ปัญหาเชาว์ปัญญา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ความถนัดแพทย์ ,ตอน02 ; IQ (ทักษะการคิดทางเชาว์ปัญญา) 1

ความถนัดแพทย์ ,ตอน02 ; IQ (ทักษะการคิดทางเชาว์ปัญญา) 1 - ความมุ่งมั่นของormschool คือ สร้างวีดีโอความรู้ฟรีให้ถึง 10000 ชั่วโมง ตราบเท่...


การวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด

การวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด - sofeeyah nulee รหัสนิสิต 531031051.


More ปัญหาเชาว์ปัญญา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด