บทอาขยาน ป.5

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บทอาขยาน ป.5

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า - อาจารย์สมปอง พรหมเปี่ยม ผู้ประกาศและอ่านทำนองเสนาะในการบันทึกเสียงอ...


บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแก่ตน

บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแก่ตน - ขอขอบคุณอาจารย์สมปอง พรหมเปี่ยม ผู้ประกาศ และคณะทำงานอ่านทำนองเสนาะ...


บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ - บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...


ป.5  ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด - การท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสี...


บทอาขยาน ชั้น ป.๕ ตอนกำเนิดพระสงังข์

บทอาขยาน ชั้น ป.๕ ตอนกำเนิดพระสงังข์ - การอ่านทำนองเสนาะ บทอาขยาน ชั้น ป.๕ ตอนกำเนิดพระสังข์ โดย เด็กหญิง ปิย...


สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ @ออย  สุวรรณิดา

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ @ออย สุวรรณิดา - บทอาขยานบทหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย บทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเน...


บทอาขยานบทหลัก ป5 บทตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

บทอาขยานบทหลัก ป5 บทตนเป็นที่พึ่งแห่งตน


บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า - บทอาขยานบทหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 "วิชาเหมือนสินค้า" ประพันธ์โดย ...


สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (ทำนองเสนาะ)

สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ (ทำนองเสนาะ) - สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า...


บทอาขยาน ป.๕ วิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยาน ป.๕ วิชาเหมือนสินค้า - อ่านทำนองเสนาะ วิชาเหมือนสินค้า.


บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ - บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบคุณอาจารย์สมปอง พรห...


อาขยาน  ป.๕   โคลงโลกนิติ

อาขยาน ป.๕ โคลงโลกนิติ - การอ่านทำนองเสนาะ.


บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า โดย My Angela

บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า โดย My Angela - บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า โดย My Angela วิชาเหมือนสินค้า วิชาเหมือนสินค้า...


บทอาขยาน  วิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า - การท่องบทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า โดย เด็กหญิงธัญญ่า กิ่งแก้ว ชั้น...


อาขยานบทหลัก ป 5 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

อาขยานบทหลัก ป 5 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ - แบบฝึกการอ่านทำนองเสนาะบทอาขยาน สร้างด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Cs6.


บทอาขยานชั้น  ป.5  โคลงโลกนิติ

บทอาขยานชั้น ป.5 โคลงโลกนิติ - ท่องบทอาขยาน โคลงโลกนิติ ชั้น ป.5 โดย ดญ.ธัญญ่า กิ่งแก้ว นักเรียน ชั้น...


ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก

ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก - บทอาขยาน ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก.


บทอาขยานพฤษภกาสร

บทอาขยานพฤษภกาสร - ขอขอบคุณ อาจารย์สมปอง พรหมเปี่ยม ผู้ประกาศ และคณะทำงานอ่านทำนองเสนาะ...


ป 5 อ่านบทอาขยาน

ป 5 อ่านบทอาขยาน


บทอาขยาน"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"

บทอาขยาน"ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" - บทอาขยายชั้นประถมศึกษาปีที่5.


More บทอาขยาน ป.5

Google+ (click here to hide/see results)