นิราศนรินทร์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for นิราศนรินทร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ - อ่านทำนองเสนาะโดย ครูศุภิญญา ประทุมศาลา.


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


อยุธยายศล่มแล้ว

อยุธยายศล่มแล้ว - ทำนองเสนาะ...โคลงสี่สุภาพ...พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนบ้าน...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - นิราศนรินทร์คําโคลง โดย นายจิรายุทธ จุลยโชค ผู้ฝึกสอน นายพจนปกรณ์ ประ...


ภาษาไทย ม.4 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ

ภาษาไทย ม.4 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ - ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง


ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - ขอขอบคุณ - (Bruno Mar) The Lazy Songs - Sungha Jung.


นิราศนรินทร์ 1

นิราศนรินทร์ 1 - This video is about นิราศนรินทร์ 1.


นิราศนรินทร์คำโคลง pptx Autosaved

นิราศนรินทร์คำโคลง pptx Autosaved


โคลงนิราศนรินทร์

โคลงนิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์คำโคลง 4/6 นมร.สว. ๒ #59

นิราศนรินทร์คำโคลง 4/6 นมร.สว. ๒ #59


โคลงนิราศนรินทร์

โคลงนิราศนรินทร์


การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย)

การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) - การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์...


DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย : การอ่านร่าย (ร่ายสุภาพ ร่ายยาว)

DVD ทำนองเสนาะ ม.ปลาย : การอ่านร่าย (ร่ายสุภาพ ร่ายยาว) - ตัวอย่างที่นำเสนอบางตอนใน DVD สื่อการเรียนรู้...แบบฝึกการอ่านออกเสียงร...


นิราศนรินทร์คำโคลง 406

นิราศนรินทร์คำโคลง 406 - โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่4/6.


นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28

นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน"...


นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4/3 กลุ่มที่ 4

นิราศนรินทร์คำโคลง ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภาษาไทย ท 31101 เสนอ อ. มาลัย รอดประดิษฐ์ กลุ่มที่...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - น.ส.วรัญญา จันทร์เกิด เลขที่ ๑๔ นาย จักริน คำหงษา เลขที่ ๒๕ นาย ภควัต ตระก...


More นิราศนรินทร์

Google+ (click here to hide/see results)