พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Search Media :
powered by

Relate Keyword for พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Images (click here to hide/see results)

‘ประยุทธ์ คืนความสุขฯ’ ชี้เกมส์ออนไลน์-โซเชียลมีเดีย ทำให้ทุกคนชินกับการใช้กำลัง

‘ประยุทธ์ คืนความสุขฯ’ ชี้เกมส์ออนไลน์-โซเชียลมีเดีย ทำให้ทุกคนชินกับการใช้กำลัง

More พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

581220 ต้นหลิว มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ระยะที่ 3

581220 ต้นหลิว มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ระยะที่ 3 - จัดทำโดย มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพตามแ...


เรื่องเล่าเช้านี้ ครม.เห็นชอบแผนลงทุนคมนาคม 1.7 ล้านล้าน (02 ธ.ค.58)

เรื่องเล่าเช้านี้ ครม.เห็นชอบแผนลงทุนคมนาคม 1.7 ล้านล้าน (02 ธ.ค.58) - ที่ประชุม ครม. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ.2...


คลิปสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตคน 9 เดือนในท้องแม่ เอามาให้ดูใน 4 นาทีเท่านั้น

คลิปสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตคน 9 เดือนในท้องแม่ เอามาให้ดูใน 4 นาทีเท่านั้น - สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่ง คือพัฒนาการของชีวิตหนึ่งชีวิต ที่อยู...


เริ่มแล้ว โครงการ NETGEN 2 สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที

เริ่มแล้ว โครงการ NETGEN 2 สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที - เริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใ...


นำเสนอผลงานหลังการพัฒนาครูผู้ช่วย

นำเสนอผลงานหลังการพัฒนาครูผู้ช่วย - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จัดการประชุมสัมนานำเ...


อย่ากางร่มคนเดียวในทะเลทราย ( 3 / 5 )

อย่ากางร่มคนเดียวในทะเลทราย ( 3 / 5 ) - ล้อเล่นโลก ระยะที่ 2 ตอนที่ 13 แขกรับเชิญ : พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน...


การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ง่ายๆสไตล์ ชาย ท่ายาง 3 (วัสดุและวิธีการปลูก)

การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ง่ายๆสไตล์ ชาย ท่ายาง 3 (วัสดุและวิธีการปลูก) - การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ ขอกราบขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.รวี เสรฐักดี ที่ให้...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:สรุปผลกิจกรรม ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 8/8

มูลนิธิสยามกัมมาจล:สรุปผลกิจกรรม ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง(ระยะที่ 2) 8/8 - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ หัวเรื่อง : "ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่...


ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 2

ป.ปลาตากลม BBL ตอนที่ 2 - รายการสารคดีโทรทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง ป.ปลา ตากลม นับเป็นเครื่อ...


คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม2 โจทย์ปัญหาการประยุกต์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 ครูธัญญา สติภา

คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม2 โจทย์ปัญหาการประยุกต์ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 ครูธัญญา สติภา - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระที่ 2 การวัด ค 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เรื่...


ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 23 ห้อง 202(17-20 เม.ย.57 )

ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 23 ห้อง 202(17-20 เม.ย.57 ) - ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการอบรมหลักสูตรพัฒ...


VDO สรุปโครงการสร้างฯ ปี 2.wmv

VDO สรุปโครงการสร้างฯ ปี 2.wmv - เป็นวีดีโอรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชี...


โครงการอบรมหลักสูตรวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 28 ห้อง 202 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2557

โครงการอบรมหลักสูตรวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 28 ห้อง 202 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2557 - ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูแล...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน

มูลนิธิสยามกัมมาจล:รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน - ประเภท : อบรมเสริมทักษะ(Work Shop) หัวเรื่อง : รู้จักตนเอง ภูเขาน้ำแข็ง กิจกรร...


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ (13ต.ค.58)

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ (13ต.ค.58) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ออก...


โครงการศิลปะจากพี่สู่น้อง (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children)

โครงการศิลปะจากพี่สู่น้อง (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children) - โครงการ "ศิลปะจากพี่สู่น้อง" (KMITL Architecture -- Student Volunteer : Teaching Art to Children) เป็นโครงการอาสาส...


มูลนิธิสยามกัมมาจล:แบ่งกลุ่มทำความรู้จัก กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน14/25

มูลนิธิสยามกัมมาจล:แบ่งกลุ่มทำความรู้จัก กิจกรรมถอดบทเรียนแกนนำเยาวชนทีมนักถักทอชุมชน14/25 - ประเภท : กิจกรรม หัวเรื่อง : แบ่งกลุ่มทำความรู้จักเพื่อสร้างเครือข่าย...


การนิเทศ จากดีเป็นเด่น สตีฟ คูแบร์ซิงห์ (คณิต) ตอน 2

การนิเทศ จากดีเป็นเด่น สตีฟ คูแบร์ซิงห์ (คณิต) ตอน 2 - ครูประถม สตีฟ คูแบร์ซิงห์ ได้รับการประเมินว่าเป็นครูดี แต่อยากจะพัฒน...


ผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ 201 วันที่ 13-17 ก.พ.56

ผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ 201 วันที่ 13-17 ก.พ.56 - การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง...


ครูชำนาญการพิเศษ 201 วันที่ 23 -- 26 เม.ย. 56

ครูชำนาญการพิเศษ 201 วันที่ 23 -- 26 เม.ย. 56 - หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีแล...


More พัฒนาชีวิตครูระยะที่ 2

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)