ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

การนำเสนองานของกลุ่มทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ : การคิดอย่างเป็น ...

การนำเสนองานของกลุ่มทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ : การคิดอย่างเป็น ... “ภาวะผู้นำ” (Leadership)

ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา » » การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา » » การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แบบจำลองภาวะผู้นำการ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ...

ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ... สำหรับภาวะผู้นำแบบชี้แนะ

นิยามของ ภาวะผู้นำ และ ภาวะผู้ตาม - MyFirstBrain.Com

นิยามของ ภาวะผู้นำ และ ภาวะผู้ตาม - MyFirstBrain.Com ประเภทของผู้นำ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ...

ทฤษฎีภาวะผู้นำ ทฤษฎีภาวะผู้นำ ภาวะผู้นํา ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ ... สำหรับภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม

unionmall

unionmall การศึกษาภาวะผู้นำอย่างมีระบบ

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ : ภาวะผู้นำ

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ : ภาวะผู้นำ เจ้านายในฝัน

ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา » » ระบบสังคมในสถานศึกษา (The ...

ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา » » ระบบสังคมในสถานศึกษา (The ... สิ่งหนึ่งที่นักการศึกษาต้อง

More ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

Educational Leadership : ภาวะผู้นำทางการศึกษา

Educational Leadership : ภาวะผู้นำทางการศึกษา - รายวิชา การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยกา...


ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร

ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร - งานนำเสนอ เรื่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษากับการบริหารจัดการองค์กร.


ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (2/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (2/3) - ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะองค์กรทางการศึกษาที่ดำเน...


"ภาวะผู้นำ"  :: entraining.net

"ภาวะผู้นำ" :: entraining.net - ติดตามคลิปวีดีโอดีๆอีกมากมายที่ http://www.entraining.net/learning_online.php ---------------------------------------------------------...


ภาวะผู้นำทางการศึกษา  ( Educational leadership )

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational leadership )


หนังสั้นภาวะผู้นำ

หนังสั้นภาวะผู้นำ - จัดทำโดย นักศึกษา บริหารธุรกิจ ป.โท รามคำแหง sat11/6.


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (1/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (1/3) - ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะองค์กรทางการศึกษาที่ดำเน...


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (3/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1 (3/3) - ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะองค์กรทางการศึกษาที่ดำเน...


ภาวะผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง

ภาวะผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง - สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ...


ผู้นำทางวิชาการ sec 3

ผู้นำทางวิชาการ sec 3 - ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยคะ.


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (1/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (1/3) - การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการแสดงปา...


ภาวะผู้นำ 2014 - เชวง คุณชยางกูร

ภาวะผู้นำ 2014 - เชวง คุณชยางกูร - Thank - Be one Group Thank - Friend Shop.


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3) - การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการแสดงปา...


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (3/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (3/3) - การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการแสดงปา...


รายการ Book Variety - ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ - ดร.จตุพร สังขวรรณ - 27 ม.ค.57

รายการ Book Variety - ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ - ดร.จตุพร สังขวรรณ - 27 ม.ค.57 - รายการ Book Variety - ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ - โดย ดร.จตุพร สังขวรรณ เทปออกวันจันท...


หนังสั้น เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (HD)

หนังสั้น เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (HD) - Personality Development in Careers sec.800 KU70 MGT15.


ครูนกหวีด สามารถ

ครูนกหวีด สามารถ - อบรมภาวะผู้นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรม คุ้มภูคำ...


บุคคล 5 ประเภท และภาวะผู้นำ

บุคคล 5 ประเภท และภาวะผู้นำ - พุทธปัญญาภิรมย์ 29 ก.ค. 55 โดย พระภาสกร ภูริวฑฒโน.


02 ภาวะผู้นำ ตอนที่ 2  1of2 Force8949

02 ภาวะผู้นำ ตอนที่ 2 1of2 Force8949 - 02-ภาวะผู้นำ ตอนที่ 2 -1of2_Force8949.


More ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

More ภาวะผู้นําทางการศึกษา ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด