ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี

อยุธยา (Ayudhaya) : สามกรุงศรี - วีซีดีภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์จากหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี...


Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ

Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ - Thai History ประวัติ อยุธยา ธนบุรี กรุงเทพ.


การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี

การล่มสลายของอยุธยา & ธนบุรี - + ประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี + วิด...


พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาและธนบุรี - พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยามีทั้งหมด 33 พระองค์ รวมทั้งหมด 5 ราชวงศ์ ประกอ...


สุโขทัย-อยุธยา มมส

สุโขทัย-อยุธยา มมส - ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร...


วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น - ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ประวัติวรรณคดี G๓๖ (ท๓๐๒๑๐) ครูผู้สอน...


การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง

การปกครองอาณาจักรอยุธยา ตอนกลาง - สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย ธนวัฒน์ โซว เลขที่ 5 2.นางสาว นฤพรรณ มหาโชติ เลขที่ 13...


ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1/6

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1/6 - คลิ๊กดูได้ที่ http://www.photikhun.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=6&Id=539118421.


ประวัติบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

ประวัติบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา


ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.]

ความสัมพันธ์สมัยอยุธยา ตอน 1 [มอ.ว.] - เป็นวิดิโอเกมส์โชว์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยาขอ...


อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา - รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา 820351 National heritage and civil sec.4 กลุ่มME.


การประถมศึกษาสมัยอยุธยา

การประถมศึกษาสมัยอยุธยา


การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง-ปลาย


ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย - ประวัติศาสตร์ไทย.


การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original)

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา(Original) - Create by Benztennyon.


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นเมืองเก่าซึ่งจะแลเห็นยอดพระเจดีย์แบ...


หลักฐานทางประวัติศาสตร์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ - ใช้ประกอบการสอน.


สื่อกรุงรัตนโกสินทร์01

สื่อกรุงรัตนโกสินทร์01 - สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริงเกาะรัตนโกสินทร์.


คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา

คันฉ่องฯ 06 สถาปนากรุงศรีอยุธยา - สารดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ...


อาณาจักรธนบุรี

อาณาจักรธนบุรี


More ประวัติศาสตร์อยุธยา ppt

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด