บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg hqdefault.jpg

ฟังเพลง ยะถา สัพพี mp3 เพลงใหม่ล่าสุด - mp3-4sh.com

ฟังเพลง ยะถา สัพพี mp3 เพลงใหม่ล่าสุด - mp3-4sh.com ยะถาสัพพี

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg hqdefault.jpg

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

Blog nabhasan » Blog Archive บทกรวดน้ำ » Blog nabhasan

Blog nabhasan » Blog Archive บทกรวดน้ำ » Blog nabhasan ขอขอบคุณ

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play

Thai Pray (สวดมนต์) - Android Apps on Google Play Thai Pray (สวดมนต์) -

แผ่น

แผ่น แผ่นพับศาสนพิธีเบื่องต้นสำหรับ

กรวดน้ำ - แล้ว คว่ำขันด้วยมั๊ย ? - GotoKnow

กรวดน้ำ - แล้ว คว่ำขันด้วยมั๊ย ? - GotoKnow original_subpay.jpg?1352795776

More บทกรวดน้ํา ยะถา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด) เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ (ทานที่ท...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

กรวดน้ำ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ


ยะถา

ยะถา - พระมหานิยม ฉนฺทวาที เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร(โคกช้าง)พิษณุโลก และพระภิกษุสามเณรให้พรแด่ พุทธศาสนิกชน.


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและให้พร เพื่อให้สายบุญสายธรรมทายาทได้อุิทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณทั้งหลาย มี บิดา ...


บทกรวดนำ้อิมินาแปล

บทกรวดนำ้อิมินาแปล - บทกรวดนำ้อิมินาแปล.


บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร - ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอ...


กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล

กรวดน้ำ-อิมินา-คำแปล - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจากต้อง...


18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)

18 บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา)


บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4

บทสวดมนต์กรวดน้ำ.mp4 - บทสวดนำ (อนุโมทนารัมภาสามัญญานุโมทนกถา) บทที่เริ่มต้นว่า "ยถา" มีชื่อเรียกว่า บทอนุโมทนารัมภคาถา หมายถึง คาถาที่เริ่มก่อนการอนุโมทนา กล่าวคือ ก่อน ที่พระสงฆ์...


กรวดน้ำแบบเหนือ

กรวดน้ำแบบเหนือ


ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่

ย่าบุญสมกรวดน้ำ-อิมินา บทใหญ่ - บทกรวดน้ำ อิมินา บทใหญ่ คือ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ ...


บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา - Libation Mantra - บทกรวดน้ำแผ่เมตตา.


บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ


บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A

บทกรวดน้ำ ทำนองสรภัญญะ แบบสั้น ๆ โดย อ แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง M A - เจริญสุขสวัสดี บทกรวดน้ำตอนเช้า (ยาเทวตา) ทำนองสรภัญญะ (แบบโบราณกาล) คำสวด และเสียง โดย.อ.แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา (M.A.) ไม่ว ...


บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย

บทกรวดน้ำตอนเย็น อิมินา ทำนองสรภัญญะ อุทิศส่วนกุศล โดย - บทกรวดน้ำตอนเย็น (อิมินา) ทำนองสรภัญญะ เสียงสวด โดย. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) MA. . สถานปฏิบัติธรรม ธรรมสถานพุทธศึกษา บทกรว...


กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV

กรวดน้ำอิมินาที่วัดบุศย์ฯ.MOV - บรรยากาศการทำวัตรเย็นที่่วัดบุศย์ฯ ฟอทร์เวิร์ท เท็กซัส ช่วงสวดบทกราดน้ำอิมินา.


กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล


คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 16

คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 16 - http://www.youtube.com/playlist?list=PL875AABA811D5BBA8.


การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด