บทเรียนสําเร็จรูปวิทยาศาสตร์

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บทเรียนสําเร็จรูปวิทยาศาสตร์

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การหักเหของแสงผ่านเลนส์

การหักเหของแสงผ่านเลนส์ - วิทยาศาสตร์ ป.4.


สมบัติของอากาศ - วิทยาศาสตร์ ป.3

สมบัติของอากาศ - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติต่างๆ ของอากาศ - การท...


วรรคตอนไทย 1.wmv บทเรียนสำเร็จรูป

วรรคตอนไทย 1.wmv บทเรียนสำเร็จรูป - สรุุปเครื่องหมายวรรคตอนไทยก่อนทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน ...


บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป - เรื่องผักแสนอร่อย.


พุทธสาวก สามเณรสังกิจจะ - สังคม ป.3

พุทธสาวก สามเณรสังกิจจะ - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยว...


สารเเละสมบัติของสาร

สารเเละสมบัติของสาร - บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสารเเละสมบัติของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.


บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน - โรงเรียนมาบกราดวิทยา ต.มาบกราด อ.พระทองคำ นรรราชสีมา งานศิลปหัตถกรรมค...


บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอน

บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอน


บทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาไทย ป.4 - ประโยคสื่อสาร

บทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาไทย ป.4 - ประโยคสื่อสาร - บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย สพฐ.


สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช - สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยในการเจริญเต...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


1. ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนสำเร็จรูป.


14. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

14. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - วีดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอ...


2. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนสำเร็จรูป...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1 - ข้อมูลและสารสนเทศ โดย..น.ส โสรญา บุญส่ง.


ระบบสุริยะของเรา

ระบบสุริยะของเรา - วิทยาศาสตร์ ป.4.


บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป


นิทานเรื่องของเล่นของใช้ - วิทยาศาสตร์ ป.3

นิทานเรื่องของเล่นของใช้ - วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ทบทวนของเล่นของใช้ - นิทานเรื่องเกี่ยวกับ...


ดวงอาทิตย์ - วิทยาศาสตร์ ป.1

ดวงอาทิตย์ - วิทยาศาสตร์ ป.1 - สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ดวงอาทิตย์ บทเรียนอิเล็กทรอกนิ...


3. Local Area Network LAN

3. Local Area Network LAN - ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) และ Wide Area Network (WAN) เป็นส่ว...


More บทเรียนสําเร็จรูปวิทยาศาสตร์

Google+ (click here to hide/see results)