นิราศนรินทร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ - อ่านทำนองเสนาะโดย ครูศุภิญญา ประทุมศาลา.


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


อยุธยายศล่มแล้ว

อยุธยายศล่มแล้ว - ทำนองเสนาะ...โคลงสี่สุภาพ...พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนบ้าน...


ภาษาไทย ม.4 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ

ภาษาไทย ม.4 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ - ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - นิราศนรินทร์คําโคลง โดย นายจิรายุทธ จุลยโชค ผู้ฝึกสอน นายพจนปกรณ์ ประ...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง


ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - ขอขอบคุณ - (Bruno Mar) The Lazy Songs - Sungha Jung.


การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย)

การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) - การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์...


นิราศนรินทร์คำโคลง 4/6 นมร.สว. ๒ #59

นิราศนรินทร์คำโคลง 4/6 นมร.สว. ๒ #59


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน"...


โคลงนิราศนรินทร์

โคลงนิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์คำโคลง pptx Autosaved

นิราศนรินทร์คำโคลง pptx Autosaved


นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28

นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28


นิราศนรินทร์คำโคลง กลุ่ม๔  {ม.๔/๓}

นิราศนรินทร์คำโคลง กลุ่ม๔ {ม.๔/๓}


นิราศนรินทร์คำโคลง 406

นิราศนรินทร์คำโคลง 406 - โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง มัธยมศึกษาปีที่4/6.


โคลงนิราศนรินทร์

โคลงนิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - 1.น.ส.สุดาภรณ์ ทวีทรัพย์ เลขที่ 17 ชั้นม.4/2 2.น.ส.สุภารัตน์ เพ็งสุข เลข...


โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์_นิราศนรินทร์คำโคลง บทที่ ๑๓๙

โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์_นิราศนรินทร์คำโคลง บทที่ ๑๓๙


ภาษาไทย ม.4 การอ่านตีความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ

ภาษาไทย ม.4 การอ่านตีความ (นิราศนรินทร์) ครูสุรภี มหาโชติ - ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 การอ่าน ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง...


More นิราศนรินทร์

Google+ (click here to hide/see results)