บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 1 หัวข้อ การใช้งาน powerpoint เบื้องต้น วิดิโอสื่อการเ...


02 เริ่มต้นสร้างโปรเจค Adobe Captivate 6

02 เริ่มต้นสร้างโปรเจค Adobe Captivate 6 - คลิปนี้จะแนะนำการสร้างโปรเจคแบบต่างๆ ตั้งแต่ Software Simulation ใช้สำหรับจำลองภ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash - โครงงานของเจ้อ้อ สุชญา ธนสารกิตติ ห้อง 15/08)


สร้างบทเรียน ด้วย Authorware  1

สร้างบทเรียน ด้วย Authorware 1 - การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Authorware ซึ่ง อ.สวาสดิ์ จีโน...


สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2

สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 - สอน powerpoint สำหรับครู บทที่ 2 หัวข้อ การตกแต่งและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว วิดิ...


สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007

สอนMicrosoft Office PowerPoint 2007 - สอนทำงานนำเสนอจากโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 อย่างง่ายจ๊ะ.


ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv

ITLA'12_ครูณัฏฐพล ไคขุนทด.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายณัฏฐพล ไคขุนทด...


การใช้ PowerPoint สร้างสื่อการสอนแบบ Self Study

การใช้ PowerPoint สร้างสื่อการสอนแบบ Self Study - Video แนะนำการใช้ PowerPoint สร้างสือการสอนแบบ Self Study.


ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv

ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์.wmv - การนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงงาน "การจ...


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) ม.1 - ข้อมูลและสารสนเทศ โดย..น.ส โสรญา บุญส่ง.


Microsoft Office Excel 2007  หน่วยที่ 1

Microsoft Office Excel 2007 หน่วยที่ 1 - วีดิทัศน์ประกอบบทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Microsift Office Excel 2007 หน่...


บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

บทที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 - บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.


ทำสื่อ CAI ด้วย Adobe Flash CS6 ทำบทเรียน & ปุ่มprev part #4

ทำสื่อ CAI ด้วย Adobe Flash CS6 ทำบทเรียน & ปุ่มprev part #4 - วีดีโอสอนทำสื่อ CAI ด้วย Adobe Flash CS6 ทำบทเรียน & ปุ่มprev part #4 นะครับ -------------------------------------------...


โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4

โปรแกรมช่วยสอน ระดับชั้น ป. 4 - โปรแกรมเสริมทักษะในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาระดับชั้น ป.4 ในเด...


การบันทึกงานในโปรแกรม Paint

การบันทึกงานในโปรแกรม Paint - ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแ...


การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Word 2007เบื้องต้น


Virtual Classroom โดยใช้โปรแกรม Moodle (Part3)

Virtual Classroom โดยใช้โปรแกรม Moodle (Part3) - หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างบทเรียนและห้องเรียนเสม...


หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010

หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 : การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 2010 - บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การประมวลผลคำโดยใช้โปรแกรมประมวลคำ ระดับชั้นม...


paint - วีดีโอนำเข้าสู่บทเรียน [TKC Education]

paint - วีดีโอนำเข้าสู่บทเรียน [TKC Education] - วีดีโอนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนรู้ จากบริษัท...


สร้าง Application CAI บนแท็บเล็ตด้วย Adobe Captivate 7

สร้าง Application CAI บนแท็บเล็ตด้วย Adobe Captivate 7 - สาธิตการสร้างแอพพลิเคชั่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe...


More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)