ประเพณีภาคกลางมีอะไรบ้าง

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วัฒนธรรมและประเพณีของภาคใต้

วัฒนธรรมและประเพณีของภาคใต้


ประเพณีภาคอีสาน

ประเพณีภาคอีสาน


ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน - ประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน จัดทำโดย นิสิต มหาลัยสงฆ์พุทธโสธร คณะ ครุ...


วัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน

วัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน


123 - ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือ

123 - ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือ - ขอขอบคุณเพลง ฝากไว้ในล้านนา - ณัฐศิลป์ รูปภาพและVDOต่างๆที่ได้มาจากYouTube...


ท่องเที่ยว งานประเพณี ภาคอีสาน ประเทศไทย

ท่องเที่ยว งานประเพณี ภาคอีสาน ประเทศไทย - ท่องเที่ยว เชิงอนุลักษ์ โดย Prayun Chanchuen.


ประเพณีไทยภาคใต้

ประเพณีไทยภาคใต้ - ประเพณีไทยภาคใต้ งานเดือนสิบของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรร...


ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง - งานวิชาสังคม.


วัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน CVC

วัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน CVC


วัฒนธรรมประเพณีถิ่นใต้

วัฒนธรรมประเพณีถิ่นใต้


วัฒนธรรม ประเพณี ภาคเหนือ

วัฒนธรรม ประเพณี ภาคเหนือ


ประเพณีภาคใต้

ประเพณีภาคใต้ - ประเพณีภาคใต้.


ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้

ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้


ประเพณีภาคกลาง

ประเพณีภาคกลาง


สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน งานบวชบ้านเลิงบัว ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภาคอีสาน งานบวชบ้านเลิงบัว ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม


แนะนำประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

แนะนำประเพณีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ - ภาพยนตร์ชุดนี้ใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชา PA33181 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอ...


ประเพณีบุญบั้งไฟ หนึ่งเดียวในภาคใต้

ประเพณีบุญบั้งไฟ หนึ่งเดียวในภาคใต้ - ห้องข่าว 7 สี - ปกติแล้วเรามักจะเห็นการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟกันทางภา...


ประเพณีภาคตะวันออก : อุ้มสาวลงน้ำ

ประเพณีภาคตะวันออก : อุ้มสาวลงน้ำ - วิดีโอสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของประเพณี อุ้มสาว...


ประเพณีเลี้ยงผีปู่แสะ ย่าแสะ

ประเพณีเลี้ยงผีปู่แสะ ย่าแสะ - เชียงใหม่ - ชาวเชียงใหม่ แห่ร่วมพิธีเข้าทรง ล้มควายหนุ่มเลี้ยงผีปู่แส...


ประเพณีภาคเหนือ

ประเพณีภาคเหนือ - ใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชา PA33181 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานมัลติม...


More ประเพณีภาคกลางมีอะไรบ้าง

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)