ประเภทของนาฏศิลป์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

คุณพระช่วย นาฏศิลป์ไทย 11 ส.ค. 55 1/2 TMC

คุณพระช่วย นาฏศิลป์ไทย 11 ส.ค. 55 1/2 TMC - Tamroi Media Center (TMC) ชมย้อนหลังได้ที่นี่ http://www.tamroiphrabuddhabat.com/xmb/viewthread.php?tid=897 - มหัศจรรย์ เกาะพระ...


ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย - ดูตอนอื่นๆที่ http://www.trueplookpanya.com/ : ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย(ฟ้อนสาวกา...


สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย (Nadtasin Khon Thai) - IS#03

สื่อการเรียนรู้เรื่อง นาฏศิลป์โขนไทย (Nadtasin Khon Thai) - IS#03 - สื่อการเรียนรู้เรื่อง"นาฏศิลป์โขนไทย" เป็นผลงานโปรเจคจบของนักศึกษาม...


สื่อการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการการละครไทย

สื่อการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการการละครไทย


ร้องรำทำเพลง นาฏศิลป์อินโดนีเซีย ชุด ลาดังเซียม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ร้องรำทำเพลง นาฏศิลป์อินโดนีเซีย ชุด ลาดังเซียม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในขณะนั้นชื่อ...


นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ - โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพฟ.พิษณุโลก เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหน...


ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน

ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน - วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา โดย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒน...


สัมภาษณ์เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย

สัมภาษณ์เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย - จัดทำเพื่อรายงานเรื่อง นาฏยศัพท์ ของนาฏศิลป์ไทย.


รายวิชาทฤษฎีเอกนาฏศิลป์ไทย ม.6/57ดนตรีสากล(ประเภทเครื่องเป่า)

รายวิชาทฤษฎีเอกนาฏศิลป์ไทย ม.6/57ดนตรีสากล(ประเภทเครื่องเป่า)


หลีดฮา ฮาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

หลีดฮา ฮาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี


นาฏศิลป์ไทยโรงเรียนโยธินบำรุง "รำซัดชาตรี"

นาฏศิลป์ไทยโรงเรียนโยธินบำรุง "รำซัดชาตรี" - คำอธิบาย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์...


การแสดงเฉลิมพระเกียรตินาฏศิลป์จินตภาพ (Tableau Vivant)

การแสดงเฉลิมพระเกียรตินาฏศิลป์จินตภาพ (Tableau Vivant) - การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโ...


อเวจี คีตโลกันตร์ l ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ l นักเรียนชั้นม.3/3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

อเวจี คีตโลกันตร์ l ชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ l นักเรียนชั้นม.3/3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง - "อเวจี คีตโลกันตร์" เป็นชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นม...


วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด@หนองตอHD

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด@หนองตอHD - เยี่ยมชมเป็นแฟนเพจของฉันได้ที่ www.facebook.com/modbancan วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดท...


ละครนาฏศิลป์ 5/16  ไกรทอง

ละครนาฏศิลป์ 5/16 ไกรทอง - ละครนาฏศิลป์ 5/16 ไกรทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาล...


นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ใกล้รุ่ง

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ใกล้รุ่ง - เป็นผลงานของนักศึกษาระดับป.ตรีวทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง.


การแข่งขันประเภทนาฏศิลป์ และ แดนเซอร์

การแข่งขันประเภทนาฏศิลป์ และ แดนเซอร์


รร เทศบาล7(ศิรินาวินวิทยา)ลำปาง โครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ล้านนา

รร เทศบาล7(ศิรินาวินวิทยา)ลำปาง โครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ล้านนา - ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย-พื้นบ้าน รร เทศบาล7(ศิรินาวินวิทยา) ลำปาง จัดโครงการอ...


นาฏศิลป์สากล ชุด กินรีร่อน

นาฏศิลป์สากล ชุด กินรีร่อน - การแสดงนาฏดุริยางคศิลป์เฉลิมพระเกียรติ "คีตนาฏดุริยบรรณ เฉลิมพระขวั...


นาฏศิลป์อนุรักษ์ บ่อไร่วิทยาคม 2557

นาฏศิลป์อนุรักษ์ บ่อไร่วิทยาคม 2557 - งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด รำสีน...


More ประเภทของนาฏศิลป์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด