พาวเวอร์พอยท์ คือ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for พาวเวอร์พอยท์ คือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

การใช้งาน PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลายมิติ

การใช้งาน PowerPoint 2007 การเชื่อมโยงหลายมิติ


วิธีการแปลงไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ word

วิธีการแปลงไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ word - หลายท่านคงจะประสบกับปัญหา คืออยากจะเอาข้อมูลงานที่อยู่ในรูปแบบของไ...


Microsoft Powerpoint 2013: บันทึกเป็น pdf 4 สไลด์ต่อหน้า แนวนอน

Microsoft Powerpoint 2013: บันทึกเป็น pdf 4 สไลด์ต่อหน้า แนวนอน


เพลง เธอคือของขวัญ (MV PowerPoint)

เพลง เธอคือของขวัญ (MV PowerPoint) - Music video นี้เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...


วีดีโอแนะนำตัวโดยใช้ PowerPoint

วีดีโอแนะนำตัวโดยใช้ PowerPoint


PowerPoint 2013 Tutorial: A Comprehensive Guide - Design & Present Effectively

PowerPoint 2013 Tutorial: A Comprehensive Guide - Design & Present Effectively - An easy to follow step-by-step tutorial outlining everything you need to know about PowerPoint starting from scratch. Learn PowerPoint in just around one hour: ...


PowerPoint 2010  วิธีนำเสนองานลงซีดี

PowerPoint 2010 วิธีนำเสนองานลงซีดี - ขั้นตอนการนำเสนองานจาก PowerPoint 2010 ลงแผ่นซีดี.


Cell Structure and Function - PowerPoint - Tangstar Science

Cell Structure and Function - PowerPoint - Tangstar Science - http://www.teacherspayteachers.com/Product/Cell-Structure-and-Function-PowerPoint Click the above link to purchase this product and other resources for this ...


powerpoint found a problem with content in pptx

powerpoint found a problem with content in pptx - sometimes external files that are downloaded from gmail or other comuters cant open these files may be word files. so just go to properties and unblock files.


รู้จัก Office Mix  PowerPoint 2013

รู้จัก Office Mix PowerPoint 2013 - โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint 2013) เป นโปรแกรมที่ใช ในการ สร ...


PowerPoint Mouseover Video Tutorial

PowerPoint Mouseover Video Tutorial - This is a 10 minute tutorial on how to create a power point mouse over.


HOW TO Design a Multimedia PowerPoint Presentation

HOW TO Design a Multimedia PowerPoint Presentation - PowerPoint 2010 Design.


Powerpoint : Animation | Applying Multiple Animations to an Object, Reordering

Powerpoint : Animation | Applying Multiple Animations to an Object, Reordering - Computer Application : Power Point Powerpoint : Animation | Applying Multiple Animations to an Object, Reordering Apply multiple animation effects to one ...


infographic คือ ?

infographic คือ ?


Pecha Kucha: Get to the PowerPoint in 20 Slides

Pecha Kucha: Get to the PowerPoint in 20 Slides - Let us now bullet-point our praise for Mark Dytham and Astrid Klein, two Tokyo-based architects who have turned PowerPoint, that fixture of cubicle life, into both ...


How to Add Transitions to a PowerPoint Presentation For Dummies

How to Add Transitions to a PowerPoint Presentation For Dummies - Adding slide transitions to PowerPoint presentations adds flair and life to your slide shows. Use effects like wipes, fades, cut, and dissolves to move from slide to ...


How to Create a Canva Presentation with PowerPoint

How to Create a Canva Presentation with PowerPoint - Create awesome templates or the entire PowerPoint presentation using Canva graphics. Learn more on the video and at the blog post: http://wp.me/p472Hy-dy.


Hide Slides in PowerPoint

Hide Slides in PowerPoint - Click here for the first part of our new PowerPoint 2013 training series. https://youtu.be/YyGnxyZf6Rw If the video appears grainy then change to high definition.


รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ ใน 3 นาที...


PowerPoint 2010 Animation Painter

PowerPoint 2010 Animation Painter - New in PowerPoint 2010, the Animation Painter helps you quickly apply useful motion effects. More details at http://blogs.msdn.com/powerpoint. Music by ...


More พาวเวอร์พอยท์ คือ

Google+ (click here to hide/see results)