มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับกา...


การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี)

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) - สารคดี เรื่อง การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) โดย สำนักงานรับรองม...


12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้

12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ - วีดีทัศน์ 12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่อง...


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3 ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด