ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Search Media :
powered by

Relate Keyword for ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Images (click here to hide/see results)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

7 steps to English proficiency

7 steps to English proficiency

In Royal Memory 2008

In Royal Memory 2008

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  มมส

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มมส

More ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

GE D102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1

GE D102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1


ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครูเชอรี่ English Bright Facebook แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตป...


วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - PLMS e-Learning "เรียนรู้กับปัญญาภิวัฒน์ เรียนง่ายเเค่คลิก" VDO การสอนนี้ใช้เพื่อ...


N๑: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ-ในชีวิตประจำวัน-6 เดือน-เก่งแน่นอน

N๑: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ-ในชีวิตประจำวัน-6 เดือน-เก่งแน่นอน - ตรงเวลา 3:29 นาที คุณสามารถจะเลือกใช้คำกริยาช่่วย (Modal Verbs) เข้ามาในประโยคก็...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit 13 Instructions and warnings Force8949

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit 13 Instructions and warnings Force8949


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1/8) : Introduction

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1/8) : Introduction


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม - เนื่องจากประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวระ...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2/8) : Nice to meet you

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2/8) : Nice to meet you


10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2 - 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2 การบรรยายสอนเสริมประกอ...


สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 3, 18:4:2559

สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 3, 18:4:2559


การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด CERFR

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด CERFR


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 Unit 14 I think I'd like that job Force8949

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 Unit 14 I think I'd like that job Force8949


SHOW CASE 2016/7 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

SHOW CASE 2016/7 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) - 19 พ.ย. 2559 เวลา 18.00 น. ชาวสาขาการบัญชี (เจ้าภาพปีนี้) เชิญไปร่วมงาน RMUTL CHEER LEADER SHOW...


สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 1, 4/4/2559

สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 1, 4/4/2559


สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 4, 25/4/2559

สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 4, 25/4/2559


10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 4 ครั้งที่ 2 (2/2553)

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 4 ครั้งที่ 2 (2/2553) - 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 4 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โส...


การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - สื่อการสอน.


การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน - Communicative Language Teaching To Asea.


วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 5 กันยายน 2557

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 5 กันยายน 2557 - PLMS e-Learning "เรียนรู้กับปัญญาภิวัฒน์ เรียนง่ายเเค่คลิก" VDO การสอนนี้ใช้เพื่อ...


More ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Google+ (click here to hide/see results)