บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา เทศนาโวหาร

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา เทศนาโวหาร

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา เทศนาโวหาร

การอ่านวรรณคดี ม.๕[1]

การอ่านวรรณคดี ม.๕[1] ๕.๔ การใช้ สาธกโวหาร คือ

ข้อสอบ ภาษาไทย ป.6 ชุดที่8 ภาษาไทย ป.6 ออนไลน์ พร้อมเฉลย : ทรูปลูก ...

ข้อสอบ ภาษาไทย ป.6 ชุดที่8 ภาษาไทย ป.6 ออนไลน์ พร้อมเฉลย : ทรูปลูก ... บทร้อยกรองนี้ เป็นโวหารประเภท

การอ่านวรรณคดี ม.๕[1]

การอ่านวรรณคดี ม.๕[1] ้๕.๑ การใช้ บรรยายโวหาร

มีนาคม | 2014 | เทียนหนึ่งเล่ม

มีนาคม | 2014 | เทียนหนึ่งเล่ม บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทาให้

เรียงความ

เรียงความ ความหมายของเรียงความ

More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารการเขียน

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารการเขียน - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง

การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง "การเขียนบรรยายโวหาร" ของ อ.น้ำฝึ้ง วงค...


สอนศาสตร์ : ม.ปลาย : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์

สอนศาสตร์ : ม.ปลาย : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร

TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร - สนใจโจทย์เพิ่มเติม หรือติดต่อพี่ คลิก https://www.facebook.com/TuOndemandBy814.


"MCI"บรรยายโวหาร (พูดคนเดียว)ขำขำ

"MCI"บรรยายโวหาร (พูดคนเดียว)ขำขำ


เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร

เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร - เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร.


โวหารภาพพจน์จากเพลง จำเลยรัก

โวหารภาพพจน์จากเพลง จำเลยรัก - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาไทย.


ภาษาต่างประเทศ ประถม สอนภาษาอังกฤษให้เด็กหลากเชื้อชาติ

ภาษาต่างประเทศ ประถม สอนภาษาอังกฤษให้เด็กหลากเชื้อชาติ - "ครูโรงเรียนประถมเซนต์สตีเฟนส์ จากนิวแฮม กรุงลอนดอน ใช้เทคนิคหลากหลา...


อบรมภาคเทศนาโวหาร.mp4

อบรมภาคเทศนาโวหาร.mp4 - อบรมภาคเทศนาโวหาร ก่อนออกจาริกธุดงค์ รุ่นที่ 1 ณ.วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิต...


วิเคราะห์โวหารภาพพจน์เพลงผมจะรอ

วิเคราะห์โวหารภาพพจน์เพลงผมจะรอ - จัดโดย นางสาวภาลินี ทองอินทร์ เลขที่ 20 นางสาวปรียาพร วรรณมณี เลขที่ 21...


ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา

ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา - ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา ผู้สอน ผศ.สอางค์...


การสอนเรื่องโวหาร.mpg

การสอนเรื่องโวหาร.mpg - การสอนเรื่องโวหารชนิดต่างๆ โดยใช้ทักษะการสอนกิริยา วาจา และท่าทาง...


ฉันขอโทษ - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง

ฉันขอโทษ - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เสน...


สื่อการเรียนการสอน โวหารภาพพจน์

สื่อการเรียนการสอน โวหารภาพพจน์


การเขียนบรรยาย และพรรณา - ภาษาไทย ม.2 (10)

การเขียนบรรยาย และพรรณา - ภาษาไทย ม.2 (10) - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - การเขียนพรรณา หมายถึง พร้อมตัวอย่าง - การเขีย...


โวหารในเพลงเรื่อง รักนี้....คือคำตอบ

โวหารในเพลงเรื่อง รักนี้....คือคำตอบ - การวิเคราะห์วรรณศิลป์จากบทเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (ท...


ภาษาและวัฒนธรรม-สำนวนโวหารสามก๊ก

ภาษาและวัฒนธรรม-สำนวนโวหารสามก๊ก


Mind Map กับ สุภัตรา ศิริโวหาร - My First 100th Mind Map Hall of Fame.

Mind Map กับ สุภัตรา ศิริโวหาร - My First 100th Mind Map Hall of Fame.


การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv


การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv


More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Sites (click here to hide/see results)

More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง ..

Google+ (click here to hide/see results)