บทกรวดน้ํา ยะถา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บทกรวดน้ํา ยะถา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยะถา วาริวะหา

ยะถา วาริวะหา - อนุโมทนารัมภคาถา ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง (ห้วงน้ำที่เต...


คำให้พร(ยะถา-สัพพี)

คำให้พร(ยะถา-สัพพี) - การบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีการกล่าวคำเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์ เพื่อ...


ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล

ยะถา กรวดน้ำแบบสั้น พร้อมคำแปล


บทสวด ยะถา สัพพี

บทสวด ยะถา สัพพี - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


บทสวดมนต์ให้พร ยถา สัพพี

บทสวดมนต์ให้พร ยถา สัพพี - เจตนา และ จุดประสงค์ในการทำช่องสถานนีนี้ ก็เพื่อเป็น ธรรมทาน ขออนุโมท...


มนต์พิธี อนุโมทนาวิธี ให้พร 01 ยะถา

มนต์พิธี อนุโมทนาวิธี ให้พร 01 ยะถา


หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้พร ยะถา วาริวหา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้พร ยะถา วาริวหา - เสียงสวรรค์ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" ให้พร ยะถา วาริวหา ... โชคดี มีชัย ร่ำรวย...


กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี

กรวดน้ำ คำอนุโมทนาพิธี


กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล

กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย,ยะถาแปลไทยแบบโบราณกาล - กรวดน้ำยาเทวตาแปลไทย และยะถาแปลไทย (แบบสั้น) แบบโบราณกาล บทกรวดน้ำและ...


บทสวด ยะถาปิ เสลา "ปัพพะโตปะมะคาถา"

บทสวด ยะถาปิ เสลา "ปัพพะโตปะมะคาถา" - อัพโหลดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557.


บทสวด พระคาถา บทสวดยะถา (หลวงพ่อคูณ)

บทสวด พระคาถา บทสวดยะถา (หลวงพ่อคูณ) - บทสวด พร้อมคำแปล ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ===ห้วงน้ำที่เต็...


เกรียน สวดมนต์บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี"

เกรียน สวดมนต์บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี" - อัพโหลด 21 ตุลาคม 2557.


ยะถาสัพพี

ยะถาสัพพี - วิดีโอ ธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดท...


บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ - ยะถา วาริวะหา ปูรา เอวะเมวะ อิโต ทินนัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง สัพเพ...


สวดบำเพ็ญกุศล สวด 01 ยะถาปิเสลา

สวดบำเพ็ญกุศล สวด 01 ยะถาปิเสลา - เผยแพร่ธรรมะ และคำสอนของศาสนาที่ได้สอนสั่งสอนจากพระอาจารย์ทั้งหลาย...


รับพรจากพระ  บทสวดยถาสัพพีฯ

รับพรจากพระ บทสวดยถาสัพพีฯ - วันนี้ได้ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดโพธิสมภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวั...


อนุโมทนาอารัมภคาถา

อนุโมทนาอารัมภคาถา - จัดทำเพื่อบันทึกผ่านกาลเวลา และร่วมอนุโมทนากับเหล่าธรรมะอาสา ถวายแร...


บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี"

บทกรวดน้ำ "ยถา-สัพพี" - อัพโหลดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557.


บทสวดมนต์ - พระคาถาต่าง ๆ

บทสวดมนต์ - พระคาถาต่าง ๆ - บทสวดมนต์ - พระคาถาต่าง ๆ 01-บทบูชาพระรัตนตรัย 02-บทกราบพระรัตนตรัย 03-บทนม...


บทอนุโมทนารัมภคาถาแปลยะถา)

บทอนุโมทนารัมภคาถาแปลยะถา) - อนุโมทนารัมภคาถาแปล ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ห้วงน้ำที่...


More บทกรวดน้ํา ยะถา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด