บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 1 รู้จักกับ PowerPoint

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 1 รู้จักกับ PowerPoint ปุ่ม Microsoft Office Button

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 5 ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ จับรูปภาพใส่รูปทรงต่างๆ

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft ...

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft ... คำอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 9 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 9 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ เครื่องมือตกแต่งกราฟ

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 4 จัดรูปแบบข้อความ

บทเรียน PowerPoint: บทเรียนที่ 4 จัดรูปแบบข้อความ การจัดตำแหน่งข้อความแนวนอน

บทเรียนที่ 2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมPowerPoint 2013 - ความรู้คอม

บทเรียนที่ 2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมPowerPoint 2013 - ความรู้คอม โปรแกรมPowerPoint 2013

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม PowerPoint 2007 ... pt

CourseLab 2.4 เครื่องมือฟรีสร้างบทเรียน e-Learning | ร่วม ...

CourseLab 2.4 เครื่องมือฟรีสร้างบทเรียน e-Learning | ร่วม ... เครื่องมือที่โปรแกรมเตรียมให้

More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สร้างแบบทดสอบ ข้อสอบ(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

สร้างแบบทดสอบ ข้อสอบ(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


ทำไตเติ้ล title Motion (สร้างบทเรียนด้วยโปรแกรม powerpoint)

ทำไตเติ้ล title Motion (สร้างบทเรียนด้วยโปรแกรม powerpoint) - การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้โปรแกรม powerpoint : เรื่อง การสร...


Save แบบ Show (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

Save แบบ Show (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


เปลี่ยนพื้นหลัง powerpoint ใส่รูป(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

เปลี่ยนพื้นหลัง powerpoint ใส่รูป(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


แทรกเสียงบรรยายจาก+บันทึกเสียง (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

แทรกเสียงบรรยายจาก+บันทึกเสียง (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


แทรกเสียงประกอบ เพลงประกอบ (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

แทรกเสียงประกอบ เพลงประกอบ (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ในโปรแกรม Powerpoint

การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์ในโปรแกรม Powerpoint - จัดทำขึ้นมาเพื่อสอนน้องๆในระดับช่วงชั้นที่ 2 ทำเป็นวีดีโอช่วยสอน และ...


แทรกเสียงให้กับวัตถุที่เคลื่อนไหว(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

แทรกเสียงให้กับวัตถุที่เคลื่อนไหว(สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


Save แบบรวมงานสำหรับซีดี (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint)

Save แบบรวมงานสำหรับซีดี (สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม powerpoint) - สอนวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เรื่อง...


บทเรียนสิชาภัทร - PowerPoint

บทเรียนสิชาภัทร - PowerPoint - บทเรียนสิชาภัทร - PowerPoint.


สร้างสรรค์งาน ผสานบทเรียน : Interactive Power Point สำหรับครู (สู่การปฏิบัติที่ดี)

สร้างสรรค์งาน ผสานบทเรียน : Interactive Power Point สำหรับครู (สู่การปฏิบัติที่ดี) - การทำ Interactive Power Point ไม่ยากเลย รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม จะพาไปเรียนรู้เทคนิค...


การสร้างบทเรียนอินเตอร์แอคทีฟแบบมีปฎิสัมพันธ์ด้วย PowerPoint

การสร้างบทเรียนอินเตอร์แอคทีฟแบบมีปฎิสัมพันธ์ด้วย PowerPoint - เทคนิคการแทรกเสียงเพลง การทำหน้าเมนู ทำบทเรียน และแบบทดสอบ ในรูปแบบอ...


ITLA'12_ครูเสาวศักดิ์ ผาสุข.wmv

ITLA'12_ครูเสาวศักดิ์ ผาสุข.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายเสาวศักดิ์ ผาสุ...


การสร้างเอกสาร PDF โดยใช้โปรแกรม OpenOffice Impress

การสร้างเอกสาร PDF โดยใช้โปรแกรม OpenOffice Impress - ตัวอย่างบทเรียนจากหลักสูตร สำหรับเรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Open Office Impress...


Microsoft Innovative Teachers 2011 ครูอดิศร อินทรสุวรรณ

Microsoft Innovative Teachers 2011 ครูอดิศร อินทรสุวรรณ - ครูอดิศร อินทรสุวรรณ ได้รางวัล Thailand Winner Innovatiove Teachers 2011 ในระดับเอเชียแปซิฟิก...


สอนโปรแกรม  power point 2010

สอนโปรแกรม power point 2010


ITLA'12_ครูสุมงคล ดีมาก.wmv

ITLA'12_ครูสุมงคล ดีมาก.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นายสุมงคล ดีมาก โรง...


การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007 เบื้องต้น.mp4

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2007 เบื้องต้น.mp4


วีดีโอสอนการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010 ฉบับพื้นฐาน

วีดีโอสอนการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010 ฉบับพื้นฐาน - ทำครั้งแรกครับผม เสียงพูดค่อนข้างที่จะติดๆขัดๆ อยู่.


ITLA'12_ครูภาวิดา ลุงนาม.wmv

ITLA'12_ครูภาวิดา ลุงนาม.wmv - ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดย นางภาวิดา ลุงนาม...


More บทเรียนโปรแกรม powerpoint

Sites (click here to hide/see results)

More บทเรียนโปรแกรม powerpoint ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด