บ้านไผ่ ขก5

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

เจน และ ปู

เจน และ ปู โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5

ผู้จัดทำเว็บเพจชุมชนชนบท

ผู้จัดทำเว็บเพจชุมชนชนบท โรงเรียน บ้านไผ่ ข.ก5

saranyoo

saranyoo จบจากโรงเรียน บ้านไผ่ (ขก.5)

โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)

โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) การติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ

hqdefault.jpg

hqdefault.jpg โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5

ช่องของ banphaischool - YouTube

ช่องของ banphaischool - YouTube ช่องของ banphaischool

ชุดรีไซเคิล2556ที่โรงเรียนบ้านไผ่ ข.

ชุดรีไซเคิล2556ที่โรงเรียนบ้านไผ่ ข. ที่โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 :

สนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย แก่โรงเรียนบ้านไผ่ ข

สนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย แก่โรงเรียนบ้านไผ่ ข แก่โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

More บ้านไผ่ ขก5

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาร์ช โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5

มาร์ช โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5


รําบายศรีสู่ขวัญ โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5

รําบายศรีสู่ขวัญ โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5


วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5

วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านไผ่ ขก 5 - ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด " เทศบาลตำบลแวงน้อย คัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี...


สีฟ้า บ้านไผ่ ขก 5

สีฟ้า บ้านไผ่ ขก 5


โชว์หลีด 10 นาที กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านไผ่ ปี 2556 By แชมป์มี่ Part2/4

โชว์หลีด 10 นาที กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านไผ่ ปี 2556 By แชมป์มี่ Part2/4 - การแข่งขันสแตนเชียร์ และ เชียร์หลีดเดอร์ ปี 2556 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก5 ที่1 ปีนี้ คือ สีแสด (ทองกวาว)เป็นแชมป์ ปีที่ 2 ขอขอบคุณผู้ฝึกสอน พี่เฮง (ภูษิต เกี่ยวศร...


ขบวนแห่เขียวบอระเพ็ด ม่วงขาวเกมส์ 2014โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น

ขบวนแห่เขียวบอระเพ็ด ม่วงขาวเกมส์ 2014โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น - ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านไผ่ บ้านไผ่ ข.ก.5 เกมส์ หรือ ม่วงขาวเกมส์ 2014 ...


B.P.Marching Band 2014 ถ้วยนานาชาติ

B.P.Marching Band 2014 ถ้วยนานาชาติ - รอบชิงวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 ประกวด ระดับ นานาชาติ ณ สนามศุภฯ.


แชมป์ประเทศไทโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก 5

แชมป์ประเทศไทโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก 5 - แชมป์ประเทศไทโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก 5.


โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 2/3

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 2/3 - โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แชมป์ประเทศไทย ประกวดวงโยธวาธิตระดับนานาชาติ ประจำปี 2557,Thailand International Marching Band Festival 2014.


โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 วงโยธวาทิต(ชุดชนะเลิศระดับนานาชาติ)

โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 วงโยธวาทิต(ชุดชนะเลิศระดับนานาชาติ)


โรงเรียนบ้านไผ่ ขก ๕ เหลืองบุษราคัม

โรงเรียนบ้านไผ่ ขก ๕ เหลืองบุษราคัม - ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านไผ่ "65 ปี บ้านไผ่ ข.ก.5 เกมส์"โดยการแ...


โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5

โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5


MOV00E

MOV00E - ประกวดวงโยฯระดับนานชาติ โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5.


เพื่อนห้องห้า โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5

เพื่อนห้องห้า โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5 - เพื่อนห้องห้า โรงเรียน บ้านไผ่ ขก.5 , หน่ม วีระกุล (หนุ่ม), กุลวรรณ เทวะหะ (นก), วิลาวัลย์ เค้าแคน (หมี), สมชาย ท้าวนิล (โบ้), ชัยยุทธ์ ป่าเจือ (โต), วีระชัย...


65ปี บ้านไผ่ ข ก 5 เกมส์

65ปี บ้านไผ่ ข ก 5 เกมส์ - ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านไผ่ "65 ปี บ้านไผ่ ข.ก.เกมส์"โดยการแข่...


เอกลักษณ์ไทย By บ้านไผ่ ขก5

เอกลักษณ์ไทย By บ้านไผ่ ขก5 - การแสดงจบภาคเรียนของวิชานาฎศิลป์โรงเรียนบ้านไผ่ ม.5/8 ปี52.


วันคริสมาส โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 (2/2)

วันคริสมาส โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 (2/2) - Christmas' Day Banphai School 2010 วันคริสมาส โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5.


โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 3/3

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 3/3 - โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แชมป์ประเทศไทย ประกวดวงโยธวาธิตระดับนานาชาติ ประจำปี 2557,Thailand International Marching Band Festival 2014.


มวยโบราณ16/11/2556 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5

มวยโบราณ16/11/2556 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 - แสดง วันที่ 16/11/2556.


โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก. 5

โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก. 5 - แชมป์ประเทศไทโรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก 5.


More บ้านไผ่ ขก5

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด