ภาพวาดของจักรพันธ์ โปษยกฤต

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ผลงานภาพวาด อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ผลงานภาพวาด อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต - ใช้ในงานประชุมวิชาการ QSNICH 22-24 June 2016.


จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ - พิกัดข่าวเช้า ช่วง ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง : ศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปกร...


สยามศิลปิน : “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์ (5 ก.ค. 58)

สยามศิลปิน : “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์ (5 ก.ค. 58) - ศิลปะกับชีวิต อยู่ร่วมกัน คือไม่มีวันจบสิ้น” ลายเส้น สี ฝีแปรงอันเป...


ผลงานของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ผลงานของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต


เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 1

เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 1 - "กฤษนะเวิลด์" เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้มีศิลป...


เยี่ยมบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต (2) เก็บตกจากเนชั่น 17-8-59

เยี่ยมบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต (2) เก็บตกจากเนชั่น 17-8-59 - เยี่ยมบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต (2) เก็บตกจากเนชั่น 17-8-59.


Master's Speech final

Master's Speech final - อาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต พูดในวันซ้อมหุ่นตะเลงพ่ายเดือนมกราคม 2556 เรื...


ผลงาน อ. จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ผลงาน อ. จักรพันธุ์ โปษยกฤต - อ. ชูศิษฐ์ วิจารย์โจรกิจ เล่าเรื่องราวผลงานศิลปะของปรมาจารย์ อาจารย์จ...


อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต - นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไ...


เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 2

เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 2 - "กฤษนะเวิลด์" เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้มีศิลป...


สยามศิลปิน : “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์ (5 ก.ค.58)

สยามศิลปิน : “จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์ (5 ก.ค.58) - ศิลปะกับชีวิต อยู่ร่วมกัน คือไม่มีวันจบสิ้น” ลายเส้น สี ฝีแปรงอันเป...


เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 3

เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต กฤษนะWorld (20-8-59)ช่วง 3 - "กฤษนะเวิลด์" เปิดบ้าน-เปิดใจ ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้มีศิลป...


หอศิลป์กรุงเทพ  อ จักรพันธ์ุ โปษยกฤต

หอศิลป์กรุงเทพ อ จักรพันธ์ุ โปษยกฤต


อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หออัครศิลปิน

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี หออัครศิลปิน - อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี และครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ร่วมกันสร้...


รวมภาพ ผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี

รวมภาพ ผลงาน อ.ถวัลย์ ดัชนี


ศิลปินตะวันออก  อ.จักรพันธุ์  โปษยกฤต

ศิลปินตะวันออก อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต - งานวิชาศิลปะ.


อ.ถวัลย์โชว์ที่พัทยา

อ.ถวัลย์โชว์ที่พัทยา - ที่เซนทรัลพัทยาบีท.


ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร - เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยศิลปากร : http://www.facebook.com/pages/Silpakorn-University-Thailand/124981234269083 จักรพันธุ์...


DeScience [by Mahidol] The Passion From Colors ตอน ความงามจากความจริง Botanical Art ตอน 1

DeScience [by Mahidol] The Passion From Colors ตอน ความงามจากความจริง Botanical Art ตอน 1 - DeScience จะพาไปรู้จักกับการใช้สีสันในศิลปะอีกแนวหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไ...


ถวัลย์ ดัชนี ตอน ศิลปปรากฏรูป

ถวัลย์ ดัชนี ตอน ศิลปปรากฏรูป - คารวะแด่ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้ล่วงลับแต่มิเคยลบเลือน FINE ART MAGAZINE THAILAND http://www.finea...


More ภาพวาดของจักรพันธ์ โปษยกฤต

Google+ (click here to hide/see results)