นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ฟิลิปปินส์ - การฟ้อนรำพื้นบ้าน -  Habanera

ฟิลิปปินส์ - การฟ้อนรำพื้นบ้าน - Habanera - มันเป็นแบบดั้งเดิมเต้นรำฟิลิปปินส์ในยุคสเปน.


การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ ท.อ.ส 57 6/2

การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ ท.อ.ส 57 6/2


ฟิลิปปินส์ - เต้นรำฟิลิปปินส์ - Sayaw sa Cuyo

ฟิลิปปินส์ - เต้นรำฟิลิปปินส์ - Sayaw sa Cuyo - มันฟ้อนรำพื้นบ้านสุขในหมู่เกาะฟิลิปปินส์.


ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์


200114 การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ #AMCR

200114 การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ #AMCR - การแสดงในงานกิจกรรมวันอาเซียนปี 57.


มะนิลา Manila เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์

มะนิลา Manila เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ - เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวม...


ระบำคนป่า การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร

ระบำคนป่า การแสดงเชิงวัฒนธรรมประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร - ระบำคนป่า การแสดงพื้นบ้านประเทศฟิลิปปินส์ ณ มรภ กำแพงเพชร.


นมร.บ.ด. การแสดงนาฏศิลป์(อาเซียน) ห้อง ม.6/8 ประเทศฟิลิปปินส์

นมร.บ.ด. การแสดงนาฏศิลป์(อาเซียน) ห้อง ม.6/8 ประเทศฟิลิปปินส์ - 10ประเทศในอาเซียน 4/9/56 การแสดงในวิชานาฏศิลป์ 10ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง...


การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์

การแสดงระบำพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ - งานนิทรรศการวิชาการ 11 ปี โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ.


การแสดงอาเซียนฟิลิปปินส์หนองบัว

การแสดงอาเซียนฟิลิปปินส์หนองบัว - การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ ในนิทรรศการวิช...


Philippines Performance #KIAC2016

Philippines Performance #KIAC2016 - การแสดงของประเทศฟิลิปปินส์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี...


ระบำฟิลิปปินส์ 1

ระบำฟิลิปปินส์ 1


การแสดงของ  ฟิลิปปินส์

การแสดงของ ฟิลิปปินส์ - TITF #18.


การแสดงอาเซี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ โดย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุระกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภ

การแสดงอาเซี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ โดย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุระกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภ


เต้นรำฟิลิปปินส์(1)

เต้นรำฟิลิปปินส์(1)


สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Philippines)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( Republic of the Philippines) - เทศกาลโคราช ศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 Korat international art and culture festival 2559 24 มกราคม 2559.


มิตรประชาอาเซียน (MITPRACHAASEAN)

มิตรประชาอาเซียน (MITPRACHAASEAN) - การละเมิดลิขสิทธิ์ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อน...


การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ [PCCST]

การแสดงประเทศฟิลิปปินส์ [PCCST] - การแสดงจากสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ASEAN DAY 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราช...


ชุดการแสดงทางวัฒนธรรมอาเซี่ยน 10 ประเทศ

ชุดการแสดงทางวัฒนธรรมอาเซี่ยน 10 ประเทศ - งานเวทีวิชาการ "เปิดเสรีอาเซี่ยน ปี 2558"(การแสดงชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่...


การแสดงจากฟิลิปปินส์ที่ VIN School

การแสดงจากฟิลิปปินส์ที่ VIN School


More นาฏศิลป์ของฟิลิปปินส์

Google+ (click here to hide/see results)