ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Images (click here to hide/see results)

5.1 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา - History

5.1 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา - History อยุธยาเป็นแหล่งเพาะปลูก

ketwalee06510071 | ย้อนรอยสู่ อาณาจักรอยุธยา ราชธานี

ketwalee06510071 | ย้อนรอยสู่ อาณาจักรอยุธยา ราชธานี 4.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

การ

การ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่า

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - วิกิพีเดีย

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา - วิกิพีเดีย WatChaiwatthanaram.jpg

สมัย

สมัย สมัยอยุธยา

สมัย

สมัย ทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากล

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา แผนที่ประเทศไทยสมัยอยุธยา

00005-1784-2011221094355.jpg

00005-1784-2011221094355.jpg ข้อความเลขที่ : 1784

More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี - วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี...


Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ

Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ - Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ.


การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี

การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี - + ประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี + วิด...


พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี - พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด 33 พระองค์ รวมทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ประกอ...


หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ใช้ประกอบการสอน.


ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย - ประวัติศาสตร์ไทย.


วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น - ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประวัติวรรณคดี G๓๖ (ท๓๐๒๑๐) ครูผู้สอน...


การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง

การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง - สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย ธนวัฒน์ โซว เลขที่ 5 2.นางสาว นฤพรรณ มหาโชติ เลขที่ 13...


การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original)

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original) - Create by Benztennyon.


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย


ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.]

ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.] - เป็นวิดิโอเกมส์โชว์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยาขอ...


การประถมศึกษาสมัยอยุธยา

การประถมศึกษาสมัยอยุธยา


ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย - วีดีโอนี้แสดงถึง ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียที่มีความสำคัญมากทวีปหนึ่ง...


สื่อกรุงรัตนโกสินทร์01

สื่อกรุงรัตนโกสินทร์01 - สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริงเกาะรัตนโกสินทร์.


คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา

คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา - สารดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ...


อาณาจักรธนบุรี

อาณาจักรธนบุรี


กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์

กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ - ดูรายการทั้งหมดได้ที่ http://www.bangkokvoice.com Become a fan - http://www.facebook.com/BKKVoiceNews รายการคุยกันวันเส...


การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย


ประวัติพระพุทธเจ้า.flv

ประวัติพระพุทธเจ้า.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=820&fid=50.


สื่อการสอน wold

สื่อการสอน wold - off.


More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Google+ (click here to hide/see results)