ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่

ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่ - http://www.cm108.com ........จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวั...


ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - การแสดงฟ้อนเล็บ โดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ...


HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่

HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ - เพลงฟ้อนเล็บจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะช้า หากต้องการฟังจังหวะเร็ว คลิก...


HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ (เร็ว)

HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ (เร็ว) - เพลงฟ้อนเล็บจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะเร็ว.


ท่าฟ้อนเล็บ

ท่าฟ้อนเล็บ - ใช้ในพิธีเปิดงานปฏิรูปการศึกษาอำเภอหางดงสู่จังหวัดเชียงใหม่.


สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่

สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่ - สอนโดยครูเจี๊ยบ วนศ.เชียงใหม่.


ฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบ...


สำเนาของ 15-3-58 ฟ้อนเล็บ-กลองตึ่งโนง MAYA 4643

สำเนาของ 15-3-58 ฟ้อนเล็บ-กลองตึ่งโนง MAYA 4643 - นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..เ...


สอนการฟ้อนเล็บ

สอนการฟ้อนเล็บ - ชมรมพิพิธสยามจัดอบรมการฟ้อนเล็บและฟ้อนก๋ายลาย ณ อาคารกระจก พิพิธภัณ...


ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่

ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่ - ชาววิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งศิษย์ ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันด...


ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ

ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม...


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่...


ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย

ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย - ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ งานดำหัวอธิก...


การแข่งขันกลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเล็บ

การแข่งขันกลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเล็บ - การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประเภทกลองตึ่งโนง...


ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี

ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี - จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่...


ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย นักเรียนโร...


ฟ้อนเล็บวัดล่ามช้างเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บวัดล่ามช้างเชียงใหม่


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่...


Thai Classical dance Font lep Chiang mai culture ฟ้อนเล็บ

Thai Classical dance Font lep Chiang mai culture ฟ้อนเล็บ


[HD] เพลงฟ้อนเล็บวัดสันดอนรอม จังหวัดลำพูน

[HD] เพลงฟ้อนเล็บวัดสันดอนรอม จังหวัดลำพูน - ฟ้อนเล็บ เพลงฟ้อนเล็บ จังหวะช้า ศิลปะ และอมตะดนตรี ของชาวล้านนา กลุ่ม...


More ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด