มติ ก.อบต

Search Media :
powered by

Relate Keyword for มติ ก.อบต

Images (click here to hide/see results)

พี่น้องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจังหวัดอุบลราชธานี: มติ ก.อบต ...

พี่น้องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจังหวัดอุบลราชธานี: มติ ก.อบต ... มติ ก.อบต.

พี่น้องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจังหวัดอุบลราชธานี: มติ ก.อบต ...

พี่น้องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างจังหวัดอุบลราชธานี: มติ ก.อบต ... มติ ก.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (25 ต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (27 ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อบต.ท่าตะเกียบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อบต.ท่าตะเกียบ) มติ ก.ท.จ. และ ก.อบต.

ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ มติให้ชะลอการจัดสอบเองของ อบต.ทุกแห่ง ...

ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์ มติให้ชะลอการจัดสอบเองของ อบต.ทุกแห่ง ... ยังมีมติให้ชะลอการพิจารณา

ข่าวความเคลื่อนไหว อปท.

ข่าวความเคลื่อนไหว อปท. เพื่อมีมติคัดค้านมติก.อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัด ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.

More มติ ก.อบต

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มติก อบต มหาสารคาม

มติก อบต มหาสารคาม


หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากาลัง 3 ปี

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากาลัง 3 ปี


chea samaphan

chea samaphan


โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขอนแก่น 2

โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขอนแก่น 2


13 พ.ย. 55 คัดเลือกคณะกรรมการท้องถิ่น

13 พ.ย. 55 คัดเลือกคณะกรรมการท้องถิ่น


ยกฐานะ อบต เป็นเทศบาล

ยกฐานะ อบต เป็นเทศบาล


ประชุมสภา อบต. ห้วยยาบ ครั้งที่1

ประชุมสภา อบต. ห้วยยาบ ครั้งที่1


การเปิดประชุมสภาครั้งแรก อบต.ถลุงเหล็ก 27 พ.ย.2556_clip1

การเปิดประชุมสภาครั้งแรก อบต.ถลุงเหล็ก 27 พ.ย.2556_clip1


เปิดประชุมสภาอบต

เปิดประชุมสภาอบต


ประชุม อบต บ้านหม้อ

ประชุม อบต บ้านหม้อ


ประชุมที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว

ประชุมที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว


สำรวจ อบต.ห้วยเตย 1/10

สำรวจ อบต.ห้วยเตย 1/10


ประชุมที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว

ประชุมที่ อบต.คำเขื่อนแก้ว


บึงฉวาก 24 ต.ค. 53(02).AVI

บึงฉวาก 24 ต.ค. 53(02).AVI


ประมวลภาพ ประชุมธรรมนูญฯ อบต.ท่าข้าม

ประมวลภาพ ประชุมธรรมนูญฯ อบต.ท่าข้าม


สำรวจ อบต.ห้วยเตย 7/10

สำรวจ อบต.ห้วยเตย 7/10


ประปาหมู่บ้าน ๑

ประปาหมู่บ้าน ๑


"อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 2013" ตอนที่ 2

"อปท.อุตสาหกรรม สัญจร 2013" ตอนที่ 2


ประเมิน อปท. 5 ก.ย. 54 ท.ต.บางพระ (3)

ประเมิน อปท. 5 ก.ย. 54 ท.ต.บางพระ (3)


ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 57

ประชุมสภา อบจ. สมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 57


More มติ ก.อบต

Google+ (click here to hide/see results)