นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน - การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด " ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน " ได้รับราง...


จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง

จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง - จังหวะไทยกายบริหารสำหรับบุคคลทั่วไป "ภาคกลาง" ประยุกต์จากนาฏศิลป์ภาค...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง - นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดการแสดง "กุลสตรีศรีกัลยา เริงระบำปทุมมา บูชา...


สอนรำ | เซิ้งกระติ๊บข้าว การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน

สอนรำ | เซิ้งกระติ๊บข้าว การแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน - เซิ้งกระติบข้าว เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวภูไท ซึ่งเป็นชาวไทยเผ่...


การแสดงชุดวัฒนธรรมภาคกลาง สาขานาฏศิลป์และการแสดง มรภ นครศรีฯ

การแสดงชุดวัฒนธรรมภาคกลาง สาขานาฏศิลป์และการแสดง มรภ นครศรีฯ - บันทึกเทปการแสดงสด: การแสดงชุดวัฒนธรรมภาคกลาง เป็นการแสดงชุดที่สามใ...


ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน-การแสดงพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์แต่ละภาค,ภาคอีสาน

ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน-การแสดงพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์แต่ละภาค,ภาคอีสาน - ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน-การแสดงพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์แต่ละภาค: ภาคอีสาน...


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


รักกันไว้เถิด (นาฏศิลป์ประยุกต์ ภาคกลาง)

รักกันไว้เถิด (นาฏศิลป์ประยุกต์ ภาคกลาง) - วีดีโอนี้ จัดทำเพื่อการศึกษา ของ วิชา นาฏศิลป์ ทุกยอดวิว และ Like ของท่าน...


รำสีนวล ►Official◄

รำสีนวล ►Official◄ - เมื่อ พ.ศ. 2491 กรมศิลปากร ได้จัดแสดงรำสีนวลแทรกในการแสดงให้ประชาชนชม เห็...


เพลงวันเกิด ภาคอีสาน

เพลงวันเกิด ภาคอีสาน - วันเกิด(ทางไทย) บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย และบรรเลงโดยเครื่องดนตรีพื...


SKN 603 การแสดงภาคกลาง

SKN 603 การแสดงภาคกลาง - การแสดงนาฏศิลป์ไทย ของชาว SKN 603 ขาตั้งกล้องไม่มี ถ่ายได้แค่นี้ก็ดีแล้วน...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์ - เหรียญทองระดับภาคกลาง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีที่ 63.


นาฏศิลป์ภาคกลาง1_กองออกกำลังกาย.avi

นาฏศิลป์ภาคกลาง1_กองออกกำลังกาย.avi - นาฏศิลป์ภาคกลาง โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย dopah.anamai.moph.go.th.


เซิ้งโปงลาง

เซิ้งโปงลาง - เซิ้งโปงลาง เป็นการแสดงของชาวไทยภาคอีสาน นิยมเล่นกันมากใน จังหวัดก...


การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง


นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์

นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์ - นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม การประกวดแข่งขันวิชาการ...


จังหวะไทย กายบริหาร[ภาคกลาง]

จังหวะไทย กายบริหาร[ภาคกลาง] - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสุนให้คนไท...


รำวงมาตรฐาน

รำวงมาตรฐาน - ศิลปะแห่งการฟ้อนรำให้เข้ากับจังหวะหน้าทับ ใช้ท่ารำที่เป็นแบบฉบับมา...


นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ ภาคกลาง  ชุด บุปผาสวรรค์ รร.ละแมวิทยา ม.5/3

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ ภาคกลาง ชุด บุปผาสวรรค์ รร.ละแมวิทยา ม.5/3 - การแสดงของภาคกลาง ชุด บุปผาสวรรค์ รร. ละแมวิทยา ม.5/3.


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง (รำเกี่ยวข้าว) ม.4/7

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง (รำเกี่ยวข้าว) ม.4/7 - การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง (รำเกี่ยวข้าว) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียน...


More นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)