บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บทกรวดน้ํา ยะถา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต...


คำให้พร(ยะถา-สัพพี)

คำให้พร(ยะถา-สัพพี) - การบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีการกล่าวคำเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์ เพื่อ...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้พร ยะถา วาริวหา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้พร ยะถา วาริวหา - เสียงสวรรค์ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" ให้พร ยะถา วาริวหา ... โชคดี มีชัย ร่ำรวย...


บทสวด ยะถา สัพพี

บทสวด ยะถา สัพพี - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


เพลง สวด มนต์  09 บท กรวด น้ำ ยะถา สัพพี

เพลง สวด มนต์ 09 บท กรวด น้ำ ยะถา สัพพี - fanpage : https://www.facebook.com/hinduismmantra/ playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLXVomC2T-JAlw6g5XkbpoMCADTrJ3iWk4 ธรรมะ, สอน ...


กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล

กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและ...


ยะถาสัพพี

ยะถาสัพพี - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


มนต์พิธี อนุโมทนาวิธี ให้พร 01 ยะถา

มนต์พิธี อนุโมทนาวิธี ให้พร 01 ยะถา


บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ ตัวเอง เทวดา และเจ้ากรรมนายเวณ ทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล

บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ ตัวเอง เทวดา และเจ้ากรรมนายเวณ ทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นจักรวาล - การอุทิศส่วนบุญ คือการแบ่งปันความสุข อันเกิดจากการได้ทำความดี เช่น...


บทสวดมนต์ให้พร ยถา สัพพี

บทสวดมนต์ให้พร ยถา สัพพี - เจตนา และ จุดประสงค์ในการทำช่องสถานนีนี้ ก็เพื่อเป็น ธรรมทาน ขออนุโมท...


กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี

กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี


016+ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล+bsmbd01

016+ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล+bsmbd01 - เพลงมาตราตัวสะกดเก้ามาตรา(ทำนองแคนลำโขง) มาตราตัวสะกดของไทยรวบรวมไว...


ยะถา อิมีนา สัพพี ปฏิสังขาโย

ยะถา อิมีนา สัพพี ปฏิสังขาโย


รับพรจากพระ  บทสวดยถาสัพพีฯ

รับพรจากพระ บทสวดยถาสัพพีฯ - วันนี้ได้ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดโพธิสมภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวั...


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา

คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา - วีดีทัศน์ชุดนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เชื่อ และศรัทธา ได้ใช้เป็นแน...


บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ - ยะถา วาริวะหา ปูรา เอวะเมวะ อิโต ทินนัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง สัพเพ...


ให้พร - ยถาสัพพี แปล

ให้พร - ยถาสัพพี แปล - บทสวดคาถาให้พร ยถา สัพพี ภวตุ - แปล แก้ไข..ปรับปรุงตัวอักษร (ซับ) http://youtu.be/MdCu4pF2K08.


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Google+ (click here to hide/see results)