ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา


อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี - วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี...


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา


การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา


พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี - พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด 33 พระองค์ รวมทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ประกอ...


การปกครองสมัยอยุธยา

การปกครองสมัยอยุธยา - การปกครองสมัยอยุธยา.


ลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยา

ลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยา


NotFar Education : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา

NotFar Education : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา - โหมด : Education ทำสื่อการเรียนรู้ด้วย Flash เป็นครั้งแรก อาจจะดูเหมือนเผาๆหน่อ...


ประวัติอยุธยา

ประวัติอยุธยา


บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา - สมัยอยุธยา.


บุคคลสำคัญและการล่มสลาย สมัยอยุธยา

บุคคลสำคัญและการล่มสลาย สมัยอยุธยา - บุคคลสำคัญและการล่มสลาย สมัยอยุธยา.


การเมืองการปกครองอยุธยาตอนกลาง

การเมืองการปกครองอยุธยาตอนกลาง


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา - รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.5/7 จัดทำโดย ฐิติรัตน์ วิริต พิมพัชรินทร์ ทองศร...


116+hisp5+dltv54+550210+B+ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ด้านการค้า ด้านอาชีพ

116+hisp5+dltv54+550210+B+ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ได้แก่ ด้านศิลปกรรม ด้านการค้า ด้านอาชีพ


ชุดการเรียนรู้ด้วยวีดีโอประวัติศาสตร์อยุธยา

ชุดการเรียนรู้ด้วยวีดีโอประวัติศาสตร์อยุธยา


วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย - ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประวัติวรรณคดี G๓๖ (ท๓๐๒๑๐) ครูผู้สอน...


ประวัติบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

ประวัติบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา


การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี

การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี - + ประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี + วิด...


ดนตรีไทยสมัยอยุธยา#604

ดนตรีไทยสมัยอยุธยา#604


Animation 2 D เรื่อง สงครามเก้าทัพ

Animation 2 D เรื่อง สงครามเก้าทัพ - การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สงครามเก้าทัพ เป็นเรื่องราวการทำสงคราม...


More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Google+ (click here to hide/see results)