บันทึกหลังการสอน กศน

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

แนวทางการจัดการชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง

แนวทางการจัดการชั้นเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปลายทาง - การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครูปลายทางเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญ...


More บันทึกหลังการสอน กศน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด