บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

(บันทึกเทป)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย นาง ปณิตา  ทางทอง

(บันทึกเทป)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย นาง ปณิตา ทางทอง - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เงินฝืด - เงินเฟ้อ โดย...


แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาล 3/3 หน่วยอาชีพ เรื่องหน้าที่

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาล 3/3 หน่วยอาชีพ เรื่องหน้าที่ - ชื่อวิชา : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1008402 (D11) ผู้สอน...


การวางแผนการใช้จ่าย - สังคม ป.3

การวางแผนการใช้จ่าย - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


บันทึกการสอนวิชาศิลปะ ม.1

บันทึกการสอนวิชาศิลปะ ม.1 - ครูสายใจ ตะพองมาส.


การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน - สังคม ป.3

การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


SAC:ใบบันทึกหลังสอน

SAC:ใบบันทึกหลังสอน


การบันทึกรายรับรายจ่าย - คณิตศาสตร์ ป.3

การบันทึกรายรับรายจ่าย - คณิตศาสตร์ ป.3 - บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ ป.3 ชุดนี้ เป็นสื่อการเรียนการส...


คนค้นฅน REPLAY : ครูสอนพระพุทธศาสนา (1) ช่วงที่ 4/4 (23 ม.ค.50)

คนค้นฅน REPLAY : ครูสอนพระพุทธศาสนา (1) ช่วงที่ 4/4 (23 ม.ค.50) - 20 ปีแล้วที่คุณครูอุทุมพร ได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบางมดสีสุกห...


การเขียนบันทึกประจำวัน - ภาษาไทย ป.3

การเขียนบันทึกประจำวัน - ภาษาไทย ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - สอนเรื่อง การเขียนบันทึกประจำวัน - มาดูวิธีก...


การวางแผนการหารายได้ - สังคม ป.3

การวางแผนการหารายได้ - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


สังคมฯ ประถม หน้าที่พลเมือง : เหยี่ยวข่าว

สังคมฯ ประถม หน้าที่พลเมือง : เหยี่ยวข่าว - ในรายการนี้ เราจะเห็นว่าโรงเรียนหนึ่งใช้หนังสือพิมพ์โรงเรียนที่ทำก...


การจัดการเรียนรู้ แบบ BBL โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล)

การจัดการเรียนรู้ แบบ BBL โรงเรียนวัดบางใหญ่ (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล) - ติดตามชมการจัดการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง หรือ Brain-Based...


สอนศาสตร์ : ม.ต้น : สังคมศึกษา : นั่งทบทวน...กวนข้อสอบประวัติศาสตร์ 2

สอนศาสตร์ : ม.ต้น : สังคมศึกษา : นั่งทบทวน...กวนข้อสอบประวัติศาสตร์ 2 - ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 9 | ช่องความรู้ดูสนุก หนึ่งในสิ่งดี ๆ เพื่อสัง...


คนค้นฅน REPLAY : ครูสอนพระพุทธศาสนา (2) ช่วงที่ 2/4 (30 ม.ค.50)

คนค้นฅน REPLAY : ครูสอนพระพุทธศาสนา (2) ช่วงที่ 2/4 (30 ม.ค.50) - 20 ปีแล้วที่คุณครูอุทุมพร ได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบางมดสีสุกห...


วิเคราะห์การใช้จ่าย - สังคม ป.3

วิเคราะห์การใช้จ่าย - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 วีดีโอนี้จะสอนเกี่...


บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่นของตน - สังคม ป.3

บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่นของตน - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยว...


(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร  ใกล้ฝน

(บันทึกเทป)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน - (บันทึกเทปย้อนหลัง)การสอนวิชาภาษาไทย โดย นาย ธนันดร ใกล้ฝน กลุ่มสาระกา...


สังเกตุการสอน 1 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์

สังเกตุการสอน 1 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ - วีดีโอกิจกรรมการสัมมนาปลายภาค นักศึกษาสังเกตุการสอน 1 โดยจัดขึ้นในวั...


ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น - สังคม ป.3

ลักษณะผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น - สังคม ป.3 - สื่อการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยว...


กลุ่มสาระสุขศึกษา ครูยุทธพล

กลุ่มสาระสุขศึกษา ครูยุทธพล - ภัยธรรมชาติ วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดประสงค์การเรี...


More บันทึกหลังการสอนวิชาสังคม

Google+ (click here to hide/see results)