ผอสพปนพ1

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Images (click here to hide/see results)

ผอ.สพป.นพ.1 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ...

ผอ.สพป.นพ.1 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ... ผอ.สพป.นพ.1 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ

607_2011-10-06.jpg

607_2011-10-06.jpg 607_2011-10-06.jpg

สพป.นครพนม เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ...

สพป.นครพนม เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ... 103409.JPG

สพป.นครพนม เขต 1 “ติดตามการปฎิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา/รอง ผอ ...

สพป.นครพนม เขต 1 “ติดตามการปฎิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา/รอง ผอ ... สพป.นพ.1/ผอ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2: สพป.นครพนม เขต 2 ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2: สพป.นครพนม เขต 2 ... สพป.นครพนม เขต 2 นายภูริพล

ผอ.สพป.นพ.2 เปิดการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยรุ่นที่ 2 | สำนักงานคณะ ...

ผอ.สพป.นพ.2 เปิดการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยรุ่นที่ 2 | สำนักงานคณะ ... ผอ.สพป.นพ.2

ผอ.สพป.นพ.1 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ...

ผอ.สพป.นพ.1 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ... นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผอ.สพป.นครพนม เขต 1

More ผอสพปนพ1

Video (click here to hide/see results)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร รุ่น 2 สพป.นพ. เขต 1 - YouTube

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร รุ่น 2 สพป.นพ. เขต 1 - YouTube


VTR เลี้ยงส่ง ผอ.นพพร มากคงแก้ว - YouTube

VTR เลี้ยงส่ง ผอ.นพพร มากคงแก้ว - YouTube


เกษียณ ผอ ณรงค์ ปี 52-2 - YouTube

เกษียณ ผอ ณรงค์ ปี 52-2 - YouTube


สพป.นพ.2 - YouTube

สพป.นพ.2 - YouTube


รายการผอ.พบเพื่อนครู สพป.น่านเขต 2 - YouTube

รายการผอ.พบเพื่อนครู สพป.น่านเขต 2 - YouTube


ต้อนรับ รอง ผอ. สพป.เขต 1 คนใหม่ - YouTube

ต้อนรับ รอง ผอ. สพป.เขต 1 คนใหม่ - YouTube


อ้วนที่สุดปรับเปลี่ยน 1สพป ฉช2 - YouTube

อ้วนที่สุดปรับเปลี่ยน 1สพป ฉช2 - YouTube


ครูแก้ว....แสดงโดยครู สพป ปน2 2012 - YouTube

ครูแก้ว....แสดงโดยครู สพป ปน2 2012 - YouTube


More ผอสพปนพ1

Google+ (click here to hide/see results)