ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

7 steps to English proficiency

7 steps to English proficiency

In Royal Memory 2008

In Royal Memory 2008

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  มมส

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มมส

More ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

GE D102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1

GE D102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1


N๑: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ-ในชีวิตประจำวัน-6 เดือน-เก่งแน่นอน

N๑: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ-ในชีวิตประจำวัน-6 เดือน-เก่งแน่นอน - ตรงเวลา 3:29 นาที คุณสามารถจะเลือกใช้คำกริยาช่่วย (Modal Verbs) เข้ามาในประโยคก็...


ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ฝึกออกเสียง 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครูเชอรี่ English Bright Facebook แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตป...


วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ปวช.2) ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 - PLMS e-Learning "เรียนรู้กับปัญญาภิวัฒน์ เรียนง่ายเเค่คลิก" VDO การสอนนี้ใช้เพื่อ...


111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา - ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright https://www.facebook.com/cherry.englishbright.


ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้ในที่ทำงาน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้ในที่ทำงาน - ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright https://www.facebook.com/cherry.englishbright.


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2/8) : Nice to meet you

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2/8) : Nice to meet you


สนทนาภาษาอังกฤษใน 30 เหตุการณ์ - บทที่ 1 การทักทายปราศรัย (Greeting)

สนทนาภาษาอังกฤษใน 30 เหตุการณ์ - บทที่ 1 การทักทายปราศรัย (Greeting) - เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ กับ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ในหัวข้อ "การทักทายปราศรัย" ซึ่งส...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1/8) : Introduction

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1/8) : Introduction


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม - เนื่องจากประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวระ...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit 13 Instructions and warnings Force8949

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Unit 13 Instructions and warnings Force8949


สัปดาห์ที่ 1 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 1 - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - วันที่บันทึก 11-01-2560 สัปดาห์ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์...


10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2 - 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตอนที่ 2 การบรรยายสอนเสริมประกอ...


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 Unit 14 I think I'd like that job Force8949

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 Unit 14 I think I'd like that job Force8949


เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทุกวันตอนเย็น

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทุกวันตอนเย็น - The fastest way to improve your English :) . เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มพัฒนา...


สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 3, 18:4:2559

สอนเสริม วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร10111ครั้งที่ 3, 18:4:2559


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC - รายการ รอบรู้กับมสธ. เรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน AEC...


การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด CERFR

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด CERFR


ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพพนักงานขาย

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพพนักงานขาย - ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001) ตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชี...


Friends of friends (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Friends of friends (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - Friends of friends (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.


More ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Google+ (click here to hide/see results)