มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3

VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3 - VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพก...


นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. - ร.ร.บ้านนาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นำเสนอ รับการประเมินคุณภาพภายนอ...


ต้อนรับ สมศ. รอบ 3

ต้อนรับ สมศ. รอบ 3 - โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...


สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน

สัมภาษณ์ ผอ.รร.วัดจอมแจ้ง เกี่ยวกับทัศนะในการบริหารงานโรงเรียน - นำชมโรงเรียนวัดจอมแจ้ง ผ่านบทสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง...


อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์การประเมินรอบ3 - อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สมศ.)


เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ.

เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ. - สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ของกศน.อำเภอ...


สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับกา...


ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา

ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา - รายงานการประเมินโรงเรียนสังกัด สพป.นราธิวาส 3 โรงเรียนราชพัฒนา อ.เจาะไ...


สมศ.ประเมินรอบสาม

สมศ.ประเมินรอบสาม - การประเมินรอบสาม เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (สมศ.)


"The imagination" สำนักงานรับรองมาตรฐาน...

"The imagination" สำนักงานรับรองมาตรฐาน... - SPOT โฆษณา "The imagination" สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค...


สมศ.รอบสาม

สมศ.รอบสาม - โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล.


1 ก.ค. 54 รับการประเมิน สมศ.รอบ ๓.mpg

1 ก.ค. 54 รับการประเมิน สมศ.รอบ ๓.mpg - วีซีดี บรรยายสรุปภาพรวมของโรงเรียนกองบินโคกกะเทียม เพื่อนำเสนอต่อคณ...


วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ - วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม ระดับปฐมวัย 2 - 4 มกราคม...


การบรรยายเรื่อง "แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน"

การบรรยายเรื่อง "แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน" - วิดีโอส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ....


การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี)

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) - สารคดี เรื่อง การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) โดย สำนักงานรับรองม...


สมศ ประเมินรอบแรก ชลิดาเนอสเซอรี่56

สมศ ประเมินรอบแรก ชลิดาเนอสเซอรี่56 - วันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 สมศ.ประเมินคุณภาพรอบที่ 1 ณ.สถานรับเลี้ยงเด็กชลิ...


ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 2

ผลประเมิน สมศ. ระดับอนุบาล ตอนที่ 2 - สรุป ผลการภายนอกรอบที่ 3 (สมศ) ระดับอนุบาล ตอนที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสีนวล...


โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ - วิสัยทัศน์ (Vision) นักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม...


นำเสนอข้อมูล สมศ

นำเสนอข้อมูล สมศ


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

No data availavle.

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด