บทสนทนาภาษาจีน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สนทนาภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สนทนาภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


เรียนภาษาจีน ตอนที่1 ประโยคที่ใช้บ่อย

เรียนภาษาจีน ตอนที่1 ประโยคที่ใช้บ่อย - เรียนภาษาจีน ตอนที่1 ประโยคที่ใช้บ่อย เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรีที่http://www.jeen4...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 21 เรื่องจองห้องพัก 10 00 580213

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 21 เรื่องจองห้องพัก 10 00 580213 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน


สนทนาภาษาจีนกลาง 1,000 ประโยค Chinese Sentences

สนทนาภาษาจีนกลาง 1,000 ประโยค Chinese Sentences - http://tinyurl.com/ShopCategories สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนาภาษาจีนกลางได้ อย่างเจ้าของภาษ...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 18 เรื่องงานอดิเรก1 571128

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 18 เรื่องงานอดิเรก1 571128 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


ประโยคคำถามภาษาจีน1

ประโยคคำถามภาษาจีน1 - ประโยคคำถามภาษาจีน1 ดูเพิ่มเติมที่ http://www.jeenmix.com/article/topic-22175.html.


บทสนทนาภาษาจีน

บทสนทนาภาษาจีน - นายอภิชาติ สระทองยุ้ง 564245008 นางสาวขนิษฐา ขำสุวรรณ์ 564245009 เอกวิทยาการคอมพิ...


บทสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น by เหล่าซือโจ๊ก

บทสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น by เหล่าซือโจ๊ก


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 23 เรื่องเทศกาลตรุษจีน 580220

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 23 เรื่องเทศกาลตรุษจีน 580220 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


สนทนาภาษาจีน สาขาการท่องเที่ยวฯ

สนทนาภาษาจีน สาขาการท่องเที่ยวฯ - สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวขวัญตา วรรณขาว 2. นางสาวอภิญญา เรืองสุรเกียรติ...


รายการ I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 35 ร่างกายมนุษย์ /580717

รายการ I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 35 ร่างกายมนุษย์ /580717 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 17 เรื่องซื้อของ 571121

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 17 เรื่องซื้อของ 571121 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


บทสนทนาภาษาจีน 我的愛好  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม Wiangchiangrung Wittayakhom School

บทสนทนาภาษาจีน 我的愛好 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม Wiangchiangrung Wittayakhom School - บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 2 เรื่อง 我的愛好 Wǒ de àihào งานอดิเรกของฉัน จัดทำโดย นายณัฐ...


รายการ I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 34 อารมณ์ความรู้สึก /580626

รายการ I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน บทที่ 34 อารมณ์ความรู้สึก /580626 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


บทสนทนาไปหาหมอ - ภาษาจีนกลาง

บทสนทนาไปหาหมอ - ภาษาจีนกลาง - หัดพูดจีนกลาง เล่ม 2 รายละเอียด http://tinyurl.com/9ctbvbz เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภ...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน ตอนที่ 30 เจ็บป่วย /580424

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน ตอนที่ 30 เจ็บป่วย /580424 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน ตอนที่ 31 /580501

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน ตอนที่ 31 /580501 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน เรื่องโทรศัพท์ 571212

I like Chinese บทสนทนาภาษาจีน เรื่องโทรศัพท์ 571212 - รายการเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC Dhammakaya Media Channel https://facebook.com/t...


บทสนทนาภาษาจีน

บทสนทนาภาษาจีน - http://www.beijing-chinese.com - เรียนภาษาจีนกลางยุคใหม่ (ตัวย่อ) ที่นิยมใช้กันทั้งในประเท...


More บทสนทนาภาษาจีน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด