พลังงานนิวเคลียร์ ppt

Search Media :
powered by

Relate Keyword for พลังงานนิวเคลียร์ ppt

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สารคดี - พลังงานนิวเคลียร์

สารคดี - พลังงานนิวเคลียร์ - สาระดีๆ..สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบสารคดี "..มาเติมเต็มความรอบรู้ด้วยกันนะ...


พลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

พลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้อย่างไร


Nuclear Power Plant educated animation การ์ตูนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Nuclear Power Plant educated animation การ์ตูนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ - โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ฉบับการ์ตูน - พลังงานนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้า ต่า...


การค้นพบกัมมันตภาพรังสี วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ฟิสิกส์)

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ฟิสิกส์) - จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถเข้าใจว่าความรู้เรื่องรังสีเอ...


กัมมันตภาพรังสี และ พลังงานนิวเคลียร์

กัมมันตภาพรังสี และ พลังงานนิวเคลียร์ - วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสตรีน...


แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบจำกัด - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบจำกัด - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3 - วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ - แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า แบบจ...


สารกัมมันตรังสีคืออะไร และซอฟแวร์ที่ใช้ในการวัดค่าระดับรังสี จากสถาณีเฝ้าระวังภัยทางรังสีTape.57/2

สารกัมมันตรังสีคืออะไร และซอฟแวร์ที่ใช้ในการวัดค่าระดับรังสี จากสถาณีเฝ้าระวังภัยทางรังสีTape.57/2


กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ - จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่อย...


ฟิชชันและฟิวชัน

ฟิชชันและฟิวชัน - อธิบายความหมายลักษณะปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน.


พลังงาน...นิวเคลียร์ 1 (part1)

พลังงาน...นิวเคลียร์ 1 (part1) - รายการกระต่ายตื่นตัว ช่วงใกล้ปืนเที่ยง ...ช่วงที่จะพาคุณไปลงลึก ไปจริ...


4. ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

4. ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ - การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการศึกษา...


สัญลักษณ์นิวเคลียร์และการหาอนุภาคมูลฐาน

สัญลักษณ์นิวเคลียร์และการหาอนุภาคมูลฐาน - คลิปนี้ ครูจะพูดถึงเกี่ยวกับ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และการหาอนุภาคมูลฐ...


การนำเสนองาน powerpoint เบื้องต้น

การนำเสนองาน powerpoint เบื้องต้น - ฝากด้วยนะครับ.


สารกัมมันตรังสี คืออะไร

สารกัมมันตรังสี คืออะไร - รายการวันละนิดวิทย์เทคโน โดย สวทช. ตอน สารกัมมันตรังสี คืออะไร.


ไอน์สไตน์กับทฤษฎีสัมพัทธภาพฉบับเข้าใจง่าย

ไอน์สไตน์กับทฤษฎีสัมพัทธภาพฉบับเข้าใจง่าย - อนิเมชันง่ายๆอธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ (Theory of Relativity) ถ้าคุณไม่เข...


พลังงานทดแทนนิวเคลียร์ (Stop Motion)2014

พลังงานทดแทนนิวเคลียร์ (Stop Motion)2014 - พลังงานทดแทนนิวเคลียร์ (Stop Motion)2014 -ผิดพลาดประการใดขอท่านชีแนะแนวทางแก่พ...


พลังงานแสงอาทิตย์ (1/2)

พลังงานแสงอาทิตย์ (1/2)


ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน - มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา.


โทษของสารกัมมันตรังสี

โทษของสารกัมมันตรังสี - โทษและอันตรายของสารกัมมันตรังสี.


มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3

มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 - เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นที่กระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ...


More พลังงานนิวเคลียร์ ppt

Google+ (click here to hide/see results)