ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร

ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร - งานนำเสนอ เรื่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร.


ภาวะผู้นำทางการศึกษา  ( Educational leadership )

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational leadership )


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3) - การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการแสดงปา...


ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ

ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ - ชัญญา กนกวลีวงศ์ (มิ้นท์) นิสิตปีสี่ บัญชีจุฬาฯ ในโครงการ Group Mentoring AMP กับโค้...


ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม

ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม - หลักสูตร : ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำก...


งานนำเสนอภาวะผู้นำ

งานนำเสนอภาวะผู้นำ - งานนำเสนอภาวะผู้นำ ของน้องน้ำนะคะตัดเฉพาะน้องน้ำนำเสนอนะคะ.


ผู้นำทางวิชาการ กลุ่มเรียนที่13(AEC)

ผู้นำทางวิชาการ กลุ่มเรียนที่13(AEC) - หนังสั้น "ผู้นำทางวิชาการ" ในรายวิชา หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาช...


More ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)