ประวัติศาสตร์ ม 2 ภาคเรียนที่ 2

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Adventure Thaksin King

Adventure Thaksin King - ภาพยนต์สั้น จัดทำขึ้นเพื่อประกอบรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้...


กรุงธนบุรี ม.2/13

กรุงธนบุรี ม.2/13 - สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ (ส22106) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ...


พระราชประวัติ - Thai King Bhumibol ภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติ - Thai King Bhumibol ภูมิพลอดุลยเดช - ขอขอบคุณวิดีโอจาก "สารคดีสั้น งานของในหลวง" โดย 18Ruankaew และ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง" โดย nongpon1000 คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ประวัติศาสตร์...


ระบบการปกครองแบบฟิวดัล (Feudalism) ชั้น ม.5/2 โรงเรียนจอมทอง

ระบบการปกครองแบบฟิวดัล (Feudalism) ชั้น ม.5/2 โรงเรียนจอมทอง - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 จัดทำโ...


"สัมพันธมิตร สู่พานิชย์ราชไมตรี 2398" ม.5/2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ปี 57

"สัมพันธมิตร สู่พานิชย์ราชไมตรี 2398" ม.5/2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ปี 57 - การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เรื่อง "สัมพันธมิตร สู่พานิชย...


นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา (วิชา 201117 มช.)

นิทานประวัติศาสตร์ ตอนมหัศจรรย์แห่งกาลเวลา (วิชา 201117 มช.) - ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักศึกษากระบวนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร...


รัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

รัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย - เสนอ อาจารย์เยาวลักษณ์ อักษร จัดทำโดย อิทธิพัทธ์ ธนนันท์นราพูล เลขที่ 4 ตรีนพ กิตติโสภิตวงศ์ เลขที่ 5 จารุวิทย์ สุงาม เลขที่ 21 ม.407 งานนำเสนอชิ้นนี้เป็นส่ว...


ประตูคามินาริมอน (Kaminarimon Gate)

ประตูคามินาริมอน (Kaminarimon Gate) - จัดทำโดย นักเรียน ม.5/2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2556 วิชาปร...


M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556

M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556 - M.5/13 พันท้ายนรสิงห์ ภาคเรียนที่ 2-2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย.


ตารางธาตุโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  ม.6/2  ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 1

ตารางธาตุโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม ม.6/2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 - เป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยนะครับ.


ม.4/1 กลุ่มที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ม.4/1 กลุ่มที่ 3 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว - รายวิชา ส31104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 เสนอ ครูทรงกรด พิพัฒน์โสทร โรงเรียนสตรีพ...


ม.น้ำชี ในฝัน - EC&ETC

ม.น้ำชี ในฝัน - EC&ETC - รายชื่อสมาชิก 1.นางสาวอัจจิมา จันทะมาลา 54010515047 EC (ร้องนำ) 2.นายสุวิชชา ...


ละครประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๕/๒ [1/2]

ละครประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๕/๒ [1/2] - ละครประวัติศาสตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค๑ องค์ประกันห...


รายงาน รูป รส กลิ่น เสียง กลุ่มที่ 2 ภูมิภาค เอเชียกลาง ม.2/9 ภาคเรียนที่ 2/2556

รายงาน รูป รส กลิ่น เสียง กลุ่มที่ 2 ภูมิภาค เอเชียกลาง ม.2/9 ภาคเรียนที่ 2/2556


M.5/18 นางทาส ภาคเรียนที่ 2-2556

M.5/18 นางทาส ภาคเรียนที่ 2-2556 - M.5/18 นางทาส ภาคเรียนที่ 2-2556 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย.


ภูมิศาสตร์ ม.4-6 บทที่ 5

ภูมิศาสตร์ ม.4-6 บทที่ 5 - วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6 จัดทำโดย นักเรียนโรงเรีย...


ตลาดนัดคลองแงะ

ตลาดนัดคลองแงะ - โครงงานสำรวจตลาด "ตลาดนัดคลองแงะ" เสนอ คุณครูเราะมา หมูดเส็ม จัดทำโดย...


สรุปประวัติศาสตร์ ม.3/เทอม 1

สรุปประวัติศาสตร์ ม.3/เทอม 1 - สรุปประวัติศาสตร์ บทที่หนึ่ง พวกวิธีการทาง ปวศ. นับศักราช แบ่งยุคสมัย...


สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์

สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ - 2014/07/16 สพฐ. ระดมสมองผู้รู้ เร่งทำคู่มือสอนประวัติศาสตร์ ความคืบหน้าการพ...


กระชับเนื้อหาพระพุทธศาสนา ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2556 เตรียมอุดมศึกษา

กระชับเนื้อหาพระพุทธศาสนา ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2556 เตรียมอุดมศึกษา


More ประวัติศาสตร์ ม 2 ภาคเรียนที่ 2

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)