ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เกาะรัตนโกสินทร์ - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #1

เกาะรัตนโกสินทร์ - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #1 - รายการ Virtual Field Trip สมัยรัตนโกสินทร์ ตอน เกาะรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Kingdom) Rattanakosin Age (A.D....


ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3

ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3 - รายการเกษตรพาลุย ตอน ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3 : 13/09/2554 , K-STATION TV สถานีโท...


115 P6his 550216 B historyp 6 ภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.1-3

115 P6his 550216 B historyp 6 ภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.1-3


120 P6his 550223 D historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย พ.ศ.2475

120 P6his 550223 D historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย พ.ศ.2475


พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - ฝากด้วยน้ะ อย่าลืม !! กดไลค์.


119 P6his 550223 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

119 P6his 550223 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


วัฒนธรรม 4 ภาค ราชอาณาจักรไทย

วัฒนธรรม 4 ภาค ราชอาณาจักรไทย - ผู้จัดทำ นางสาวกนกนาฎ อามาตย์ 53010510006 นางสาวจิราวรรณ วัดตรง 53010510009 นางสาว...


พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - เป็นการทำคลิปขึ้นมาเพื่อส่งงานอาจารย์ที่โรงเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับก...


ตอน1

ตอน1 - พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์.


ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา

ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา


อาหารไทย ครัวไทย - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #5

อาหารไทย ครัวไทย - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #5 - รายการ Virtual Field Trip สมัยรัตนโกสินทร์ ตอน อาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก (Thai food Thai...


ภูมิปัญญาคนในสมัยกรุงธนบุรี

ภูมิปัญญาคนในสมัยกรุงธนบุรี


ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา


พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2


ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย 615 [K.P.S]

ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย 615 [K.P.S] - เรื่อง : ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...


การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ชั้นมัธยมศึกษ...


สารคดีสั้น "กว่าจะเป็นไทย สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4" 24 05 55

สารคดีสั้น "กว่าจะเป็นไทย สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4" 24 05 55 - คนไทยต้องรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนักให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน...


ตอนที่ 4 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย

ตอนที่ 4 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย - ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย...


การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์

การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ - วีดีโอชุด "สวนสาระ" ความรู้ส่วนหนึ่งที่ได้เลือกเฟ้นจากสารคดีโทรทัศน์...


ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง

ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง


More ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด