นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ 4 ภาค 602  ct  outpatsound

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ 4 ภาค 602 ct outpatsound - 6/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.


การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว

การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง : เต้นกำรำเคียว - การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานาฏศิลป์.


โรงเรียนวัดศรีจันทร์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์


ฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบ...


รำสีนวล ►Official◄

รำสีนวล ►Official◄ - เมื่อ พ.ศ. 2491 กรมศิลปากร ได้จัดแสดงรำสีนวลแทรกในการแสดงให้ประชาชนชม เห็...


การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน - การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด " ระบำยุพาพักตร์ตำหนักใน " ได้รับราง...


นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โพธิ์คีรีราช

นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ โพธิ์คีรีราช - นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ชุด พ่อหลวงของแผ่นดิน โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์...


นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์

นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์ - นาฏศิลป์ไทย อนุรกษ์ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม การประกวดแข่งขันวิชาการ...


นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น เหรียญทองอันดับ4

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น เหรียญทองอันดับ4 - โดย นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้รับรางวัล เหรีย...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง - นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดการแสดง "กุลสตรีศรีกัลยา เริงระบำปทุมมา บูชา...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   สุวรรณนาคี

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สุวรรณนาคี - โรงเรียนวัดหนองพันเทา สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก...


นาฏศิลป์จ.ศ. ธีราทีม แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.ปลาย

นาฏศิลป์จ.ศ. ธีราทีม แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.ปลาย - รางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี...


นาฏศิลป์ภาคเหนือ1_กองออกกำลังกาย.avi

นาฏศิลป์ภาคเหนือ1_กองออกกำลังกาย.avi - นาฏศิลป์ภาคเหนือ โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย dopah.anamai.moph.go.th.


นาฏศิลป์จศ.ธีราทีม แข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.ต้น

นาฏศิลป์จศ.ธีราทีม แข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.ต้น - รับรางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเ...


รำโทน นาฏศิลป์ไทย พระนคร

รำโทน นาฏศิลป์ไทย พระนคร - รำโทน เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เล่นกันทั่วไปในท้องถิ่น เกือบทุกจังหว...


ระบำตารีกีปัส

ระบำตารีกีปัส - ระบำตารีกีปัส by : http://www.oceansmile.com/ ระบำตารีกีปัส เป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง...


การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์.wmv

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์.wmv - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ : ลีลาลายประทีปทองกลองมังคละนาฏยสุโข โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ : ลีลาลายประทีปทองกลองมังคละนาฏยสุโข โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๙ ระดับภาคเหนือ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั...


สอบนาฏศิลป์ - การแสดงภาคอีสาน

สอบนาฏศิลป์ - การแสดงภาคอีสาน


การแสดงพื้นเมืองภาคใต้

การแสดงพื้นเมืองภาคใต้


More นาฏศิลป์ไทยภาคกลาง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด