บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

1-121024222434-phpapp01- ...

1-121024222434-phpapp01- ... 1-121024222434-phpapp01- ...

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของโลก และอายุของโลก 2556 74ผลการจัดการเรียนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 343 บันทึกผลหลังการสอน

เทคนิคการสอนเด็กให้อ่านออกอ่านได้ - MyFirstBrain.

เทคนิคการสอนเด็กให้อ่านออกอ่านได้ - MyFirstBrain. (ปกหลังด้านใน)

กลุ่มนิเทศ ติดตาม

กลุ่มนิเทศ ติดตาม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

ออกคำสั่งย้อนหลัง, การโอนไป อปท., คุณสมบัติ ครูชำนาญการ-พิเศษ ผอ ...

ออกคำสั่งย้อนหลัง, การโอนไป อปท., คุณสมบัติ ครูชำนาญการ-พิเศษ ผอ ... ว่า "ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม

เมื่อไปบรรยายเทคนิค "การสอนวิชาสังคมศึกษา-พระพุทธศาสนา" ที่,ภูเขา ...

เมื่อไปบรรยายเทคนิค "การสอนวิชาสังคมศึกษา-พระพุทธศาสนา" ที่,ภูเขา ... จำของการสอนวิชาศาสนาด้วย

More บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Posts You may Like

Sites (click here to hide/see results)

More บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม ..

Google+ (click here to hide/see results)