ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Images (click here to hide/see results)

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

Bloggang.com : ถปรร : ภาพถ่ายชุด ประกวดฟ้อนเล็บ

Bloggang.com : ถปรร : ภาพถ่ายชุด ประกวดฟ้อนเล็บ ลองชมกันดูเลยก็แล้วกัน

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บ #1 [แข่งขันฟ้อนเล็บ วัดพระสิงห์ ...

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บ #1 [แข่งขันฟ้อนเล็บ วัดพระสิงห์ ... การแข่งขันฟ้อนเล็บครั้งนี้

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บ #2 [แข่งขันฟ้อนเล็บ - ทีมวัดปันเสา ...

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บ #2 [แข่งขันฟ้อนเล็บ - ทีมวัดปันเสา ... ภาพการแสดงแข่งขันฟ้อนเล็บหน้า

ฟ้อนเล็บ - GotoKnow

ฟ้อนเล็บ - GotoKnow “ฟ้อนเล็บ” เป็นการฟ้อนชนิด

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายา ...

Bloggang.com : ถปรร : ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายา ... เดี๋ยวตอนเค้าฟ้อนเล็บทั้ง

ฟ้อนเล็บ นาฏศิลป์ในเวียงวัง - Postjung.

ฟ้อนเล็บ นาฏศิลป์ในเวียงวัง - Postjung. อันนี้ชุดสวย ภาพชัดเจ้าค่ะ

maxresdefault.jpg

maxresdefault.jpg maxresdefault.jpg

More ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่

ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่ - http://www.cm108.com ........จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดง "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวา...


HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่

HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ - เพลงฟ้อนเล็บจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะช้า.


สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่

สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่ - สอนโดยครูเจี๊ยบ วนศ.เชียงใหม่.


ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - การแสดงฟ้อนเล็บ โดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา.


ฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบการฟ้อนมีอยู่ ๒ แบบ คือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมือง และแบบคุ้มเจ้าหลวง กระบวนท่ารำเป็นลีลาท่าฟ...


เพลงฟ้อนเล็บ เชียงใหม่

เพลงฟ้อนเล็บ เชียงใหม่ - เพลงฟ้อนเล็บวัดกู่เต้า จังหวะช้า.


กลุ่มฟ้อนเล็บวัดล่ามช้าง

กลุ่มฟ้อนเล็บวัดล่ามช้าง - 15/04/13 ประกวดฟ้อนเล็บที่วัดยางกวง เชียงใหม่.


นาฏศิลป์เชียงใหม่ Chiangmai Dancing Style_THAI SOUND

นาฏศิลป์เชียงใหม่ Chiangmai Dancing Style_THAI SOUND - ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 4 นาฏยล้านนา นาฏยล้านนา หรือศิลปะการฟ้อนรำในดินแดนล้านนา มีต้นกำเนิดขึ้นจากการร่ายรำเพื่อประกอบพิธีกร...


ฟ้อนเล็บวัดล่ามช้างเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บวัดล่ามช้างเชียงใหม่


ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ

ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดง "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารั...


ฟ้อนเล็บ งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ วันวิสาขบูชา เชียงใหม่ 12 พฤษภาคม 2557

ฟ้อนเล็บ งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ วันวิสาขบูชา เชียงใหม่ 12 พฤษภาคม 2557 - Celebrate Visakha Bucha Day on 12 May 2014 Chiangmai Thailand video 2014-05-12 18.41 p.m..


ฟ้อนเล็บ : สักการะกู่เจ้าหลวง

ฟ้อนเล็บ : สักการะกู่เจ้าหลวง - พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ 2555.


ฟ้อนเล็บ งานสงกรานต์และสมโภชพระสิงห์ เชียงใหม่ ปี 2557 Nail Dancing Songkran Fest. 2014 Chiang Mai

ฟ้อนเล็บ งานสงกรานต์และสมโภชพระสิงห์ เชียงใหม่ ปี 2557 Nail Dancing Songkran Fest. 2014 Chiang Mai - https://th-th.facebook.com/chiangmaifatmantour ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2557-งานประจำวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557-ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ ช...


ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่

ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่ - ชาววิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งศิษย์ ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันดำหัวกู่เจ้านายฝ่ายเหนือเชียงใหม่ งามวิลาสด้วยอาภรณ์จากแคทลียาผ้าสมัยใหม่ ณ วัดสวนดอกอาราม...


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศ...


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศ...


ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย

ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย - ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ งานดำหัวอธิการบดี ประจำปี 2556 19 เมษายน 2556.


ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี

ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี - จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศม...


เชียงใหม่เคียวไค,ฟ้อนเล็บ

เชียงใหม่เคียวไค,ฟ้อนเล็บ - การฟ้อนเล็บต้อนรับการโงยุงเคียว ยนไดซามะ ณ เซจิสระบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2555.


ซ้อมฟ้อนเล็บ 300 คน

ซ้อมฟ้อนเล็บ 300 คน - วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซ้อมการแสดงฟ้อนเล็บ 300 คน "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" ที่จะจัดจริงในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ตรงก...


More ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Sites (click here to hide/see results)

More ฟ้อนเล็บเชียงใหม่ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต