มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้...


สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน.mpg - สุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน เพื่อรอรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๖.


การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี)

การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) - สารคดี เรื่อง การประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก (2-5 ปี) โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศูนย์พัฒนาเด็กตัวอย่างที่มีการปฏิบัติท...


12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้

12 มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้ - วีดีทัศน์ 12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี.


More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3

Sites (click here to hide/see results)

More มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สมศ รอบ 3 ..

Google+ (click here to hide/see results)