บทกรวดน้ําอิมินา แปล

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล

รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล แปล 21 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

11.กรวดน้ำ อิมินา - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net

11.กรวดน้ำ อิมินา - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net เจริญกายคตาสติ**บทเจริญ

11.กรวดน้ำ อิมินา - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net

11.กรวดน้ำ อิมินา - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net กรวดน้ำ อิมินา

แผ่นพับศาสนพิธีเบื่องต้นสำหรับชาวบ้าน1

แผ่นพับศาสนพิธีเบื่องต้นสำหรับชาวบ้าน1 ๑ ๒

6.กรวดน้ำตอนเช้า - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net

6.กรวดน้ำตอนเช้า - วัดสังฆทาน ( Wat Sanghathan ) sanghathannews.net กรวดน้ำตอนเช้า .

การกรวดน้ำอุทิศกุสลที่ถูกต้อง และ บทกรวดน้ำอัปปะมัญญา

การกรวดน้ำอุทิศกุสลที่ถูกต้อง และ บทกรวดน้ำอัปปะมัญญา การกรวดน้ าอุทศกุสลทีถกต ้อง ิ

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ การกรวดน้ำอุทิศกุสลที่ถูกต้อง

หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์สำหรับคุณ

หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์สำหรับคุณ เย็บกลาง

More บทกรวดน้ําอิมินา แปล

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล

กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา

Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา - บทสวดกรวดน้ำอิมินา (นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส...


พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ | อัศจรรย์มนต์พิธี #1

พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ | อัศจรรย์มนต์พิธี #1 - พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ รายการอัศจรรย์มนต์พิ...


บทกรวดนำ้อิมินาแปล

บทกรวดนำ้อิมินาแปล - บทกรวดนำ้อิมินาแปล.


บทกรวดน้ำอุททิสสนาธิฏฐานคาถา อิมินาแปล

บทกรวดน้ำอุททิสสนาธิฏฐานคาถา อิมินาแปล - กรวดน้ำอิมินา (นำ) ..........หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ (รับ) ..........อิมินา ปุญญ...


Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา

Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา - (บทนำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ อิมินา ปุญญะกัมเม...


ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่

ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่ - บทกรวดน้ำ อิมินา บทใหญ่ คือ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจ...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


รวมบทสวดมนต์ "เสียงที่ฟังแล้วเย็น" 112 บท เปิดฟังแล้วสวดตาม ได้อานิสงส์มาก [บทสวดมนต์ประจําวัน]

รวมบทสวดมนต์ "เสียงที่ฟังแล้วเย็น" 112 บท เปิดฟังแล้วสวดตาม ได้อานิสงส์มาก [บทสวดมนต์ประจําวัน] - รวมเสียงสวดมนต์ จากแผ่นซีดี ชุด เสียงที่ฟังแล้วเย็น ฟังสบาย ทั้งหมด...


บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้...


บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย

บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย - บทกรวดน้ำตอนเย็น (อิมินา) ทำนองสรภัญญะ เสียงสวด โดย. แม่ชีณัฐนาถ เจริญร...


กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV

กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV - บรรยากาศการทำวัตรเย็นที่่วัดบุศย์ฯ ฟอทร์เวิร์ท เท็กซัส ช่วงสวดบทกรา...


บทสวดที่ ๑๑  บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร

บทสวดที่ ๑๑ บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร


คำกรวดน้ำของ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อม บทสวด และคำแปล

คำกรวดน้ำของ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อม บทสวด และคำแปล - คำกรวดน้ำของ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พร้อม บทสวด และคำแปล.


เสียงสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา : ทำวัตรเย็น (แปล)

เสียงสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา : ทำวัตรเย็น (แปล) - เสียงสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา : ทำวัตรเย็น (แปล)


ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต...


กรวดน้ำอิมินา.MOV

กรวดน้ำอิมินา.MOV - บทสวดที่ชาวพุทธรู้จักดีที่สุด แต่ในyoutubeจะรู้หรือไม่.


บทสวด ชินบัญชร ชยันโต พาหุง แผ่เมตตา กรวดน้ำ อิติปิโส

บทสวด ชินบัญชร ชยันโต พาหุง แผ่เมตตา กรวดน้ำ อิติปิโส - บทสวด ชินบัญชร ชยันโต พาหุง แผ่เมตตา กรวดน้ำ อิติปิโส เหมาะสำหรับฝึกสว...


More บทกรวดน้ําอิมินา แปล

Sites (click here to hide/see results)

More บทกรวดน้ําอิมินา แปล ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด