มรภ สุริน

Search Media :
powered by

Relate Keyword for มรภ สุริน

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดย องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 มหาวิท...


ผู้นำเชียร์ และสแตนเชียร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ปี 59

ผู้นำเชียร์ และสแตนเชียร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ปี 59


SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ENG Version

SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ENG Version - จัดทำโดย : นายอุดร แก้วคำ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงาน...


ท่าเต้น แอโรบิกพื้นฐาน มรภ.สุรินทร์

ท่าเต้น แอโรบิกพื้นฐาน มรภ.สุรินทร์


เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดพิธีอัญเชิ...


มาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - ไม่มีเจตนาแอบแฝงอื่นใด นอกจากแนะนำมหาวิทยาลัย.


Teaser - พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2558

Teaser - พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2558 - วันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดย องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 มหาวิท...


SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Thai Version

SRRU Presentation : แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Thai Version - จัดทำโดย : นายอุดร แก้วคำ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภ...


ฉุยฉายแม่บท มรภ.สุรินทร์

ฉุยฉายแม่บท มรภ.สุรินทร์ - ฉุยฉายแม่บท.


งานแสดงแบบผ้านานาชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานแสดงแบบผ้านานาชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - Surin International Folklore Festival (SIFF) เทศกาลงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ สำนักศิลป...


เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - คำอธิบาย.


จั๊กกิ้มกับต๊กโต๋ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 57

จั๊กกิ้มกับต๊กโต๋ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 57 - เอกพละ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 27 ส.ค 2557 กลองยาวเพชรน้องใหม่ 0878808402 บ้านโนนจำปา ต.ชุ...


ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Faculty of Education, Surindra Rajabhat University) ที่ตั้ง...


Nothin' on you - เวอร์ชั่น เด็กอิ้ง มรภ.สุรินทร์

Nothin' on you - เวอร์ชั่น เด็กอิ้ง มรภ.สุรินทร์


ประกวดดาวเดือน ม.ราชภัฏสุรินทร์ Freshy SRRU EP.1

ประกวดดาวเดือน ม.ราชภัฏสุรินทร์ Freshy SRRU EP.1 - งานประกวดดาวเดือน มหา'ลัย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ Freshy SRRU Star Awards...


สังเกตการสอน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2558 มรภ.สุรินทร์

สังเกตการสอน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 2558 มรภ.สุรินทร์ - จัดทำโดย นายสุริยา บรรลือทรัพย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์...


เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Re-Arrange

เพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Re-Arrange - เรียบเรียงใหม่โดย คุณาวุธ แผ่นทอง และ อดิพงษ์ ตอนสุข นศ. มรภ สุรินทร์...


สภานักศึกษา ภาคปกติ 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สภานักศึกษา ภาคปกติ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - เผยแพร่โดย สำนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษา...


เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2


More มรภ สุริน

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)