ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

ประวัติพระเครื่อง หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part1) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part1)


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ1 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2)

การเขียนผลงานทางวิชาการ(part2) - การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ(part2)


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ 5/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ฝึกนำเสนอผลงานทางวิชาการ - หลักสูตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่โรงเรียนสอนภาษาซีพีเอส Video created with...


การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.สุภินทิพย์ ผาสุขดี 3/5

การขอผลงานทางวิชาการ ผศ.สุภินทิพย์ ผาสุขดี 3/5 - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา...


การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ M2U08740

การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ M2U08740 - วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.


การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014

การแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ NRIC 2014 - THE NOVEL RESEARCH AND INNOVATION COMPETITION 2014 (NRIC 2014) ณ UNIVERSITY SAINS MALAYSIA รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที...


อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4

อบรมเรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ part 1/4 - โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ...


การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ

การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ - งาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” การนำเสนอนิทรรศการและผลงาน...


คลิปการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

คลิปการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ - บางส่วนของการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเ...


การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน - การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้า...


รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ

รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ - รวมผลงานทางวิชาการอ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ) วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕...


การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์แพร่ ๑

การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์แพร่ ๑ - 19 เมษายน 2556 สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา เปิดการอบรมเข้า สัมมน...


การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑

การอบรมเข้มเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ศูนย์นครศรีฯ ๑ - 22-25 เมษายน 2556 สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา เปิดการอบรมเข้า สัมมน...


การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2

การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ2 - สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเ...


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 2 เทป 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 2 เทป 1 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่ผลงานทางวิชาการ" เนื่องในโอกาสก...


สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น - ประมวลเหตุการณ์สัมมนาทางวิชาการ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น - เสี...


ผลงานทางวิชาการ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32103

ผลงานทางวิชาการ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32103 - ผลงานทางวิชาการชุดการสอน รายวิชาเศรษฐศาสตร์ ส 32103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2

หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 - สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...


More ผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด