ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part2)


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


ผลงานทางวิชาการ (การบัญชี)

ผลงานทางวิชาการ (การบัญชี)


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน - การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้า...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ3

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ3 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ

รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ - รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ) วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014

การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014 - THE NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION 2014 (NRIC 2014) ณ UNIVERSITY SAINS MALAYSIA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที...


อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4

อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4 - โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...


การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑

การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑ - 22-25 เมษายน 2556 สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา เปิดการอบรมเข้า สัมมน...


รวมผลงานทางวิชาการ อัลมัรฮูมอาจารย์อับดุลการีม วันแอเลาะ

รวมผลงานทางวิชาการ อัลมัรฮูมอาจารย์อับดุลการีม วันแอเลาะ


การขอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา 1/5

การขอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา 1/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การขอผลงานทางวิชาการ001

การขอผลงานทางวิชาการ001 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่1 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังงงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยธรรม"

ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่1 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังงงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยธรรม" - 2014/12/24 ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่1 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังง...


ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่2 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังงงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยธรรม"

ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่2 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังงงานปิโตรเลียมในมิติสิทธิมนุษยธรรม" - 2014/12/24 ปฏิรูปประเทศไทย ช่วงที่2 ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ เรื่อง "พลังง...


ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ - หลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส Video created with...


ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ


More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)