นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บนเวทีเส้นทางเศรษฐี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บนเวทีเส้นทางเศรษฐี - มติชนทีวี- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ในเครือ "มติชน"...


โฆสิตเชื่อจีดีพีปี55โตได้4%

โฆสิตเชื่อจีดีพีปี55โตได้4% - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่าเ...


วิเคราะห์มติกนงลดดอกเบี้ย 0.25%

วิเคราะห์มติกนงลดดอกเบี้ย 0.25% - ตรงประเด็นข่าวค่ำ สัมภาษณ์ : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ,นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษ...


โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ : TDRI

โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ : TDRI - ประธาน: ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพั...


การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ : TDRI

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ : TDRI - ประธาน: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้...


IMG_4582[1]

IMG_4582[1] - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่...


ธ.กรุงเทพ ห่วงส่งออกไทยแข่งขันยาก

ธ.กรุงเทพ ห่วงส่งออกไทยแข่งขันยาก - ธนาคารกรุงเทพ มั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 แต่...


IMG 29311

IMG 29311 - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริืหาร ธนาคารกรุงเทพอวยพรปีใหม่.


IMG_4583[1]

IMG_4583[1] - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการสภาพคล้องเ...


การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต : TDRI

การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต : TDRI - ประธาน: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า...


บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง : TDRI

บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง : TDRI - ประธาน : ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดี...


More นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

Sites (click here to hide/see results)

More นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด