พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

‘ประยุทธ์ คืนความสุขฯ’ ชี้เกมส์ออนไลน์-โซเชียลมีเดีย ทำให้ทุกคนชินกับการใช้กำลัง

‘ประยุทธ์ คืนความสุขฯ’ ชี้เกมส์ออนไลน์-โซเชียลมีเดีย ทำให้ทุกคนชินกับการใช้กำลัง

More พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สสส. สภด. เสริมการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี

สสส. สภด. เสริมการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี - โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี เพื่อเสร...


เริ่มแล้ว โครงการ NETGEN 2 สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที

เริ่มแล้ว โครงการ NETGEN 2 สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที - เริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใ...


เข้าค่ายยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2)

เข้าค่ายยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) - เมื่อวันที่ 13-16 มิ.ย. 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์...


นำเสนอผลงานหลังการพัฒนาครูผู้ช่วย

นำเสนอผลงานหลังการพัฒนาครูผู้ช่วย - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จัดการประชุมสัมนานำเ...


45 พรรษาเส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ตอน1

45 พรรษาเส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ตอน1 - "ผู้มีบทบาทในสังคม" สะท้อนมุมมองผ่านสารคดี 45พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมร...


อย่ากางร่มคนเดียวในทะเลทราย ( 3 / 5 )

อย่ากางร่มคนเดียวในทะเลทราย ( 3 / 5 ) - ล้อเล่นโลก ระยะที่ 2 ตอนที่ 13 แขกรับเชิญ : พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน...


ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 2

ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 2 - รายการสารคดีโทรทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ป.ปลา ตากลม นับเป็นเครื่อ...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:สรุปผลกิจกรรม ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 8/8

มูลนิธิสยามกัมมาจล:สรุปผลกิจกรรม ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 8/8 - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ หัวเรื่อง : "ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่...


ผลงานทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2 ปัตตานี  "สร้างถนนสู่หัวใจ"

ผลงานทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2 ปัตตานี "สร้างถนนสู่หัวใจ" - แนวคิดการสร้างถนนสู่หัวใจ มาจากการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้...


แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย คสช  ระยะที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย คสช ระยะที่ 2 - พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินการสร้างความปรองดอง...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:นักเรียนแกนนำนำเสนอโครงการจิตอาสารอบสอง ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 5/8

มูลนิธิสยามกัมมาจล:นักเรียนแกนนำนำเสนอโครงการจิตอาสารอบสอง ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 5/8 - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ หัวเรื่อง : "ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่...


โครงการศิลปะจากพี่สู่น้อง (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children)

โครงการศิลปะจากพี่สู่น้อง (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children) - โครงการ "ศิลปะจากพี่สู่น้อง" (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children) เป็นโครงการอาสาส...


ปตท.โร่พบ “มทภ.2” แจงโครงการท่อส่งก๊าซอีสานใต้ 1.6 หมื่นล้าน

ปตท.โร่พบ “มทภ.2” แจงโครงการท่อส่งก๊าซอีสานใต้ 1.6 หมื่นล้าน - 2014/08/19 ปตท.โร่พบ “มทภ.2” แจงโครงการท่อส่งก๊าซอีสานใต้ 1.6 หมื่นล้าน ศูนย์ข่...


สาธิตการโยนกล้าข้าว

สาธิตการโยนกล้าข้าว - นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงงานกิจก...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน

มูลนิธิสยามกัมมาจล:รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ(Work Shop) หัวเรื่อง : รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรร...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:นักเรียนแกนนำนำเสนอโครงการจิตอาสารอบแรก ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 2/8

มูลนิธิสยามกัมมาจล:นักเรียนแกนนำนำเสนอโครงการจิตอาสารอบแรก ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 2/8 - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ หัวเรื่อง : "ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่...


การนิเทศ จากดีเป็นเด่น สตีฟ คูแบร์ซิงห์ (คณิต) ตอน 2

การนิเทศ จากดีเป็นเด่น สตีฟ คูแบร์ซิงห์ (คณิต) ตอน 2 - ครูประถม สตีฟ คูแบร์ซิงห์ ได้รับการประเมินว่าเป็นครูดี แต่อยากจะพัฒน...


ผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ 201 วันที่ 13-17 ก.พ.56

ผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ 201 วันที่ 13-17 ก.พ.56 - การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง...


Plearnpattana chorus : We wish you a Merry Christmas

Plearnpattana chorus : We wish you a Merry Christmas - โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง ที่มีเป้าหมาย คือ การนำดนตรีมาพัฒนาชีวิ...


มูลนิธิสยามกัมมาจล : คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการ สรส.

มูลนิธิสยามกัมมาจล : คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการ สรส. - หัวเรื่อง : มูลนิธิสยามกัมมาจล :คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบั...


More พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด