ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ฟ้อนเล็บ ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - การแสดงฟ้อนเล็บ โดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ...


HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่

HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ - เพลงฟ้อนเล็บจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะช้า หากต้องการฟังจังหวะเร็ว คลิก...


ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่

ฟ้อนเล็บล้านนา 300 คน ที่เชียงใหม่ - http://www.cm108.com ........จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวั...


HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ (เร็ว)

HD เพลงฟ้อนเล็บเชียงใหม่ (เร็ว) - เพลงฟ้อนเล็บจังหวัดเชียงใหม่ จังหวะเร็ว.


ฟ้อนเล็บ

ฟ้อนเล็บ - ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะ รูปแบบ...


สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่

สอบฟ้อนเล็บ เชียงใหม่ - สอนโดยครูเจี๊ยบ วนศ.เชียงใหม่.


สำเนาของ 15-3-58 ฟ้อนเล็บ-กลองตึ่งโนง MAYA 4643

สำเนาของ 15-3-58 ฟ้อนเล็บ-กลองตึ่งโนง MAYA 4643 - นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..เ...


เชียงใหม่เคียวไค,ฟ้อนเล็บ

เชียงใหม่เคียวไค,ฟ้อนเล็บ - การฟ้อนเล็บต้อนรับการโงยุงเคียว ยนไดซามะ ณ เซจิสระบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2555.


ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย

ฟ้อนเล็บ เพลงหริภุญไชย - ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ งานดำหัวอธิก...


ฟ้อนเล็บ : สักการะกู่เจ้าหลวง

ฟ้อนเล็บ : สักการะกู่เจ้าหลวง - พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ 2555.


ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี

ฟ้อนเล็บล้านเจ้าดารารัศมี - จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่...


ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่

ชาววิจิตรศิลป์ฟ้อนเล็บดำหัวกู่ - ชาววิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งศิษย์ ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันด...


ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ

ฟ้อนเล็บล้านนา ฯ - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม...


กลุ่มฟ้อนเล็บวัดล่ามช้าง

กลุ่มฟ้อนเล็บวัดล่ามช้าง - 15/04/13 ประกวดฟ้อนเล็บที่วัดยางกวง เชียงใหม่.


การแข่งขันกลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเล็บ

การแข่งขันกลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเล็บ - การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประเภทกลองตึ่งโนง...


ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ฟ้อนเล็บ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย นักเรียนโร...


Thai classical dance font lep ฟ้อนเล็บ Chiang Mai

Thai classical dance font lep ฟ้อนเล็บ Chiang Mai


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่...


การประกวดฟ้อนเล็บ(1)

การประกวดฟ้อนเล็บ(1) - เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยแล...


ฟ้อนเล็บล้านนา

ฟ้อนเล็บล้านนา - ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี การแสดงฟ้อนเ...


More ฟ้อนเล็บเชียงใหม่

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด