ประวัติศาสตร์ ม 2 ภาคเรียนที่ 2

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Adventure Thaksin King

Adventure Thaksin King - ภาพยนต์สั้น จัดทำขึ้นเพื่อประกอบรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2/13 ภาคเรียนที่ 2558 รร.มัธยมวัดสิงห์.


พระราชประวัติ - Thai King Bhumibol ภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติ - Thai King Bhumibol ภูมิพลอดุลยเดช - ขอขอบคุณวิดีโอจาก "สารคดีสั้น งานของในหลวง" โดย 18Ruankaew และ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง" โดย nongpon1000 คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ประวัติศาสตร์...


กรุงธนบุรี ม.2/13

กรุงธนบุรี ม.2/13 - สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ (ส22106) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์.


ระบบการปกครองแบบฟิวดัล (Feudalism) ชั้น ม.5/2 โรงเรียนจอมทอง

ระบบการปกครองแบบฟิวดัล (Feudalism) ชั้น ม.5/2 โรงเรียนจอมทอง - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 จัดทำโดย 1.นายณัฐวัฒน์ กิติกำจรฤกษ์ เลขที่ 8 2.นางสาวนิตยา งามเหมาะ เลขที่ 21 3.นางสาววิปัสส...


"สัมพันธมิตร สู่พานิชย์ราชไมตรี 2398" ม.5/2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ปี 57

"สัมพันธมิตร สู่พานิชย์ราชไมตรี 2398" ม.5/2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ปี 57 - การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เรื่อง "สัมพันธมิตร สู่พานิชย์ราชไมตรี 2398" ในกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ A Review Of Classicla Thai History ของโร...


รัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

รัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย - เสนอ อาจารย์เยาวลักษณ์ อักษร จัดทำโดย อิทธิพัทธ์ ธนนันท์นราพูล เลขที่ 4 ตรีนพ กิตติโสภิตวงศ์ เลขที่ 5 จารุวิทย์ สุงาม เลขที่ 21 ม.407 งานนำเสนอชิ้นนี้เป็นส่ว...


ประตูคามินาริมอน (Kaminarimon Gate)

ประตูคามินาริมอน (Kaminarimon Gate) - จัดทำโดย นักเรียน ม.5/2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2556 วิชาประวัติศาสตร์.


นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา (วิชา 201117 มช.)

นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา (วิชา 201117 มช.) - ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักศึกษากระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม (201117) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2556 [...


M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556

M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556 - M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย.


ตารางธาตุโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  ม.6/2  ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1

ตารางธาตุโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ม.6/2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 - เป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยนะครับ.


ม.น้ำชี ในฝัน - EC&ETC

ม.น้ำชี ในฝัน - EC&ETC - รายชื่อสมาชิก 1.นางสาวอัจจิมา จันทะมาลา 54010515047 EC (ร้องนำ) 2.นายสุวิชชา กิ่งแก้ว 54010515002 EC (กีตาร์) 3.นายเทพโยธิน นิลผาย 54010517015 ETC (กลอง) ...


ม.4/1 กลุ่มที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ม.4/1 กลุ่มที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - รายวิชา ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 เสนอ ครูทรงกรด พิพัฒน์โสทร โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดทำโดย นางสาวปาริฉัตร พลเพชร ชั้นม.4/1 เลขที่ 13 นางสาวพิชญากร จันทรัตน์ ชั...


สพฐ วางโรดแมปบรรจุเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ ลดชั่วโมงเรียนเด็ก

สพฐ วางโรดแมปบรรจุเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ ลดชั่วโมงเรียนเด็ก - ตั้งแต่ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.จะบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองบรรจุเพิ่มเข้าไป ตามนโย...


สรุปประวัติศาสตร์ ม.3/เทอม 1

สรุปประวัติศาสตร์ ม.3/เทอม 1 - สรุปประวัติศาสตร์ บทที่หนึ่ง พวกวิธีการทาง ปวศ. นับศักราช แบ่งยุคสมัย สากล และ ไทย โดย ศศิชา 3/12 ติวเพื่อนก่อนสอบ =_=


รายงาน รูป รส กลิ่น เสียง กลุ่มที่ 2 ภูมิภาค เอเชียกลาง ม.2/9 ภาคเรียนที่ 2/2556

รายงาน รูป รส กลิ่น เสียง กลุ่มที่ 2 ภูมิภาค เอเชียกลาง ม.2/9 ภาคเรียนที่ 2/2556


DTPR-502-04-08-09-16-27-34-38-42-44 ผ้ายกลายย้อมคราม

DTPR-502-04-08-09-16-27-34-38-42-44 ผ้ายกลายย้อมคราม - สร้างสรรค์ผลงานโดย นายณัฏฐกร แกวกลา (ฝ่ายบันทึกเสียง) นายธนากร สุรีย (ฝ่ายบันทึกภาพ&ตัดต่อ) นายธิติวุฒิ เขมขัน (ฝ่ายบันทึกเสียง) นายพิทยา สืบธรรม (พิธีกร...


ภูมิศาสตร์ ม.4-6 บทที่ 5

ภูมิศาสตร์ ม.4-6 บทที่ 5 - วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6 จัดทำโดย นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556.


ประวัติศาสตร์ม.2

ประวัติศาสตร์ม.2


สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์

สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ - 2014/07/16 สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ ความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาคว...


กระชับเนื้อหาพระพุทธศาสนา ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2556 เตรียมอุดมศึกษา

กระชับเนื้อหาพระพุทธศาสนา ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2556 เตรียมอุดมศึกษา


More ประวัติศาสตร์ ม 2 ภาคเรียนที่ 2

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด