บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Search Media :
powered by

Relate Keyword for บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Images (click here to hide/see results)

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

World Tipitaka Procession at Dongguk University, Seoul 2009

More บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนบันทึกประจำวัน - ภาษาไทย ป.3

การเขียนบันทึกประจำวัน - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนเรื่อง การเขียนบันทึกประจำวัน - มาดูวิธีก...


SAC:ใบบันทึกหลังสอน

SAC:ใบบันทึกหลังสอน


บันทึกความหลัง - ภาษาไทย ป.3

บันทึกความหลัง - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่อง บันทึกความหลัง - พบกับ คำศัพท์ที่...


บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 1

บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 1


(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร  ใกล้ฝน

(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน กลุ่มสาระกา...


ส่งข่าว เล่าเรื่อง - ภาษาไทย ป.3

ส่งข่าว เล่าเรื่อง - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่องเล่า ส่งข่าว เล่าเรื่อง - คำศัพท์ใ...


ของดีในตำบล - ภาษาไทย ป.3

ของดีในตำบล - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่อง ของดีในตำบล กันครับ - พบกับคำศัพท...


หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน ระดับชั้นปฐมวัย - จะเป็นอย่างไร เมื่อกระบวนการ Lesson Study ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนระดับปฐ...


ภูมิใจภาษาไทยของเรา - ภาษาไทย ป.3

ภูมิใจภาษาไทยของเรา - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่องราว ที่คนไทยควรจะภูมิใจในภาษาไท...


เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - ภาษาไทย ป.3

เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรียนรู้เรื่อง เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 1 - เรี...


Group Policy Windows Server 2008 R2 (ภาษาไทย)

Group Policy Windows Server 2008 R2 (ภาษาไทย) - บันทึกย้อนหลัง การถ่ายทอดสด Keynote และ Session ต่างๆ ในงาน TECHNET/MSDN Campus Live จากมหาวิทยา...


เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 2 - ภาษาไทย ป.3

เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่ 2 - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - เรามาเรียนรู้เรื่อง เครื่องหมายต่างๆ ตอนที่...


หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการ ระดับชั้นปฐมวัย - กระบวนการ Lesson Study เกิดขึ้นได้ แม้ในห้องเรียนอนุบาล พบกับห้องเรียน ที่...


คุยกับคุณปู่ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

คุยกับคุณปู่ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่องเล่า คุยกับคุณปู่ กันครับ - คำศัพ...


พลังงานคือชีวิต - ภาษาไทย ป.3

พลังงานคือชีวิต - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ พลังงาน ต่างๆ - เรียนร...


คิดไป รู้ไป - ภาษาไทย ป.3

คิดไป รู้ไป - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการ คิดไป รู้ไป - เรีย...


สอนสมัคร Line creator แบบภาษาไทย บันทึกคลิปสอนล่าสุด 8 กค 2559

สอนสมัคร Line creator แบบภาษาไทย บันทึกคลิปสอนล่าสุด 8 กค 2559 - สอนสมัคร Line creator แบบภาษาไทย บันทึกคลิปสอนล่าสุด 8 กค 2559 โดย อ.เรืองฤทธิ์ มั่...


ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - ภาษาไทย ป.3

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - มาเรียนรู้เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย...


สื่อการเรียนการสอนป.1 ใบปก.FLV

สื่อการเรียนการสอนป.1 ใบปก.FLV


บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 5

บันทึกหลังการสอนครั้งที่ 1 นายนิรันดร์ ภักดีไพร Part 5


More บันทึกหลังการสอนภาษาไทย

Google+ (click here to hide/see results)