บทอาขยาน ป.5

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า

บทอาขยานวิชาเหมือนสินค้า - บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.


ป.5  ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด

ป.5 ท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด - การท่องบทอาขยานได้ไพเราะที่สุด สุดยอดเด็กไทยจริงๆ ท่องบทอาขยาน เสี...


บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ - บทอาขยานผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...


บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแก่ตน

บทอาขยานตนเป็นที่พึ่งแก่ตน


ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก

ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก - บทอาขยาน ตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวก.


บทอาขยานหลักลูกน้อยหอยสังข์

บทอาขยานหลักลูกน้อยหอยสังข์ - บทอาขยานหลักลูกน้อยหอยสังข์.


บทอาขยานโคลงโลกนิติ

บทอาขยานโคลงโลกนิติ - บทอาขยานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.


เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยาน " ไทยรวมกำลังตั้งมั่น " ได้เพราะมาก

เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยาน " ไทยรวมกำลังตั้งมั่น " ได้เพราะมาก - เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยาน " ไทยรวมกำลังตั้งมั่น " ได้เพราะมาก ไทยรวมกำลังตั้...


แข่งท่องบทอาขยาน โรงเรียนบ้านห้วยยูง ชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง

แข่งท่องบทอาขยาน โรงเรียนบ้านห้วยยูง ชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง


CD POWERPOINT การท่องบทอาขยาน:พระอภัยมณี,สยามานุสสติ,วิชาเหมิอนสินค้า

CD POWERPOINT การท่องบทอาขยาน:พระอภัยมณี,สยามานุสสติ,วิชาเหมิอนสินค้า - ตัวอย่างอาขยานบทหลักระดับประถมศึกษาบางตอนใน CD powerpoint และ DVD มาตรฐานแบบฝึ...


รวมบทอาขยาน ป.1-3 ป.2/3 ท.3 นครอุดรธานี

รวมบทอาขยาน ป.1-3 ป.2/3 ท.3 นครอุดรธานี - บทหลัก 6 1.แมวเหมียว แยกเขี้ยวยิงฟัน 2.ฝนตกแดดออก 3.กาดำ 4.รักษาป่า 5.เด็กน้อ...


ป 5 อ่านบทอาขยาน

ป 5 อ่านบทอาขยาน


บทอาขยาน พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

บทอาขยาน พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5


บทอาขยาน มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

บทอาขยาน มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร - บทอาขยาน มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนหนอ...


บทอาขยานเด็กน้อย

บทอาขยานเด็กน้อย


บทอาขยาน ตอนกัณฑ์มัทรี

บทอาขยาน ตอนกัณฑ์มัทรี - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการท่องบทอาขยานประจำมัธยมศึกษา...


บทอาขยานรักเมืองไทย

บทอาขยานรักเมืองไทย - บทอาขยานรักเมืองไทย เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ระดับประ...


บทอาขยาน คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

บทอาขยาน คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านหันวิทยา.


บทอาขยาน ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

บทอาขยาน ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง - เด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง http://www.anubanphatthalung....


บทอาขยานรักษาป่า

บทอาขยานรักษาป่า - บทอาขยานรักษาป่า เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถ...


More บทอาขยาน ป.5

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด