ประเภทของยาเสพติด powerpoint

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด.flv

ความรู้เบื้องต้นยาเสพติด.flv - สนใจดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointได้ที่เว็บวัดสวนวาง www.watsuanvang.com.


ประเภทยาเสพติด.flv

ประเภทยาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-914.html.


การแก้ปัญหายาเสพติด.flv

การแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-926.html.


โทษและพิษภัย ของยาเสพติด ตอนที่ 1

โทษและพิษภัย ของยาเสพติด ตอนที่ 1


การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น.flv

การก้าวทันยาเสพติดของวัยรุ่น.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-925.html.


วัยรุ่นกับภัยยาเสพติด.flv

วัยรุ่นกับภัยยาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-913.html.


สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย.flv

สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=812&fid=50.


ขุมนรกที่ 5 โทษของยาเสพติด

ขุมนรกที่ 5 โทษของยาเสพติด - http://www.dmc.tv สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอ...


สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา.flv

สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-767.html.


ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv

ชุมชนกับการแก้ปัญหายาเสพติด.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid-911.html.


ยาเสพติดและประเภทของยาเสพติด by ohm

ยาเสพติดและประเภทของยาเสพติด by ohm - ยาเสพติดและประโยชน์ของยาเสพติด.


ยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษ - สื่อการเรียนรู้.


สถานการณ์ยาเสพติด 2545.flv

สถานการณ์ยาเสพติด 2545.flv - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=809&fid=50.


สถานการณ์ยาเสพติดประเทศ&ภาคอีสาน

สถานการณ์ยาเสพติดประเทศ&ภาคอีสาน - ดาวน์โหลดสื่อการสอนPowerPointนี้ได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=810&fid=50.


ผ่า "วิธีขนยาเสพติดผ่านด่านชายแดน"

ผ่า "วิธีขนยาเสพติดผ่านด่านชายแดน" - นอกจากการลักลอบขนยาเสพติดในปริมาณมากๆแล้ว กลุ่มนักค้า ยังนิยมใช้วิธ...


หนังสั้นต้านยาเสพติด เรื่องทางเลือก

หนังสั้นต้านยาเสพติด เรื่องทางเลือก - เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ QAD music awards ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ QAD. โรงเรียนประ...


ละครตัวอย่างปฏิเสธยาเสพติด (พธูรัฐ)

ละครตัวอย่างปฏิเสธยาเสพติด (พธูรัฐ) - ด.ญ.พธูรัฐ อยู่พร้อม และเพื่อนๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมต้น ม.1.2 รุ่น 113 ร.ร....


บรรยายโทษร้านของยาเสพติด (จิตตภาวัน)

บรรยายโทษร้านของยาเสพติด (จิตตภาวัน) - ติดต่อคุณลุงปรีชา พรหมมณี ได้ที 089-4231809 ครับ ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสร้อยเอ็ด...


ยาเสพติด (พระพยอม) 03

ยาเสพติด (พระพยอม) 03 - วัยรุ่นสมัยนี้กับการยาเสพติด.


ประเภทยาเสพติด ปวช2 decade

ประเภทยาเสพติด ปวช2 decade


More ประเภทของยาเสพติด powerpoint

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด