ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

เกาะรัตนโกสินทร์ - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #1

เกาะรัตนโกสินทร์ - ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ #1 - รายการ Virtual Field Trip สมัยรัตนโกสินทร์ ตอน เกาะรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Kingdom) Rattanakosin Age (A.D....


ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3

ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3 - รายการเกษตรพาลุย ตอน ภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมโลก 2/3 : 13/09/2554 , K-STATION TV สถานีโท...


พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - ฝากด้วยน้ะ อย่าลืม !! กดไลค์.


120 P6his 550223 D historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย พ.ศ.2475

120 P6his 550223 D historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย พ.ศ.2475


115 P6his 550216 B historyp 6 ภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.1-3

115 P6his 550216 B historyp 6 ภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.1-3


119 P6his 550223 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

119 P6his 550223 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - เป็นการทำคลิปขึ้นมาเพื่อส่งงานอาจารย์ที่โรงเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับก...


การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ชั้นมัธยมศึกษ...


120 P5his 550224 C historyp 5 ประวัติศาสตร์ป 5 ใบงาน ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

120 P5his 550224 C historyp 5 ประวัติศาสตร์ป 5 ใบงาน ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี


การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย


วัฒนธรรมประเพณีไทย

วัฒนธรรมประเพณีไทย


การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย

การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย - การอนุรักษ์และสืบสานภูมปัญญาไทย สมาชิก นางสาวทับทิม ใจเที่ยง เลขที่...


ภูมิปัญญาไทยของไทย

ภูมิปัญญาไทยของไทย - เป็นการทำขึ้นเพื่อการเเรียนรู้ หากมีข้อผิดพลาดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย...


"Face Slapping ตบหน้า" คุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย

"Face Slapping ตบหน้า" คุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย - Video created with the Socialcam app: https://socialcam.com.


ภูมิปัญญาไทย...มันใช่อ่ะ

ภูมิปัญญาไทย...มันใช่อ่ะ


097 P6his 550105 B historyp 6 กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย

097 P6his 550105 B historyp 6 กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยประชาธิปไตย


คุยข่าวสิบโมง ตอน ครูภูมิปัญญาไทย อ บุญเลิศ

คุยข่าวสิบโมง ตอน ครูภูมิปัญญาไทย อ บุญเลิศ


118 P6his 550223 B historyp 6 ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในสารานุกรมไทย เช่น ฤาษีดัดตน

118 P6his 550223 B historyp 6 ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยในสารานุกรมไทย เช่น ฤาษีดัดตน


116 P6his 550216 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทย  ด้านปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย ร.4-2475

116 P6his 550216 C historyp 6 ภูมิปัญญาไทย ด้านปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย ร.4-2475


More ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

Sites (click here to hide/see results)

More ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ..

Google+ (click here to hide/see results)