ผอสพปนพ1

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู อำเภอธาตุพนม สพป นพ 1

เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู อำเภอธาตุพนม สพป นพ 1 - นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...


ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นพ.1 ณ ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพป.นพ.1 ณ ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ - นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นพ.1 ประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ...


สพป. นพ.1  เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

สพป. นพ.1 เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา - theater เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป. นพ. 1.


ครูห้านาที 22 พ.ย.2559

ครูห้านาที 22 พ.ย.2559


ครูห้านาที 21 มีค.2556

ครูห้านาที 21 มีค.2556


ครูห้านาที 4 มิ.ย2558

ครูห้านาที 4 มิ.ย2558


ครูห้านาที 7 กพ.2556

ครูห้านาที 7 กพ.2556


ครูห้านาที 5 มิ.ย.2558

ครูห้านาที 5 มิ.ย.2558


ครูห้านาที 13 ส.ค.2558

ครูห้านาที 13 ส.ค.2558


ครูห้านาที 27ส.ค.2555.mp4

ครูห้านาที 27ส.ค.2555.mp4


ครูห้านาที 24 ธ.ค.2556

ครูห้านาที 24 ธ.ค.2556


ครูห้านาที 23 ก.ค.2558

ครูห้านาที 23 ก.ค.2558


khru 24 may 2012.wmv

khru 24 may 2012.wmv


ครูห้านาที 25 ธ.ค.2557

ครูห้านาที 25 ธ.ค.2557


ครูห้านาที 18 ธ.ค.2557

ครูห้านาที 18 ธ.ค.2557


ครูห้านาที 21 เม.ย.2558

ครูห้านาที 21 เม.ย.2558


ครูห้านาที 20 พ.ค. 2557

ครูห้านาที 20 พ.ค. 2557


ครูห้านาที 9 ธ.ค.2557

ครูห้านาที 9 ธ.ค.2557


ครูห้านาที 29 ส.ค.2557

ครูห้านาที 29 ส.ค.2557


ครูห้านาที 1 พ ย 2555

ครูห้านาที 1 พ ย 2555


More ผอสพปนพ1

Google+ (click here to hide/see results)