มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Search Media :
powered by

Images (click here to hide/see results)

ระบบจัดการข่าวสาร

ระบบจัดการข่าวสาร 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

สพฐ.เตรียมปรับลดชั่วโมงเรียน เทอม2 เน้นกิจกรรมแทน

สพฐ.เตรียมปรับลดชั่วโมงเรียน เทอม2 เน้นกิจกรรมแทน การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ...

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ... ดาวน์โหลดได้ในเอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน กรอบการดำเนินงานการจัดทำแผน

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ...

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ... แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554

รับรอง

รับรอง เขต ๕ ลงนามโดยเลขา สพฐ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สพฐ

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สพฐ สุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สพฐ | Krukanidta's Blog

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของ สพฐ | Krukanidta's Blog สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสพฐ.


ค่าย "ยุวบรรณารักษ์"  สวก.  สพฐ.

ค่าย "ยุวบรรณารักษ์" สวก. สพฐ. - ยุวบรรณารักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศ...


ดูมาตรฐานการเรียนรู้จากโรงเรียนระดับท็อปและดูย้อนตัว

ดูมาตรฐานการเรียนรู้จากโรงเรียนระดับท็อปและดูย้อนตัว - เมื่อสพฐ.ออกคำสั่งเรื่องการให้การบ้านนักเรียน "ไม่ยากเกินไป ไม่มากเก...


ครูฟาสร้างสุข อีสานใต้

ครูฟาสร้างสุข อีสานใต้ - ประมวลภาพประทับใจ เวทีเรียนรู้ ครูสร้างสุขเพื่อเด็กและครอบครัวในศต...


06 ก ค  55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ

06 ก ค 55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำสำนักวิชาการและมาตรฐานก...


ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก

ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก - กพฐ.เร่งปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งบูรณาการทั้งเน...


สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น

สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น - สพฐ.อบรมเข้ม "การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น"นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการ...


มอบบ้านหลังที่ 1

มอบบ้านหลังที่ 1 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ....


YC: Youth Counselor  2013

YC: Youth Counselor 2013 - อบรมพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC: Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 25-28 สิง...


มอบบ้านหลังที่ 2

มอบบ้านหลังที่ 2 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ....


ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6

ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6 - สพฐ. โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ จัดอบรมห้องสมุดมีชีวิตรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมปรินซ์พาเล...


อ่านสร้างสุข

อ่านสร้างสุข - อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จ...


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หนังสือดีเด่น ประจําปี2558 (14มี.ค.58)

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หนังสือดีเด่น ประจําปี2558 (14มี.ค.58) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หนังสือดีเด่น ประจําปี2558 ออกอากาศวันที่...


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57)

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน โดยพิธีกรคนเก่ง...


ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร

ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร - นครราชสีมา มทส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...


การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน

การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน - วีดีทัศน์ประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน รับการประเมินจากคณะอนุกรร...


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย


รายงาน สพฐ.ทบทวนนโยบายเรียนฟรีเด็กข้ามชาติ

รายงาน สพฐ.ทบทวนนโยบายเรียนฟรีเด็กข้ามชาติ - รายงาน สพฐ.ทบทวนนโยบายเรียนฟรีเด็กข้ามชาติ โดย กานติ์ชนิต สิเนรุราช...


04 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตอนที่ 1

04 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตอนที่ 1


มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย


More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Sites (click here to hide/see results)

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด