บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บทกรวดน้ํา ยะถา

Images (click here to hide/see results)

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

แผ่น

แผ่น แผ่นพับศาสนพิธีเบื่องต้นสำหรับ

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play Thai Pray (สวดมนต์) -

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg hqdefault.jpg

random-130126015828-phpapp02- ...

random-130126015828-phpapp02- ... random-130126015828-phpapp02- ...

สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล - Android Apps on Google Play

สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล - Android Apps on Google Play สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล -

บทสวดมนต์ - „Android“ programos „Google Play“

บทสวดมนต์ - „Android“ programos „Google Play“ บทสวดมนต์ - screenshot

More บทกรวดน้ํา ยะถา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด) เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ (ทานที่ท...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


ยะถา

ยะถา - พระมหานิยม ฉนฺทวาที เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร(โคกช้าง)พิษณุโลก และพระภิกษุสามเณรให้พรแด่ พุทธศาสนิกชน.


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและให้พร เพื่อให้สายบุญสายธรรมทายาทได้อุิทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณทั้งหลาย มี บิดา ...


บทกรวดนำ้อิมินาแปล

บทกรวดนำ้อิมินาแปล - บทกรวดนำ้อิมินาแปล.


บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอ...


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4

บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4 - บทสวดนำ (อนุโมทนารัมภาสามัญญานุโมทนกถา) บทที่เริ่มต้นว่า "ยถา" มีชื่อเรียกว่า บทอนุโมทนารัมภคาถา หมายถึง คาถาที่เริ่มก่อนการอนุโมทนา กล่าวคือ ก่อน ที่พระสงฆ์...


กรวดน้ำแผ่เมตตา

กรวดน้ำแผ่เมตตา - ติดตามพวกเราต่อได้ที่ Facebook และ Instagram https://www.facebook.com/karunachidchob http://instagram.com/karunachidchob# ...


ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่

ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่ - บทกรวดน้ำ อิมินา บทใหญ่ คือ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ ...


บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย

บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย - บทกรวดน้ำตอนเย็น (อิมินา) ทำนองสรภัญญะ เสียงสวด โดย. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) MA. . สถานปฏิบัติธรรม ธรรมสถานพุทธศึกษา บทกรว...


บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ


บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา - Libation Mantra - บทกรวดน้ำแผ่เมตตา.


บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A

บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A - เจริญสุขสวัสดี บทกรวดน้ำตอนเช้า (ยาเทวตา) ทำนองสรภัญญะ (แบบโบราณกาล) คำสวด และเสียง โดย.อ.แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา (M.A.) ไม่ว ...


บทสวดทำวัตรเย็น ( กรวดน้ำ )

บทสวดทำวัตรเย็น ( กรวดน้ำ )


บทยาเทวตา

บทยาเทวตา - สวดมนต์วัดป่าคิลลีน.


กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV

กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV - บรรยากาศการทำวัตรเย็นที่่วัดบุศย์ฯ ฟอทร์เวิร์ท เท็กซัส ช่วงสวดบทกราดน้ำอิมินา.


กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล


กรวดน้ำอิมินา.MOV

กรวดน้ำอิมินา.MOV - กรวดน้ำอิมินา.


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Sites (click here to hide/see results)

More บทกรวดน้ํา ยะถา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต