บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 1 รู้จักกับ PowerPoint

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 1 รู้จักกับ PowerPoint ปุ่ม Microsoft Office Button

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ... pt

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 3 จัด

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 3 จัด หากสีชุดที่โปรแกรมกำหนดมา

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 5 ตกแต่ง

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 5 ตกแต่ง จับรูปภาพใส่รูปทรงต่างๆ

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 2 สร้างและจัดการ Presentation

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 2 สร้างและจัดการ Presentation การสร้างและออกแบบฟรีเซนเทชัน

บทเรียนที่ 2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมPowerPoint 2013 - ความรู้คอม

บทเรียนที่ 2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมPowerPoint 2013 - ความรู้คอม โปรแกรมPowerPoint 2013

By Yanika: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Microsoft PowerPoint 2007

By Yanika: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Microsoft PowerPoint 2007 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสร้างข้อสอบ 4 ตัวเลือกได้ ...

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสร้างข้อสอบ 4 ตัวเลือกได้ ... นี่แหละ PowerPoint ก็ทำได้

More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การสร้าง CAI อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Captivate 5 ตอน 1

การสร้าง CAI อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Captivate 5 ตอน 1 - บรรยายโดย ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล.


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 หัวข้อ การใช้งาน powerpoint เบื้องต้น วิดิโอสื่อการเรียนรู้ จากเว็บไซต์ http://www.teach.in.th โดย ครู สุกานดา จงเสริมตระกูล...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash - โครงงานของเจ้อ้อ สุชญา ธนสารกิตติ ห้อง 15/08)


สร้างบทเรียน ด้วย Authorware  1

สร้างบทเรียน ด้วย Authorware 1 - การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Authorware ซึ่ง อ.สวาสดิ์ จีโน ได้ถ่ายทอดการทำให้นักเรียน และสาธารณชนได้นำไปศึกษา อาจเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น...


สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007

สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007 - สอนทำงานนำเสนอจากโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 อย่างง่ายจ๊ะ.


ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv

ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายณัฏฐพล ไคขุนทด โรงเรียนบ้านดงพอง จังหวัดชัยภูมิ ชื่อผลงาน : English is Fun คำอธิบาย :บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่...


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 หัวข้อ การตกแต่งและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว วิดิโอสื่อการเรียนรู้ จากเว็บไซต์ http://www.teach.in.th โดย ครู สุกานดา จงเสริมตระกูล.


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1 - ข้อมูลและสารสนเทศ โดย..น.ส โสรญา บุญส่ง.


ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv

ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงงาน "การจัดทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที 5" ...


โปรแกรมช่วยสอนวิชาภาษาไทย

โปรแกรมช่วยสอนวิชาภาษาไทย - รับทำสื่อการสอน การ์ตูนเอนิเมชั่น โปรเจคนักศึกษา เขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บ รับทำโปรเจคจบ อื่นๆ ราคาคุยกันได้ สนใจติดต่อ 0868579169 Facebook: CDzign ,ID LINE: s...


Microsoft Office Excel 2007  หน่วยที่ 1

Microsoft Office Excel 2007 หน่วยที่ 1 - วีดิทัศน์ประกอบบทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsift Office Excel 2007 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsift Office Excel 2007 BY : ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนม.2

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนม.2 - รอบรู้เรื่องซอฟต์แวร์.


บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด็กเพลิดเพลินกับการเรียนในรูปแบบของเกมส์มัิลติมีเดีย ที่มีภาพสมจริง พร้อมเสียง.


การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น


หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 - บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมประมวลคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 ...


การบันทึกงานในโปรแกรม Paint

การบันทึกงานในโปรแกรม Paint - ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Paint โดย นางสาวนัทธมน เย็นจะบก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุขานารี จังหวัดนคราช...


สร้าง Application CAI บนแท็บเล็ตด้วย Adobe Captivate 7

สร้าง Application CAI บนแท็บเล็ตด้วย Adobe Captivate 7 - สาธิตการสร้างแอพพลิเคชั่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 7 สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...


การสร้างบทเรียนออนไลน์ใน Googole LMS

การสร้างบทเรียนออนไลน์ใน Googole LMS


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint.


More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Sites (click here to hide/see results)

More บทเรียนโปรแกรม powerpoint ..

Google+ (click here to hide/see results)