บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

(บันทึกเทป)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย นาง ปณิตา  ทางทอง

(บันทึกเทป)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย นาง ปณิตา ทางทอง - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย...


บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2558

บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 21 มิถุนายน 2558 - ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 21 มิถุน...


บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558

บันทึกการถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2558 - ถ่ายทอดสด งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 20 มิถุน...


(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร  ใกล้ฝน

(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน กลุ่มสาระกา...


การสอนวิชาสังคม ป.5

การสอนวิชาสังคม ป.5


สังคมศึกษาฯ ป.3 - การวางแผนการใช้จ่าย [55/84]

สังคมศึกษาฯ ป.3 - การวางแผนการใช้จ่าย [55/84] - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg

BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา.mpg - BBL ภาษาไทย โดย อ.พรพิไล เลิศวิชา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ...


การจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนวัดสวนแตง (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

การจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนวัดสวนแตง (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) - ครูสุรีย์ สุคนธ์วารี ครูประจำชั้น ป. 1 โรงเรียนวัดสวนแตง จะพาไปชมขั้นตอ...


ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย


นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ Part 1

นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ Part 1 - นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์ ดร.กม...


ตอบโจทย์ : เปิดห้องเรียน "หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์" ยกแรก เทอม 2 (3 พ.ย. 57)

ตอบโจทย์ : เปิดห้องเรียน "หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์" ยกแรก เทอม 2 (3 พ.ย. 57) - ดำเนินรายการโดย : จีรชาตา เอี่ยมรัศมี ผู้ร่วมรายการ : 1. ดร.เบญจลักษณ์...


วิทย์ฯ ประถม เรียนรู้เรื่องร่างกายจากการเต้นรำ

วิทย์ฯ ประถม เรียนรู้เรื่องร่างกายจากการเต้นรำ - ที่โรงเรียนประถมบิชอปคาสเติล ครูวิกตอเรีย พาล์มเมอร์ สอนในห้องที่มี...


การจัดการเรียนรู้ แบบ BBL โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล)

การจัดการเรียนรู้ แบบ BBL โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล) - ติดตามชมการจัดการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง หรือ Brain-Based...


การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ Ms-word การแทรกรูปร่าง  มิตรภาพ179

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ Ms-word การแทรกรูปร่าง มิตรภาพ179 - คุณครูดวงกมล นวกาญจนกุล.


เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม - รายการของเราในครั้งนี้ได้รับโอกาสจากภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาส...


ติวมาม่า14th สังคมศึกษา (อ.ชัย)

ติวมาม่า14th สังคมศึกษา (อ.ชัย) - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทาง http://adf.ly/kHEgD.


ภาษาอังกฤษ ป.1 My health 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 My health 1 - บันทึกภาพโดยนายประมวล ศิริเมธางกูร โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม...


ภาษาไทย ป.3 - ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ตอนที่ 1 [84/85]

ภาษาไทย ป.3 - ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย ตอนที่ 1 [84/85] - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - ฟังบทร้อยกรอง พร้อมฝึกอ่าน เรื่อง ธนูดอกไม้...


บันทึกการสัมมนา "Flipped Classroom" เคล็ดไม่ลับ..สำหรับครู HD

บันทึกการสัมมนา "Flipped Classroom" เคล็ดไม่ลับ..สำหรับครู HD - สัมมนาเชิงวิชาการ "Flipped Classroom" เคล็ดไม่ลับ..สำหรับครู จัดโดย นิสิตระดับบัณฑ...


นิสิตครูสาขาวิชาสังคมศึกษา

นิสิตครูสาขาวิชาสังคมศึกษา - เป็นของขวัญให้เพื่อนๆ ที่ร่วม สุข ทุกข์ ด้วยกัน :: นิสิตครู สาขาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่น 38.


More บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด