นิราศนรินทร์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นิราศนรินทร์

Images (click here to hide/see results)

โคลงนิราศนรินทร์-order xx214520- #3459358

โคลงนิราศนรินทร์-order xx214520- #3459358 โคลงนิราศนรินทร์-order

นิราศ

นิราศ นิราศนรินทร์

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์ #3768962

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์ #3768962 เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ - STOU Book

นิราศนรินทร์ - STOU Book นิราศนรินทร์

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม "นิราศนรินทร์" กรุงเทพฯเมือง

นิราศนรินทร์ - HISTORY M.3

นิราศนรินทร์ - HISTORY M.3 loading picture

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม นิราศนรินทร์ ตอน หัวใจเราจอง

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง นิราศนรินทร์

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง นิราศนรินทร์ นิราศนรินทร์ article. «

More นิราศนรินทร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ - อ่านทำนองเสนาะโดย ครูศุภิญญา ประทุมศาลา.


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐.


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - นิราศนรินทร์คําโคลง โดย นายจิรายุทธ จุลยโชค ผู้ฝึกสอน นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม ผู้ตัดต่อ นายณัฐรวี วิเศษสมบัติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา.


ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - ขอขอบคุณ - (Bruno Mar) The Lazy Songs - Sungha Jung.


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด ๑ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด ๑ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ รวบรวมเพื่อนำเสนอประกอบการสอนวรรณคดีไทย.


การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย)

การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) - การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) นำเสนอโดย นางสาวพัชราวรรณ ฤกษ์ชัยมงคล ชั้น ม.๔/๒ เลขที่ ๑๗ นางสาววราพร จิ๋วใจธรรม ชั...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - 1.น.ส.สุดาภรณ์ ทวีทรัพย์ เลขที่ 17 ชั้นม.4/2 2.น.ส.สุภารัตน์ เพ็งสุข เลขที่ 18 ชั้นม.4/2 3.น.ส.อารีรัตน์ มีแก้ว เลขที่ 19 ชั้นม.4/2 4.น.ส.รติมา เลี้ยงพิบูลย์...


ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - โดย - นาย ชัยศิริ ดาวเศรษฐ์ เลขที่ 15 - นาย ธีรภัทร บุตราช เลขที่ 16 - นาย นพชัย เล็กมณี เลขที่ 17 - นาย ปัญญารัตน์ ทับนิล เลขที่ 18 - นาย พิศุทธ์ อินทร์ณรงค...


ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง (ปรับปรุง)

ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง (ปรับปรุง) - โดย - นาย ชัยศิริ ดาวเศรษฐ์ เลขที่ 15 - นาย ธีรภัทร บุตราช เลขที่ 16 - นาย นพชัย เล็กมณี เลขที่ 17 - นาย ปัญญารัตน์ ทับนิล เลขที่ 18 - นาย พิศุทธ์ อินทร์ณรงค...


นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4/7

นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4/7 - ม.4/7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์.


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๓ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) TS 01 3

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๓ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) TS 01 3 - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐.


รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 เลขที่ 7 22 24 25

รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 เลขที่ 7 22 24 25 - รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 สมาชิก1. นายเนติธร ดอกไม้เทศ เลขที่ 7 2.นางสาว ชาลิษา ทองคุ่ย เลขที่ 22 3.นางสาว สาธิตา ศิริรักษ์ เลขที่ 24 ...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - น.ส.วรัญญา จันทร์เกิด เลขที่ ๑๔ นาย จักริน คำหงษา เลขที่ ๒๕ นาย ภควัต ตระการจันทร์ เลขที่ ๒๗ น.ส.นรกนก คำสงวน เลขที่ ๓๑ นาย สายชล ระมั่งทอง เลขที่ ๓๕ น.ส.ตวง...


จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง

จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง - จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง บางยี่เรือราพลาง พี่พร้อง เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา บางบ่รับคำคล้อง คล่าวน้ำตาคลอฯ ...นิราศนรินทร์...


นิราศภูเขาทอง

นิราศภูเขาทอง - สื่อการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขับร้องโดย คุณครูวันเพ็ญ เหลืองอรุณ และนักเรียน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์.


ยอดพธูเมืองแปร - คัทซีน ผู้ชนะสิบทิศ 2509

ยอดพธูเมืองแปร - คัทซีน ผู้ชนะสิบทิศ 2509 - โฉมควรจักฝากฟ้า ฤาดิน ดีฤา เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล้ำ ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่า นะแม่ ลมจะชายชักช้ำ ชอกเนื้อเรียมสงวน (โคลงนิราศนรินทร์) เพลง : ยอดพธูเมืองแปร...


เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น   พันแสง

เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง - เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง รินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์ โคลงบทนี้ พรรณนาถึงอำนาจของคุณพระรัตนตรัย อ...


นิราศพระบาท

นิราศพระบาท


นิราศพระบาท

นิราศพระบาท


More นิราศนรินทร์

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต