ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ภาวะผู้นำทางการศึกษา

ภาวะผู้นำทางการศึกษา


ภาวะผู้นำทางการศึกษา  ( Educational leadership )

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational leadership )


เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3)

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2 (2/3) - การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา และการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอผลงานทางวิชาการ นิทรรศการ ...


ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม

ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม - หลักสูตร : ร่วมใจสู่การทำงานเป็นทีม บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น 16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1060...


งานนำเสนอภาวะผู้นำ

งานนำเสนอภาวะผู้นำ - งานนำเสนอภาวะผู้นำ ของน้องน้ำนะคะตัดเฉพาะน้องน้ำนำเสนอนะคะ.


ผู้นำทางวิชาการ กลุ่มเรียนที่13(AEC)

ผู้นำทางวิชาการ กลุ่มเรียนที่13(AEC) - หนังสั้น "ผู้นำทางวิชาการ" ในรายวิชา หลักการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพ (Principle of Education and Being a Professional Teacher) รหัสวิชา 161171 มหาวิทยาลัย...


More ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด