พาวเวอร์พอยท์ คือ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

พาวเวอร์พอยต์ | ProgramsDD

พาวเวอร์พอยต์ | ProgramsDD โปรแกรม Microsoft PowerPoint

วิธีเซฟเทมเพลทพาวเวอร์พอยท์มาใช้งาน 存取 PPT Template 的方法

วิธีเซฟเทมเพลทพาวเวอร์พอยท์มาใช้งาน 存取 PPT Template 的方法 แค่นี้ก็ได้เทมเพลทสวยๆ

JustUsers.net :: วิธีใส่เพลงลง PowerPoint

JustUsers.net :: วิธีใส่เพลงลง PowerPoint ของพาวเวอร์พอยท์

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint

การกำหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2003 | ร่วม ...

การกำหนด Default Font ของ Microsoft PowerPoint 2003 | ร่วม ... เมื่อกำหนด Font

1 รู้จักกับเพาเวอร์พอยต์ | ครูตุ๊-ครูสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ออนไลน์

1 รู้จักกับเพาเวอร์พอยต์ | ครูตุ๊-ครูสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ออนไลน์ 1) เมนู ใช้สั่งงานด้วยคำสั่ง

Ms powerpoint - ZYER

Ms powerpoint - ZYER Powerpoint 2007

วิธีเซฟเทมเพลทพาวเวอร์พอยท์มาใช้งาน 存取 PPT Template 的方法

วิธีเซฟเทมเพลทพาวเวอร์พอยท์มาใช้งาน 存取 PPT Template 的方法 วิธีที่สองคือการเซฟเทมเพลทนั้น

More พาวเวอร์พอยท์ คือ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

PowerPoint made Easy - Make 3D Effects in Minutes

PowerPoint made Easy - Make 3D Effects in Minutes - This tutorial covers how to transform ordinary presentation slides into 3-D masterpieces that are suitable for Wowing audiences or framing. Using the new ...


Adding Voice Overs to PowerPoint

Adding Voice Overs to PowerPoint - In this video I will be showing you how to insert "voice over audio files" into PowerPoint. You will be learning how to add these audio files and make them match ...


Pecha Kucha: Get to the PowerPoint in 20 Slides

Pecha Kucha: Get to the PowerPoint in 20 Slides - Let us now bullet-point our praise for Mark Dytham and Astrid Klein, two Tokyo-based architects who have turned PowerPoint, that fixture of cubicle life, into both ...


Cell Structure and Function - PowerPoint - Tangstar Science

Cell Structure and Function - PowerPoint - Tangstar Science - http://www.teacherspayteachers.com/Product/Cell-Structure-and-Function-PowerPoint Click the above link to purchase this product and other resources for this ...


สอนทำ Template PowerPoint By Wittawat

สอนทำ Template PowerPoint By Wittawat


How to Create an Infographic with PowerPoint

How to Create an Infographic with PowerPoint - This free PowerPoint Tutorial demonstrates how to create an info graphic with PowerPoint.


Android PowerPoint Keynote Remote for Windows & Mac OS X v3.6.1

Android PowerPoint Keynote Remote for Windows & Mac OS X v3.6.1 - Please download the computer server from http://pptremotecontrol.com/


PowerPoint 2010 Animation Painter

PowerPoint 2010 Animation Painter - New in PowerPoint 2010, the Animation Painter helps you quickly apply useful motion effects. More details at http://blogs.msdn.com/powerpoint. Music by ...


How to separate your PowerPoint slides into sections

How to separate your PowerPoint slides into sections - In this tutorial, you will learn how to separate your PowerPoint presentation slides into sections. Don't forget to check out our site http://howtech.tv/ for more free ...


การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint 2007

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint 2007


Advanced Powerpoint Effects #1

Advanced Powerpoint Effects #1 - PT. Alam Cipta Gemilang has trained executives to deliver their concepts stunningly with multimedia, especially Powerpoint. The video shows some advanced ...


PowerPoint Speaker Notes

PowerPoint Speaker Notes - Tutorial for adding Speaker Notes to a PowerPoint presentation.


How to convert Word documents into Powerpoint slides (Microsoft 2007, Mac 2011)

How to convert Word documents into Powerpoint slides (Microsoft 2007, Mac 2011) - How to convert Word documents into Powerpoint slides and Save time! Note: I'm using a later version of Microsoft. Not sure how the earlier one will work out.


PowerPoint - How to crop pictures in PowerPoint

PowerPoint - How to crop pictures in PowerPoint - Inserting & cropping pictures in Powerpoint.


HOW TO Design a Multimedia PowerPoint Presentation

HOW TO Design a Multimedia PowerPoint Presentation - PowerPoint 2010 Design.


Rehearse Timings in PowerPoint

Rehearse Timings in PowerPoint - How to preset how long a slide willbe on screen using PowerPoint 2010. This tip can help you with a tradeshow or other self running show. For more information ...


Adding Custom Animation in PowerPoint 2007

Adding Custom Animation in PowerPoint 2007 - missingmanuals.com - This screencast from E.A. Vander Veer, author of PowerPoint 2007: The Missing Manual, guides you through adding custom animation to ...


Powerpoint Photo Album

Powerpoint Photo Album - This video tutorial I developed demonstrates how to create a powerpoint photo album. It includes information on incorporating the Principles of Multimedia ...


Advanced PowerPoint Animation Tutorial - Animated Scale / Balance Effect

Advanced PowerPoint Animation Tutorial - Animated Scale / Balance Effect - Here is another neat trick to add to your advanced PowerPoint toolkit. This is a fun animated scale that you can repurpose for a variety of different projects.


Interactive Powerpoint Tutorial.mov

Interactive Powerpoint Tutorial.mov - This is a tutorial to describe how to build an interactive powerpoint game.


More พาวเวอร์พอยท์ คือ

Sites (click here to hide/see results)

More พาวเวอร์พอยท์ คือ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด