บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

โวหาร

โวหาร


การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง

การเขียนบรรยายโวหาร โดย อ.น้ำผึ้ง - กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง "การเขียนบรรยายโวหาร" ของ อ.น้ำฝึ้ง วงค...


TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร

TU ondemand by814 - ภาษาไทย เรื่องโวหาร - สนใจโจทย์เพิ่มเติม หรือติดต่อพี่ คลิก https://www.facebook.com/TuOndemandBy814.


ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา

ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา - ปี 2556 วิชา ภาษาไทย ตอน การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา ผู้สอน ผศ.สอางค์...


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารการเขียน

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารการเขียน - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


"MCI"บรรยายโวหาร (พูดคนเดียว)ขำขำ

"MCI"บรรยายโวหาร (พูดคนเดียว)ขำขำ - แมร่งพูดคนเดียว บ้าแน่นอน!


โวหารภาพพจน์จากเพลง จำเลยรัก

โวหารภาพพจน์จากเพลง จำเลยรัก - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาไทย.


การสอนเรื่องโวหาร.mpg

การสอนเรื่องโวหาร.mpg - การสอนเรื่องโวหารชนิดต่างๆ โดยใช้ทักษะการสอนกิริยา วาจา และท่าทาง...


วิเคราะห์โวหารภาพพจน์เพลงผมจะรอ

วิเคราะห์โวหารภาพพจน์เพลงผมจะรอ - จัดโดย นางสาวภาลินี ทองอินทร์ เลขที่ 20 นางสาวปรียาพร วรรณมณี เลขที่ 21...


เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร

เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร - เจ็บจุงเบย พรรณนาโวหาร.


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : ภาษาไทย : โวหารภาพพจน์ : โวหารเปรียบทียบ - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


ฉันขอโทษ - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง

ฉันขอโทษ - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง - วิเคราะห์โวหารในบทเพลง วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เสน...


พระอาจารย์ไปบรรยายให้ศาสนาคริสต์

พระอาจารย์ไปบรรยายให้ศาสนาคริสต์ - พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัด...


ตื่นมาติว ช่วงติวโต้แฟนวิชาภาษาไทย 9 ก.ย. 56

ตื่นมาติว ช่วงติวโต้แฟนวิชาภาษาไทย 9 ก.ย. 56 - วันจันทร์ : วิชาภาษาไทย ครูพี่กวาง ครูประจำสถาบันกวดวิชา iBright School คำถามช...


การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร2.flv


Mind Map กับ สุภัตรา ศิริโวหาร - My First 100th Mind Map Hall of Fame.

Mind Map กับ สุภัตรา ศิริโวหาร - My First 100th Mind Map Hall of Fame. - ตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นมา Buzan Thailand ได้เริ่มรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม นำทักษะที่ได้รับไปฝึกฝนต่อ โดยตั้งเป้าว่า ผู้เข้ารับการอบรมคนแรกของรุ่นที่...


การพูดเชิงเทศนาโวหาร1.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร1.flv


ตัวอย่างการบรรบาย 85000 เยาวชน

ตัวอย่างการบรรบาย 85000 เยาวชน - ตัวอย่างการบรรยายตามสคริปท์ โดย สุทธิพงษ์ ภิบาลกุล รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรม พคบ. กอ. รมน. สมาชิกสามารถดัดแปลงไปใช้ตามความถนัดได้ครับ.


การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv

การพูดเชิงเทศนาโวหาร.flv


ประวัติสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่ - ประวัติสุนทรภู่.


More บรรยายโวหาร ตัวอย่าง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด