นาฏศิลป์ ป.6

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นาฏศิลป์ ป.6

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สอบการแสดงท่ารำวิชานาฎศิลป์ ชั้น ป.6/4 ปี 2559

สอบการแสดงท่ารำวิชานาฎศิลป์ ชั้น ป.6/4 ปี 2559


e_RMUTT การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 1/6

e_RMUTT การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตอนที่ 1/6 - การฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยระดับช่วงชั้นที่ 1(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เรื่องก...


นาฏศิลป์ ป 6 part 2

นาฏศิลป์ ป 6 part 2 - application AR code ติวเตอร์ที่จะทำนักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ของ องค์การค้า...


กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์  ชั้น ป.6

กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ชั้น ป.6 - กิจกรรมประกอบเพลงส้มตำ โดยนักเรียนชั้น ป.6.


ข้อสอบO-NET ป.6 ปี2552 : ศิลปะ ข้อ1-10

ข้อสอบO-NET ป.6 ปี2552 : ศิลปะ ข้อ1-10 - เรียนล่วงหน้า เก่งล่วงหน้า เข้าใจล่วงหน้า เราอยากให้น้องเล่นดนตรี...


นาฏศิลป์ 58 ภาษาท่าพาเพลิน สื่อการเรียนการสอนชั้นป.5

นาฏศิลป์ 58 ภาษาท่าพาเพลิน สื่อการเรียนการสอนชั้นป.5 - บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องภาษาท่าภาเพลิน จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในกา...


การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖...


033 P1mus 540926 C ดนตรีนาฏศิลป์ป 1+ฝึกร้องเพลง งามแสงเดือน+921

033 P1mus 540926 C ดนตรีนาฏศิลป์ป 1+ฝึกร้องเพลง งามแสงเดือน+921


นาฏศิลป์ป.1 #2/5 - ลีลาเคลื่อนไหวมีรูปแบบ

นาฏศิลป์ป.1 #2/5 - ลีลาเคลื่อนไหวมีรูปแบบ - สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง "การปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น" ชั้นปร...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์_สพป.ศก4_2556

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์_สพป.ศก4_2556 - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน งานศิลปหัตถ...


นาฏศิลป์ป.1 #3/5 ลีลาท่าทาง

นาฏศิลป์ป.1 #3/5 ลีลาท่าทาง - สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง "การปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น" ชั้นปร...


101+926+P1mus-550227_A+ดนตรีนาฏศิลป์ป.1+ฝึกร้องเพลงงามแสงเดือน

101+926+P1mus-550227_A+ดนตรีนาฏศิลป์ป.1+ฝึกร้องเพลงงามแสงเดือน


นาฏศิลป์ป.1 #1/5 - ลีลาเคลื่อนไหวอิสระ

นาฏศิลป์ป.1 #1/5 - ลีลาเคลื่อนไหวอิสระ - สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง "การปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น" ชั้นปร...


การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป.สป.๒ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง...


การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ นาฏศิลปไทยอนุรักษ์ ป.1-ป6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ประจำปีการศึกษา2559

การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ นาฏศิลปไทยอนุรักษ์ ป.1-ป6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ประจำปีการศึกษา2559 - การแข่งขันกิจกรรม นาฏศิลป์ นาฏศิลปไทยอนุรักษ์ ป.1-ป6 โรงเรียนอนุบาลจุมพ...


มารยาทในการดูละคร - ภาษาไทย ป.6

มารยาทในการดูละคร - ภาษาไทย ป.6 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้ เรื่อง มารยาทในการดูละคร เป็นสื่...


หนองกุงแก้ว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

หนองกุงแก้ว การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห...


การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป.สป.๒ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง...


ฝึกซ้อมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6

ฝึกซ้อมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-6 - โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ฝึกซ้อมรำสีนวล เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอ...


080_1010+6550206_B+โน๊ตสากลเบื้องต้น +ตัวโน๊ตสากลบนบรรทัดเพลง+musp6+dltv54

080_1010+6550206_B+โน๊ตสากลเบื้องต้น +ตัวโน๊ตสากลบนบรรทัดเพลง+musp6+dltv54


More นาฏศิลป์ ป.6

Google+ (click here to hide/see results)