นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ - วิกิพีเดีย

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ - วิกิพีเดีย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน? ศึกษากรณี "โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์"..โดยโดย ...

ผลประโยชน์ทับซ้อน? ศึกษากรณี "โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์"..โดยโดย ... นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ลุ้น ป.ป.ช.ชี้มูล"โฆสิต"ต่ออายุเหมืองพื้นที่ป่า"ผาแดง"ช่วงรมว.อุตฯ ...

ลุ้น ป.ป.ช.ชี้มูล"โฆสิต"ต่ออายุเหมืองพื้นที่ป่า"ผาแดง"ช่วงรมว.อุตฯ ... ชี้มูล "โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์"

โฆสิต” จี้ทุกกระทรวงปรับแผนเบิกจ่ายงบปี 50 ภายใน มิ.ย.นี้ - Dhamma ...

โฆสิต” จี้ทุกกระทรวงปรับแผนเบิกจ่ายงบปี 50 ภายใน มิ.ย.นี้ - Dhamma ... นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

tnews_1400925038_8549.jpg

tnews_1400925038_8549.jpg tnews_1400925038_8549.jpg

รองนายกฯชี้เศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้น ดีขึ้นจริงๆหรอ

รองนายกฯชี้เศรษฐกิจครึ่งปีหลังดีขึ้น ดีขึ้นจริงๆหรอ รองนายกรัฐมนตรี โฆสิต มั่นใจ

ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 7/

ผลการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 7/ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ | สำนักข่าวเจ้าพระยา

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ | สำนักข่าวเจ้าพระยา นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

More นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บนเวทีเส้นทางเศรษฐี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร- โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ บนเวทีเส้นทางเศรษฐี - มติชนทีวี- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ในเครือ "มติชน" จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ศูนย์การประช...


โฆสิตเชื่อจีดีพีปี55โตได้4%

โฆสิตเชื่อจีดีพีปี55โตได้4% - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่าเชื่อว่าเศรษฐกิจปี55โตได้4%ภายใต้นโยบายขาดดุดงบประมาณในระดับเหมาะสมขณะที่เศรษฐกิจโลกยังเป็...


การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ : TDRI

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ : TDRI - ประธาน: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เสนอ: ผศ. ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ ...


วิเคราะห์มติกนงลดดอกเบี้ย 0.25%

วิเคราะห์มติกนงลดดอกเบี้ย 0.25% - ตรงประเด็นข่าวค่ำ สัมภาษณ์ : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ,นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 'วิเคราะห์มติกนง.ลดดอกเบี้ย 0.25%' ออกอากาศ 29 พ.ค.56.


โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ : TDRI

โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศ : TDRI - ประธาน: ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้เสนอ: ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไท...


IMG_4582[1]

IMG_4582[1] - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ระยะนี้สภาพคล่องที่มีในระบบยังเพียงพอ แต่มีการคาดหรือข้อมูลว่าจะมีความต้องการสภาพคล้องจะ...


IMG_4583[1]

IMG_4583[1] - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในขณะนี้เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการสภาพคล้องเ...


IMG 29311

IMG 29311 - นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริืหาร ธนาคารกรุงเทพอวยพรปีใหม่.


การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต : TDRI

การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคการผลิต : TDRI - ประธาน: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.เสาวร...


บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง : TDRI

บทบาทของภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและการคลัง : TDRI - ประธาน : ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้เสนอ : ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อก...


More นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

Sites (click here to hide/see results)

More นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด