฟิลิปปินส์.


เต้นรำฟิลิปปินส์

เต้นรำฟิลิปปินส์


เต้นประเทศฟิลิปปินส์ by น้องขิม

เต้นประเทศฟิลิปปินส์ by น้องขิม


ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน เทศกาลกินาญัง ประเทศฟิลิปปินส์ (15ม.ค.58)

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน เทศกาลกินาญัง ประเทศฟิลิปปินส์ (15ม.ค.58) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอนเทศกาลกินาญัง ประเทศฟิลิปปินส์...


ซำเป็ง

ซำเป็ง - ซำเป็ง จังหวัดนราธิวาส ซำเป็ง หรือรำเป็ง เป็นนาฏศิลป์แบบหนึ่งของชาว...


More นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Google+ (click here to hide/see results)