นิราศนรินทร์

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม นิราศนรินทร์ ตอน หัวใจเราจอง

ภาษาไทย: นิราศนรินทร์คำโคลง

ภาษาไทย: นิราศนรินทร์คำโคลง นิราศนริทร์คำโคลง

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม

ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม "นิราศนรินทร์" กรุงเทพฯเมือง

ภาษาไทย

ภาษาไทย นิราศ

2100053 นิราศนรินทร์ - STOU Book

2100053 นิราศนรินทร์ - STOU Book 2100053 นิราศนรินทร์

1225002132kruthai40com1.jpg

1225002132kruthai40com1.jpg 1225002132kruthai40com1.jpg

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์ #3768962

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์ #3768962 เรื่อง โคลงนิราศนรินทร์

นิราศ

นิราศ นิราศนรินทร์

More นิราศนรินทร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์ - อ่านทำนองเสนาะโดย ครูศุภิญญา ประทุมศาลา.


นิราศนรินทร์

นิราศนรินทร์


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - นิราศนรินทร์คําโคลง โดย นายจิรายุทธ จุลยโชค ผู้ฝึกสอน นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหม ผู้ตัดต่อ นายณัฐรวี วิเศษสมบัติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา.


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๒ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐.


ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/6 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - ขอขอบคุณ - (Bruno Mar) The Lazy Songs - Sungha Jung.


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด ๑ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์)

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด ๑ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ รวบรวมเพื่อนำเสนอประกอบการสอนวรรณคดีไทย.


การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย)

การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) - การนำเสนอการวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลง (เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย) นำเสนอโดย นางสาวพัชราวรรณ ฤกษ์ชัยมงคล ชั้น ม.๔/๒ เลขที่ ๑๗ นางสาววราพร จิ๋วใจธรรม ชั...


นิราศนรินทร์ DS 4/8 กลุ่ม 5

นิราศนรินทร์ DS 4/8 กลุ่ม 5


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - 1.น.ส.สุดาภรณ์ ทวีทรัพย์ เลขที่ 17 ชั้นม.4/2 2.น.ส.สุภารัตน์ เพ็งสุข เลขที่ 18 ชั้นม.4/2 3.น.ส.อารีรัตน์ มีแก้ว เลขที่ 19 ชั้นม.4/2 4.น.ส.รติมา เลี้ยงพิบูลย์...


นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28

นิราศนรินทร์คำโคลง 4/4 28


ช่วงพักกอง "การท่องบทอาขยาน นิราศนรินทร์คําโคลง "  อนุกูลนารี

ช่วงพักกอง "การท่องบทอาขยาน นิราศนรินทร์คําโคลง " อนุกูลนารี - เบื้องหลังการถ่ายทำ ที่มีสาระ ที่ " ใบเสมายักษ์ " กาฬสินธุ์.


ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง

ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง - โดย - นาย ชัยศิริ ดาวเศรษฐ์ เลขที่ 15 - นาย ธีรภัทร บุตราช เลขที่ 16 - นาย นพชัย เล็กมณี เลขที่ 17 - นาย ปัญญารัตน์ ทับนิล เลขที่ 18 - นาย พิศุทธ์ อินทร์ณรงค...


ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง (ปรับปรุง)

ม.4/3 กลุ่มที่ 4 - นิราศนรินทร์คำโคลง (ปรับปรุง) - โดย - นาย ชัยศิริ ดาวเศรษฐ์ เลขที่ 15 - นาย ธีรภัทร บุตราช เลขที่ 16 - นาย นพชัย เล็กมณี เลขที่ 17 - นาย ปัญญารัตน์ ทับนิล เลขที่ 18 - นาย พิศุทธ์ อินทร์ณรงค...


นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง - น.ส.วรัญญา จันทร์เกิด เลขที่ ๑๔ นาย จักริน คำหงษา เลขที่ ๒๕ นาย ภควัต ตระการจันทร์ เลขที่ ๒๗ น.ส.นรกนก คำสงวน เลขที่ ๓๑ นาย สายชล ระมั่งทอง เลขที่ ๓๕ น.ส.ตวง...


รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 เลขที่ 7 22 24 25

รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 เลขที่ 7 22 24 25 - รายงานความก้าวหน้า เรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงม.5/5 สมาชิก1. นายเนติธร ดอกไม้เทศ เลขที่ 7 2.นางสาว ชาลิษา ทองคุ่ย เลขที่ 22 3.นางสาว สาธิตา ศิริรักษ์ เลขที่ 24 ...


นิราศนรินทร์ คำโคลง+แร็พ

นิราศนรินทร์ คำโคลง+แร็พ


จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง

จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง - จากมามาลิ่วล้ำ ลำบาง บางยี่เรือราพลาง พี่พร้อง เรือแผงช่วยพานาง เมียงม่าน มานา บางบ่รับคำคล้อง คล่าวน้ำตาคลอฯ ...นิราศนรินทร์...


โคลงนิราศนรินทร์ 05_4/4 (ฟ้าใส)

โคลงนิราศนรินทร์ 05_4/4 (ฟ้าใส) - นางสาว ฟ้าใส เต็มประเสริฐฤดี ชั้นม.4/4 เลขที่ 5.


โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๓ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) TS 01 3

โคลงโลกนิติ นิราศนรินทร์ โคลงพระราชนิพนธ์ ร.๖ ชุด๓ (เสนาะกรรณวรรณศิลป์) TS 01 3 - เสนาะกรรณวรรณศิลป์ สื่อวีดิทัศน์เก่า จาก "โครงการทีวีสู่ห้องเรียน" บันทึกจากรายการโทรทัศน์ ช่วงปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐.


เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น   พันแสง

เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง - เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น พันแสง รินรสพระธรรมแสดง ค่ำเช้า เจดีย์ระดะแซง เสียดยอด ยลยิ่งแสงแก้วเก้า แก่นหล้าหลากสวรรค์ โคลงบทนี้ พรรณนาถึงอำนาจของคุณพระรัตนตรัย อ...


More นิราศนรินทร์

Google+ (click here to hide/see results)