ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ปี 2556

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สารคดีเชิดชูครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา"ชุดสุดยอดครู  รางวัลคุรุสภาประจำปี2556"

สารคดีเชิดชูครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา"ชุดสุดยอดครู รางวัลคุรุสภาประจำปี2556"


การประเมินผลงานดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประเภทครู(เข็มทองคำ) 2556

การประเมินผลงานดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประเภทครู(เข็มทองคำ) 2556 - คุรุสภา แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลงานดีเด่น ระดับชาติ ของนายสมเกีย...


คุรุสภาคัดครู  สพปนว.๑

คุรุสภาคัดครู สพปนว.๑ - การคัดเลือกรางวัลคุรุสภา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1...


รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นรางวัลคุรุสภา 2556" ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี

รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่นรางวัลคุรุสภา 2556" ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี - สารคดีเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุสภา 2556 รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ว่าทีร้อย...


New MV เพลงรางวัลของครู

New MV เพลงรางวัลของครู - MV ใหม่ เพลงรางวัลของครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2556 -----------------------------------------------...


นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลคุรุสภา.mpg

นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลคุรุสภา.mpg - ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอ...


รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูชญานี ขัตติยะมาน

รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูชญานี ขัตติยะมาน - สารคดีเชิดชูเกียรติ รางวัลคุรุสภา ปี 2556 รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ครูชญาน...


รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ

รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ครูสมประสงค์ มั่งอะนะ - สารคดีเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556 รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษ...


วีทีอาร์สำหรับผู้เกษียณของคุรุสภาปี 2556

วีทีอาร์สำหรับผู้เกษียณของคุรุสภาปี 2556 - ปีนี้เป็นอีก 1 ปี ที่พี่ๆ ป้าๆ ลุงๆ เกษียณ แน่นอนความผูกพันย่อมมีกันอย...


รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์

รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ - สารคดีเชิดชูเกียรติ รางวัลคุรุสภา ปี 2556 รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ครูระพ...


รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" นายสมพงค์ จตุทอง

รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" นายสมพงค์ จตุทอง - ครูสร้างคน คนสร้างโลก เสนอ สารคดีเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุสภา ประจำปี...


C news 31-01-57 ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสงขลา คว้ารางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ ประจำปี2556

C news 31-01-57 ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสงขลา คว้ารางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ ประจำปี2556


นายบุญส่ง เพ่งผล รับรางวัลคุรุสภา55

นายบุญส่ง เพ่งผล รับรางวัลคุรุสภา55 - นายบุญส่ง เพ่งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลคุ...


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2556

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2556 - การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.


รางวัลของครู เวอร์ชั่นคนอีสาน

รางวัลของครู เวอร์ชั่นคนอีสาน - รางวัลของครู - ปาน ธนพร โดย คุรุสภา ทำเล่นๆ ครับใช้เปิดในงานปัจฉิมนิเทศ...


รางวัลคุรุสภา 2554.wmv

รางวัลคุรุสภา 2554.wmv - สารคดีเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันครูแห...


รางวัล "ศึกษานิเทศก์ดีเด่น" นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

รางวัล "ศึกษานิเทศก์ดีเด่น" นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร - ครูสร้างคน คนสร้างโลก เสนอตอน สารคดีเชิดชูครูดีเด่นรางวัลคุรุสภาประ...


รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูสุรชัย งามชื่น

รางวัล"ครูผู้สอนดีเด่น" ครูสุรชัย งามชื่น - สารคดีเชิดชูครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา 2556 "รางวัลครูผู้สอนดีเด่น" ครูสุรช...


รายการคนต้นแบบชุดที่2(ตอนครูอ้อย เจ้าของรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา ประจำปี2556)

รายการคนต้นแบบชุดที่2(ตอนครูอ้อย เจ้าของรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา ประจำปี2556)


ผลงานรับรางวัลคุรุสภา.mpg

ผลงานรับรางวัลคุรุสภา.mpg - นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม...


More ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ปี 2556

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด