บทกรวดน้ําแบบย่อ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg hqdefault.jpg

บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด | RVPPrinting.com :: รับ ...

บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด | RVPPrinting.com :: รับ ... 2,000 ขึ้นไป 14.00

Bloggang.com : golfnarak : มา

Bloggang.com : golfnarak : มา ขอสรุปข้อดีเลยนะคะ

กรวดน้ำ - แล้ว คว่ำขันด้วยมั๊ย ? - GotoKnow

กรวดน้ำ - แล้ว คว่ำขันด้วยมั๊ย ? - GotoKnow original_subpay.jpg?1352795776

การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน :การกรวดน้ำ - GotoKnow

การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน :การกรวดน้ำ - GotoKnow ก็เจอคำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ

บทกรวดน้ำ บทกรวดน้ำหลังใส่บาตร แบบต่าง ๆ ที่

บทกรวดน้ำ บทกรวดน้ำหลังใส่บาตร แบบต่าง ๆ ที่ บทกรวดน้ำ บทกรวดน้ำหลังใส่บาตร แบบต่าง ๆ ที่ควรรู้

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play Thai Pray (สวดมนต์) -

รูปสวยๆ จาก Instagram เมย์ พิชญ์นาฏ พิชญ์นาฏ สาขา

รูปสวยๆ จาก Instagram เมย์ พิชญ์นาฏ พิชญ์นาฏ สาขา บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร;

More บทกรวดน้ําแบบย่อ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทสวดที่ ๑๑  บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร

บทสวดที่ ๑๑ บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


บทกรวดนำ้อิมินาแปล

บทกรวดนำ้อิมินาแปล - บทกรวดนำ้อิมินาแปล.


บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4

บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4 - บทสวดนำ (อนุโมทนารัมภาสามัญญานุโมทนกถา) บทที่เริ่มต้นว่า "ยถา" มีชื่อเรียกว่า บทอนุโมทนารัมภคาถา หมายถึง คาถาที่เริ่มก่อนการอนุโมทนา กล่าวคือ ก่อน ที่พระสงฆ์...


บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ


ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด) เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ (ทานที่ท...


กรวดน้ำ

กรวดน้ำ


More บทกรวดน้ําแบบย่อ

Sites (click here to hide/see results)

More บทกรวดน้ําแบบย่อ ..

Google+ (click here to hide/see results)