มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

Phu Phan Place Hotel เป็นที่พักใน ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

Phu Phan Place Hotel เป็นที่พักใน ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

Phu Phan Place Hotel เป็นที่พักใน ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

Phu Phan Place Hotel เป็นที่พักใน ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ #สกลนคร

สกลนคร โอทอป เฟสติวัล 2012 30 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555 ณ #หอประชุมวชิราลงกรณ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัด #สกลนคร

สกลนคร โอทอป เฟสติวัล 2012 30 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555 ณ #หอประชุมวชิราลงกรณ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัด #สกลนคร

More มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2556.


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1 - เพื่อให้ นักศึกษาได้ตระหนักถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังความรัก ความศรัทธาและร...


เพลงราชภัฏสดุดี-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพลงราชภัฏสดุดี-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาลัยราชภัฏสกลนคร มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิดิโอนี้มีเนื้อหาทั้งสนุก และ...


หนังสั้น : ขะลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) No.53

หนังสั้น : ขะลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) No.53 - โครงการหนังสั้นอีสาน : หอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสั้น : ขะลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) No.53.


วิดีโอแนะนำคณะครุศาสตร์ และ สโมสรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2557

วิดีโอแนะนำคณะครุศาสตร์ และ สโมสรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2557


น้องบิว - เดือน (สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014)

น้องบิว - เดือน (สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014) - เป็นวิดีโอแนะนำตัวในงานประกวดดาวขเดือนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014.


น้องเอียร์ - ดาว (สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014)

น้องเอียร์ - ดาว (สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014) - เป็นวิดีโอแนะนำตัวในงานประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2014.


แนะนำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนะนำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการโฆษณา สอนโดยอาจารย์ต่อศักดิ์ เกษมสุข จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...


เมื่อดอกคูณบาน -มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อดอกคูณบาน -มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - คำร้อง-สุธาศิลป์ สุโพธิ์ชัย ทำนองและเรียบเรียง - จินนี่ ภูไท ห้องบันทึกเสียงภูไทเร็คคอร์ด.


สันทนาการ งานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สันทนาการ งานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - สันทนาการ งานคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 12 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.


สารคดีภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องอาชีพช่างตีเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารคดีภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องอาชีพช่างตีเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


พัฒนาการการแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พัฒนาการการแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


หลีดเดอร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2011

หลีดเดอร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2011 - CHEER OF EDU SNRU ม ราชภัฏสกลนคร) 2554 Full step อันนี้ของปี 54 คราฟฟฟ ภาพไม่ชัดเท่าไร แต่ก็พอดูได้นะคราฟฟผม.


เพลงหยุด เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพลงหยุด เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - เพลงหยุด เอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.


สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


รั้วเขียว ชมพู  - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รั้วเขียว ชมพู - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - คำร้อง-สุธาศิลป์ สุโพธิ์ชัย ทำนองและเรียบเรียง - จินนี่ ภูไท ห้องบันทึกเสียงภูไทเร็คคอร์ด.


ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - เศษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.


วง BLUE มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1

วง BLUE มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1


More มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด