บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5 Video

สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5 Video สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5

ยะถา — 嗨!历史

ยะถา — 嗨!历史 ยะถาสัพพี

สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5 Video

สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5 Video สมาทานหรือรับศีลห้า ► HTML5

บท กรวด น้ํา แบบ ย่อ-百里挑一网

บท กรวด น้ํา แบบ ย่อ-百里挑一网 บทแผ่ส่วนกุศล กรวดนํ้าให้

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - YouTube

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - YouTube กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปล

paopao1 | พระเกจิอาจารย์ดัง | หน้า 2

paopao1 | พระเกจิอาจารย์ดัง | หน้า 2 paopao1 | พระเกจิอาจารย์ดัง

คำบูชา-การอธิฐาน-ในพิธีกรรม - Kantep Publication Sales & Service ...

คำบูชา-การอธิฐาน-ในพิธีกรรม - Kantep Publication Sales & Service ... คำกรวดน้ำ

คำบูชา-การอธิฐาน-ในพิธีกรรม - Kantep Publication Sales & Service ...

คำบูชา-การอธิฐาน-ในพิธีกรรม - Kantep Publication Sales & Service ... คำกรวดน้ำ. จบข้าวใส่บาตร

More บทกรวดน้ํา ยะถา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล

กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี

กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและ...


บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ - ยะถา วาริวะหา ปูรา เอวะเมวะ อิโต ทินนัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง สัพเพ...


เกรียน สวดมนต์ บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี"

เกรียน สวดมนต์ บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี" - อัพโหลดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557.


บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้...


พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ | อัศจรรย์มนต์พิธี #1

พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ | อัศจรรย์มนต์พิธี #1 - พระคาถาล้างกรรม และบทกรวดน้ำอิมินา ปุญญกัมเมนะ รายการอัศจรรย์มนต์พิ...


กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


เกรียน สวดมนต์บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี"

เกรียน สวดมนต์บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี" - อัพโหลด 21 ตุลาคม 2557.


บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4

บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4 - บทสวดนำ (อนุโมทนารัมภาสามัญญานุโมทนกถา) บทที่เริ่มต้นว่า "ยถา" มีชื่อเ...


อนุโมทนาอารัมภคาถา

อนุโมทนาอารัมภคาถา - จัดทำเพื่อบันทึกผ่านกาลเวลา และร่วมอนุโมทนากับเหล่าธรรมะอาสา ถวายแร...


อนุโมทนาวิธี(กรวดน้ำ) วัดสูงแคน

อนุโมทนาวิธี(กรวดน้ำ) วัดสูงแคน - "ยะถา วาริวะหาฯ"เป็นคำกล่าวของพระปัจเจกพุทธเจ้า ให้พรในเวลาบิณฑบาตทา...


Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา

Google-บทสวดกรวดน้ำอิมินา - บทสวดกรวดน้ำอิมินา (นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส...


อนุโมนายะถากรวดน้ำได้

อนุโมนายะถากรวดน้ำได้


สวดบำเพ็ญกุศล สวด 01 ยะถาปิเสลา

สวดบำเพ็ญกุศล สวด 01 ยะถาปิเสลา - เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพระอาจารย์ทั้งหลาย...


คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา

คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและคำอาราธนา - วีดีทัศน์ชุดนี้ จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เชื่อ และศัทธรา ได้ใช้เป็นแน...


บทสวด ยะถา สัพพี

บทสวด ยะถา สัพพี - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Sites (click here to hide/see results)

More บทกรวดน้ํา ยะถา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด