มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับกา...


วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ - วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย 2 - 4 มกราคม...


การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี)

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) - สารคดี เรื่อง การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) โดย สำนักงานรับรองม...


มาตรฐานการศึกษา อนุบาลชลิดา 56

มาตรฐานการศึกษา อนุบาลชลิดา 56 - วันที่ 17 กค.56 ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่องการวัด...


การนำผลประเมินไปใช้ (ระดับพื้นฐาน)

การนำผลประเมินไปใช้ (ระดับพื้นฐาน) - โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดับก...


12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้

12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ - วีดีทัศน์ 12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่อง...


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด