ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism พระปรางค์ประธานนั้นมีชื่อว่า “

ศิลปะสมัยอยุธยา | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ...

ศิลปะสมัยอยุธยา | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาว ... ศิลปะสมัยอยุธยายุคต้น

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นอาณาจักรใหญ่

ketwalee06510071 | ย้อนรอยสู่ อาณาจักรอยุธยา ราชธานี

ketwalee06510071 | ย้อนรอยสู่ อาณาจักรอยุธยา ราชธานี 4.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - วิกิพีเดีย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - วิกิพีเดีย WatChaiwatthanaram.jpg

การ

การ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่า

สมัย

สมัย สมัยอยุธยา

สมัย

สมัย zeeprae.files.wordpress.c…

More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี - วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี ชุด "สามกรุงศรี" (อยุธยา - ธนบุรี - รัตนโกสินทร์) VCD Motion picture, historical documentary...


Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ

Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ - Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ.


การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี

การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี - + ประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี + วิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษา "มิได้หวังผลรายได้หรือแสวงหากำไรแต่อย่างใด" อาณาจักรกรุ...


หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ใช้ประกอบการสอน.


สุโขทัย-อยุธยา มมส

สุโขทัย-อยุธยา มมส - ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ โบราณคดีประวัติศาสตร์สัญจร : การศึกษาโบราณวัตถุสถานสมัยสุโขทัยและอยุธยา ระห.


พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี - พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด 33 พระองค์ รวมทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ประกอบด้วย ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์บ้านพลูหล...


ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย - ประวัติศาสตร์ไทย.


การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง

การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง - สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย ธนวัฒน์ โซว เลขที่ 5 2.นางสาว นฤพรรณ มหาโชติ เลขที่ 13 3.นางสาว จิดาภา เพชรรัตน์ เลขที่ 34 4.นางสาว อภิสรา บัวสม เลขที่ 35 5.นางสาว ณัฐฐา...


วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น - ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประวัติวรรณคดี G๓๖ (ท๓๐๒๑๐) ครูผู้สอน นางศิริวรรณ โกฏเพชร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี.


การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original)

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original) - Create by Benztennyon.


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย


ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.]

ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.] - เป็นวิดิโอเกมส์โชว์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยาของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ***หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย***


การประถมศึกษาสมัยอยุธยา

การประถมศึกษาสมัยอยุธยา


ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย - วีดีโอนี้แสดงถึง ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่มีความสำคัญมากทวีปหนึ่งในโลก.


คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา

คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา - สารดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณวัตถุ โบราณสถาน โดย กรมศิลปากร, สนับสนุนโดย ปตท.สผ Produce by Trio creation Ltd.


กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์

กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ - ดูรายการทั้งหมดได้ที่ http://www.bangkokvoice.com Become a fan - http://www.facebook.com/BKKVoiceNews รายการคุยกันวันเสาร์ เสนอสารคดี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตอ.


ภูมิปัญญาคนในสมัยกรุงธนบุรี

ภูมิปัญญาคนในสมัยกรุงธนบุรี


ประวัติพระพุทธเจ้า.flv

ประวัติพระพุทธเจ้า.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=820&fid=50.


สื่อการสอน wold

สื่อการสอน wold - off.


ศิลปะสมัยสุโขทัย

ศิลปะสมัยสุโขทัย


More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Sites (click here to hide/see results)

More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด