ประเภทของยาเสพติด powerpoint

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษ - สื่อการเรียนรู้.


สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย.flv

สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=812&fid=50.


ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด.flv

ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด.flv - สนใจดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointได้ที่เว็บวัดสวนวาง www.watsuanvang.com.


ยาเสพติดและประเภทของยาเสพติด by ohm

ยาเสพติดและประเภทของยาเสพติด by ohm - ยาเสพติดและประโยชน์ของยาเสพติด.


โทษและพิษภัย ของยาเสพติด ตอนที่ 1

โทษและพิษภัย ของยาเสพติด ตอนที่ 1


ประเภทยาเสพติด.flv

ประเภทยาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-914.html.


วัยรุ่นกับภัยยาเสพติด.flv

วัยรุ่นกับภัยยาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-913.html.


สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา.flv

สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-767.html.


การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น.flv

การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-925.html.


ขุมนรกที่ 5 โทษของยาเสพติด

ขุมนรกที่ 5 โทษของยาเสพติด - http://www.dmc.tv สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอ...


สถานการณ์ยาเสพติดประเทศ&ภาคอีสาน

สถานการณ์ยาเสพติดประเทศ&ภาคอีสาน - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=810&fid=50.


สถานการณ์ยาเสพติด 2545.flv

สถานการณ์ยาเสพติด 2545.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=809&fid=50.


ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv

ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-911.html.


การแก้ปัญหายาเสพติด.flv

การแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-926.html.


ผ่า "วิธีขนยาเสพติดผ่านด่านชายแดน"

ผ่า "วิธีขนยาเสพติดผ่านด่านชายแดน" - นอกจากการลักลอบขนยาเสพติดในปริมาณมากๆแล้ว กลุ่มนักค้า ยังนิยมใช้วิธ...


นำเสนอ powerpoint

นำเสนอ powerpoint - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข white school free drugs and vices.


ยาเสพติดปัจจุบัน.flv

ยาเสพติดปัจจุบัน.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-912.html.


วิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ฟอนต์ใน powerpoint เปลี่ยนเวลาไปเปิดที่เครื่องอื่น

วิธีการแก้ปัญหาไม่ให้ฟอนต์ใน powerpoint เปลี่ยนเวลาไปเปิดที่เครื่องอื่น - การนำเสนองานด้วย Powerpoint คุณครูหลายท่านคงจะเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ...


วิธีการแปลงไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ word

วิธีการแปลงไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ word - หลายท่านคงจะประสบกับปัญหา คืออยากจะเอาข้อมูลงานที่อยู่ในรูปแบบของไ...


วิธีทำแผ่นพับจาก word 2007และ word 2010

วิธีทำแผ่นพับจาก word 2007และ word 2010 - เรียนรู้วิธีการทำแผ่นพับง่ายๆ ด้วยโปรแกรม word ( Microsoft Office Word 2007 และ 2010 ) ทำแบบง่า...


More ประเภทของยาเสพติด powerpoint

Google+ (click here to hide/see results)