บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล

กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


ยะถา

ยะถา - พระมหานิยม ฉนฺทวาที เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร(โคกช้าง)พิษณุโลก และพระภิกษุ...


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและ...


อิมินา.mp4

อิมินา.mp4 - ธรรมสู่ประชาชน.


บทกรวดนำ้อิมินาแปล

บทกรวดนำ้อิมินาแปล - บทกรวดนำ้อิมินาแปล.


บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้...


บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4

บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4 - บทสวดนำ (อนุโมทนารัมภาสามัญญานุโมทนกถา) บทที่เริ่มต้นว่า "ยถา" มีชื่อเ...


11 บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

11 บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร


บทสวด อิมินา

บทสวด อิมินา - บทบูชาพระ.


บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A

บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A - เจริญสุขสวัสดี บทกรวดน้ำตอนเช้า (ยาเทวตา) ทำนองสรภัญญะ (แบบโบราณกาล)...


บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย

บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย - บทกรวดน้ำตอนเย็น (อิมินา) ทำนองสรภัญญะ เสียงสวด โดย. แม่ชีณัฐนาถ เจริญร...


บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา - Libation Mantra - บทกรวดน้ำแผ่เมตตา.


กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล


การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล


กรวดน้ำต้องพูดอย่างไร

กรวดน้ำต้องพูดอย่างไร - กรวดน้ำต้องพูดอย่างไร สอบอารมณ์ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี พระครูเ...


การกรวดน้ำ-ไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้า

การกรวดน้ำ-ไม่มีในคำสอนพระพุทธเจ้า - ตัดทอนจากการบรรยายธรรมหัวข้อ พุทธวจน ธรรมวินัย จากพุทธโอษฐ์ พระอาจาร...


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด