ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Images (click here to hide/see results)

Ppt16 (

Ppt16 ( ระหว่างประวัติศาสตร์

Ppt16 (

Ppt16 ( ประวัติศาสตร์ไทย

HT 201 Tourism Industry: พฤศจิกายน 2010

HT 201 Tourism Industry: พฤศจิกายน 2010 เนื่องจากเป็นอาณาจักรใหญ่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ( powerpoint การ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ( powerpoint การ การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

มคอ.3 historical tourism

มคอ.3 historical tourism Power point (PPT) 2.

More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ

Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ - Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ.


การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี

การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี - + ประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี + วิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษา "มิได้หวังผลรายได้หรือแสวงหากำไรแต่อย่างใด" อาณาจักรกรุ...


หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ใช้ประกอบการสอน.


สุโขทัย-อยุธยา มมส

สุโขทัย-อยุธยา มมส - ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ โบราณคดีประวัติศาสตร์สัญจร : การศึกษาโบราณวัตถุสถานสมัยสุโขทัยและอยุธยา ระห.


พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี - พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด 33 พระองค์ รวมทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ประกอบด้วย ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง ราชวงศ์บ้านพลูหล...


ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี

ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี - Presentations for history. m.4.


การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้น

การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้น - การเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้น สมาชิกในกลุ่ม ชั้น ม.5/10 นาย นัทสุธรรม มะเอียด เลขที่ 2 นาย อรรถวิทย์ บุญรัศมี เลขที่ 5 นาย เขตนาวี ศรีพิรอด เลขที่ 6 นา...


ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย - ประวัติศาสตร์ไทย.


การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง

การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง - สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย ธนวัฒน์ โซว เลขที่ 5 2.นางสาว นฤพรรณ มหาโชติ เลขที่ 13 3.นางสาว จิดาภา เพชรรัตน์ เลขที่ 34 4.นางสาว อภิสรา บัวสม เลขที่ 35 5.นางสาว ณัฐฐา...


การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original)

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original) - Create by Benztennyon.


วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น - ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประวัติวรรณคดี G๓๖ (ท๓๐๒๑๐) ครูผู้สอน นางศิริวรรณ โกฏเพชร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี.


ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.]

ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.] - เป็นวิดิโอเกมส์โชว์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยาของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ***หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย***


กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์

กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ - ดูรายการทั้งหมดได้ที่ http://www.bangkokvoice.com Become a fan - http://www.facebook.com/BKKVoiceNews รายการคุยกันวันเสาร์ เสนอสารคดี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตอ.


ประวัติ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นิเทศศาสตร์

ประวัติ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นิเทศศาสตร์


ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย - วีดีโอนี้แสดงถึง ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่มีความสำคัญมากทวีปหนึ่งในโลก.


คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา

คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา - สารดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณวัตถุ โบราณสถาน โดย กรมศิลปากร, สนับสนุนโดย ปตท.สผ Produce by Trio creation Ltd.


อาณาจักรธนบุรี

อาณาจักรธนบุรี


ศิลปะสมัยสุโขทัย

ศิลปะสมัยสุโขทัย


คลิป ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง

คลิป ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง - ประเทศไทยเสียดินแดนเพื่อแลกกับเอกราชของประชาชนชาวไทย Thailand lost the land in exchange for freedom of the people of Thailand.


ประวัติพระพุทธเจ้า.flv

ประวัติพระพุทธเจ้า.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=820&fid=50.


More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต

ป้ายเว็ปยอดฮิต