บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Images (click here to hide/see results)

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

More บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนบันทึกประจำวัน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

การเขียนบันทึกประจำวัน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


SAC:ใบบันทึกหลังสอน

SAC:ใบบันทึกหลังสอน


ภูมิใจภาษาไทยของเรา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

ภูมิใจภาษาไทยของเรา - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร  ใกล้ฝน

(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน กลุ่มสาระกา...


เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 1

บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 1


เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


บันทึกความหลัง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

บันทึกความหลัง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


นอกเมือง ในกรุง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

นอกเมือง ในกรุง - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย - กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่...


หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน ระดับชั้นปฐมวัย - จะเป็นอย่างไร เมื่อกระบวนการ Lesson Study ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐ...


พลังงานคือชีวิต - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

พลังงานคือชีวิต - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 5

บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 5


บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 6

บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 6


ประโยคชนิดต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

ประโยคชนิดต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - ครูโอ๋ - สื่อการเรียนการสอน webpage : http://www.kruao.com fanpage : https://goo.gl/O22C3X google+ : https://goo.gl/OBu7ia youtube : https://goo.gl/...


บันทึกการสอนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มเล็กชั่วโมงที่ 2

บันทึกการสอนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มเล็กชั่วโมงที่ 2 - คำอธิบาย.


สังเกตุการสอน 1 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์

สังเกตุการสอน 1 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ - วีดีโอกิจกรรมการสัมมนาปลายภาค นักศึกษาสังเกตุการสอน 1 โดยจัดขึ้นในวั...


เปลี่ยนภาษาเมนู Windows 8.1 เป็นภาษาไทย

เปลี่ยนภาษาเมนู Windows 8.1 เป็นภาษาไทย - สอนวิธีเปลี่ยนภาษาเมนูระบบ ภาษาเครื่องเป็นภาษาไทย Windows 8.1 Web: http://www.nongit.com Fb:...


โทรทัศน์ครู ห้องเรียนมีชีวิต

โทรทัศน์ครู ห้องเรียนมีชีวิต - โทรทัศน์ครู ห้องเรียนมีชีวิต.


More บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Google+ (click here to hide/see results)