บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Images (click here to hide/see results)

ภาษา

ภาษา ตัวอย่างสาธกโวหาร

กาารสอนภาษาไทย ของ สุวิมล บรรเทิงใจ

กาารสอนภาษาไทย ของ สุวิมล บรรเทิงใจ 1) บรรยายโวหาร

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา เทศนาโวหาร

การอ่านวรรณคดี ม.

การอ่านวรรณคดี ม. ๕.๔ การใช้ สาธกโวหาร คือ

การ

การ ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

เรียงความ

เรียงความ เรียงความ

วรรณคดี | เทียน

วรรณคดี | เทียน บทบรรยายหรือพรรณนาที่ทาให้

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา

ผศ.ระพิน ชูชื่น: งานวรรณคดี +หลักภาษา เทศนาโวหาร

More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โวหาร

โวหาร


TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร

TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร - สนใจโจทย์เพิ่มเติม หรือติดต่อพี่ คลิก https://www.facebook.com/TuOndemandBy814.


การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง

การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง "การเขียนบรรยายโวหาร" ของ อ.น้ำฝึ้ง วงค...


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา

ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา - ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา ผู้สอน ผศ.สอางค์...


ตัวอย่างการบรรบาย 85000 เยาวชน

ตัวอย่างการบรรบาย 85000 เยาวชน - ตัวอย่างการบรรยายตามสคริปท์ โดย สุทธิพงษ์ ภิบาลกุล รองประธานฝ่ายวิชา...


การสอนเรื่องโวหาร.mpg

การสอนเรื่องโวหาร.mpg - การสอนเรื่องโวหารชนิดต่างๆ โดยใช้ทักษะการสอนกิริยา วาจา และท่าทาง...


โวหารจานร้อน (อัง)

โวหารจานร้อน (อัง) - By noklek.


การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv


เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร

เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร - เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร.


การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv


การพูดเชิงเทศนาโวหาร1.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร1.flv


การเขียนภาพจากเรื่องนิทาน

การเขียนภาพจากเรื่องนิทาน


อ.ณัฏฐา_กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์

อ.ณัฏฐา_กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ - เล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง คาวมสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ ระดับชั้น ม.1/2 ในวันที่ 20 ก.พ. 2556 ของครูณัฏฐา เนา...


คำยืมจากภาษาต่างประเทศ

คำยืมจากภาษาต่างประเทศ - วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: http://socialcam.com.


0482 P5tha 541207 C ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า

0482 P5tha 541207 C ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า - การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า.


"MCI"ของขึ้นๆ

"MCI"ของขึ้นๆ - ของขึ้นกันระนาวววว.


0483 P5tha 541207 D ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า

0483 P5tha 541207 D ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า - การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า.


ภาษาเขียนและภาษาพูด

ภาษาเขียนและภาษาพูด


0481 P5tha 541207 B ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า

0481 P5tha 541207 B ภาษาไทยป 5+การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า - การพูดรายงานเรื่องราวหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้า.


More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Sites (click here to hide/see results)

More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด