มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ระบบจัดการข่าวสาร

ระบบจัดการข่าวสาร เอกสารประกอบการบรรยายการประชุม

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ...

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ... แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ...

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ... ดาวน์โหลดได้ในเอกสารดาวน์โหลด

documents.jpg

documents.jpg กรอบการดำเนินงานการจัดทำแผน

Nongkungsomdet School : โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ :: ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.

Nongkungsomdet School : โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ :: ข่าวการศึกษาจาก สพฐ. ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.

รับรอง

รับรอง เขต ๕ ลงนามโดยเลขา สพฐ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส สุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สพฐ | Krukanidta's Blog

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สพฐ | Krukanidta's Blog สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ค่าย "ยุวบรรณารักษ์"  สวก.  สพฐ.

ค่าย "ยุวบรรณารักษ์" สวก. สพฐ. - ยุวบรรณารักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.


ครูฟาสร้างสุข อีสานใต้

ครูฟาสร้างสุข อีสานใต้ - ประมวลภาพประทับใจ เวทีเรียนรู้ ครูสร้างสุขเพื่อเด็กและครอบครัวในศตวรรษที่ 21 ในโครงการ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการแนะแนวชีวิตและอาชีพผู้เรียนในศตวรรษท...


ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก

ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก - กพฐ.เร่งปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งบูรณาการทั้งเนื้อหา เวลาเรียน การวัดและประเมินผล สั่งครูลดปริมาณการบ้านเด็กลง ระบุเป็นความทุกข์ทรมานของเ...


YC: Youth Counselor  2013

YC: Youth Counselor 2013 - อบรมพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC: Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม จัดโดย สำ...


มอบบ้านหลังที่ 1

มอบบ้านหลังที่ 1 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นตัวแทนมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อ.ไพศาลีตามโคร...


มอบบ้านหลังที่ 2

มอบบ้านหลังที่ 2 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นตัวแทนมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลีตามโคร...


06 ก ค  55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ

06 ก ค 55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ ...


อ่านสร้างสุข

อ่านสร้างสุข - อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรีย...


ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6

ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6 - สพฐ. โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ จัดอบรมห้องสมุดมีชีวิตรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมปรินซ์พาเล...


การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน

การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน - วีดีทัศน์ประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก สพม. 32.


สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น

สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น - สพฐ.อบรมเข้ม "การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น"นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อยอดองค์ความรู้ครู นักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั...


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57)

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส " ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2557 เพื่อนๆ หลายคน คงเ...


สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - คลิกถูกใจ เพื่อรับแนวข้อสอบครูผู้ช่วย https://www.facebook.com/sobkroo1?ref=hl สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ใช้สอบครู และบุคคลากรทาง.


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย

มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย - รายละเอียดในวิดีโอ 1. มาตรฐานวิชาชีพครู 2. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู *ขออภัยหากถ้าใครไม่ชอบนะครับ.


ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร

ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร - นครราชสีมา มทส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น...


มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู


วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้...


แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา " 55 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ มาตรฐานวิชาชีพครู.


10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี

10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี - นโยบายในแผนปฏิบัติการ 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ 10 จุดเน้น เพื่อส่งเสริม ส...


More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Sites (click here to hide/see results)

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ ..

Google+ (click here to hide/see results)