บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ในโปรแกรม Powerpoint

การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ในโปรแกรม Powerpoint - จัดทำขึ้นมาเพื่อสอนน้องๆในระดับช่วงชั้นที่ 2 ทำเป็นวีดีโอช่วยสอน และ...


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 หัวข้อ การใช้งาน powerpoint เบื้องต้น วิดิโอสื่อการเ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash - โครงงานของเจ้อ้อ สุชญา ธนสารกิตติ ห้อง 15/08)


ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv

ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายณัฏฐพล ไคขุนทด...


02 เริ่มต้นสร้างโปรเจค Adobe Captivate 6

02 เริ่มต้นสร้างโปรเจค Adobe Captivate 6 - คลิปนี้จะแนะนำการสร้างโปรเจคแบบต่างๆ ตั้งแต่ Software Simulation ใช้สำหรับจำลองภ...


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 หัวข้อ การตกแต่งและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว วิดิ...


สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007

สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007 - สอนทำงานนำเสนอจากโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 อย่างง่ายจ๊ะ.


การใช้ PowerPoint สร้างสื่อการสอนแบบ Self Study

การใช้ PowerPoint สร้างสื่อการสอนแบบ Self Study - Video แนะนำการใช้ PowerPoint สร้างสือการสอนแบบ Self Study.


สอน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลคำ Word 2010 คาบที่ 1 การเข้าใช้งาน และ ส่วนประกอบของโปรแกรม

สอน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลคำ Word 2010 คาบที่ 1 การเข้าใช้งาน และ ส่วนประกอบของโปรแกรม - สอน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลคำ Microsoft Word 2010 คาบที่ 1 การเข้าใช้งาน และ ส่วนปร...


Microsoft Office Excel 2007  หน่วยที่ 1

Microsoft Office Excel 2007 หน่วยที่ 1 - วีดิทัศน์ประกอบบทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsift Office Excel 2007 หน่...


บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint.


การบันทึกงานในโปรแกรม Paint

การบันทึกงานในโปรแกรม Paint - ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนม.2

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนม.2 - รอบรู้เรื่องซอฟต์แวร์.


หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 - บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมประมวลคำ ระดับชั้นม...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


CAI DD ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

CAI DD ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - http://www.cai-dd.com/ บริการจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ cai สำหรับผู้ที่ต้องกา...


องค์ประกอบ/เครื่องมือ/พื้นฐาน

องค์ประกอบ/เครื่องมือ/พื้นฐาน - DVD Learning Excel Form Zero to Hero - แรกเริ่มเรียนรู้ Excel 2007 WeloveExcel.com ชุมนุมคนรัก Excel แหล่งเรียนรู้...


ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป1-ป2

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป1-ป2 - ชวนน้องเรียน Eng. 2 รายละเอียด http://tinyurl.com/9n63l9z พบกับการ์ตูนสดใส 2D และ 3D ที่จะช่วย...


การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น


More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด