ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Educational Leadership : ภาวะผู้นำทางการศึกษา

Educational Leadership : ภาวะผู้นำทางการศึกษา - รายวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยกา...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา - สมาชิกในกลุ่ม นายณัฐชา คีรีโชติ 5581103027 นางสาวกนกวรรณ สุขาภิรมย์ 5581103062 นางส...


ภาวะผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง

ภาวะผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง - สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ...


ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร

ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร - งานนำเสนอ เรื่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร.


ฟังธรรม ท่าน ว วชิรเมธี ภาวะผู้นำ

ฟังธรรม ท่าน ว วชิรเมธี ภาวะผู้นำ - ถ้าไม่มีภาวะผู้นำ ก็คงมาเป็นผู้นำไม่ได้ แต่ผู้นำทุกคนใช่ว่าจะประสบค...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา - วิทยาลัยนครราชสีมา.


ภาวะผู้นำทางการศึกษา  ( Educational leadership )

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational leadership )


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา - ภาวะผู้นำทางการศึกษา.


"ภาวะผู้นำ"  :: entraining.net

"ภาวะผู้นำ" :: entraining.net - ติดตามคลิปวีดีโอดีๆอีกมากมายที่ http://www.entraining.net/learning_online.php ---------------------------------------------------------...


LL-11 ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจสำเร็จ-มงกุฎฑูตเชวง คุณชยางกูร

LL-11 ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจสำเร็จ-มงกุฎฑูตเชวง คุณชยางกูร - Big Rally Be One โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น.


บทสัมภาษณ์ นายวรการ เวชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำทางการศึกษา"

บทสัมภาษณ์ นายวรการ เวชวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำทางการศึกษา" - เสอน ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี จัดทำโดย นักศึกษา ป.โท สาขาวิชา การบริหารการศ...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา(052,060,063,069,074)

ภาวะผู้นำทางการศึกษา(052,060,063,069,074) - คณะผู้จัดทำ นางสาวพิรัญญา สิทธิบรรณ 052 นางสาวประภัสสร สกุณา 060 นางสาว...


◣ มสธ.◢ คลินิกบริหาร ตอน การพัฒนาภาวะผู้นำ

◣ มสธ.◢ คลินิกบริหาร ตอน การพัฒนาภาวะผู้นำ - นำเสนอปัญญาความรู้ (Knowledge and Wisdom) การบริหารจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย สมองด...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


สัมมนาภาวะผู้นำทางการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สัมมนาภาวะผู้นำทางการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - วันพฤหัสบดีมี่ 31 มีนาคม 2559 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา - จัดทำโดย 1. นางสาวธดาภรณ์ สมบูรณ์ 5581103024 2. นางสาวธิดารัตน์ คำแหง 5581103026...


2.ภาวะผู้นำทางการศึกษา

2.ภาวะผู้นำทางการศึกษา - ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (https://www.youtube.com/editor)


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


More ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด