มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Search Media :
powered by

Relate Keyword for มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Images (click here to hide/see results)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ( สพฐ. ขอให้ สพม. แจ้ง ร.ร.

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ...

ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น ... ดาวน์โหลดได้ในเอกสารดาวน์โหลด

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ...

งานนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554. หลักการ 1. พัฒนาคุณภาพและ ... แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2554

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน ค่านิยม 12 ประการของเลขา กพฐ.

รับรอง

รับรอง เขต ๕ ลงนามโดยเลขา สพฐ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) ส สุขภาพบูรณาการร่วมกับ สพฐ.

งานนำเสนอ"การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ ...

งานนำเสนอ"การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ ... และมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

งานนำเสนอ"การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ ...

งานนำเสนอ"การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบฯ ... สพฐ.: - ศึกษาเชิงลึก

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

ค่าย "ยุวบรรณารักษ์"  สวก.  สพฐ.

ค่าย "ยุวบรรณารักษ์" สวก. สพฐ. - ยุวบรรณารักษ์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.


การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน

การประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน - วีดีทัศน์ประเมินมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก สพม. 32.


ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก

ลดอำนาจครู ลดการบ้านเด็ก - กพฐ.เร่งปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งบูรณาการทั้งเนื้อหา เวลาเรียน การวัดและประเมินผล สั่งครูลดปริมาณการบ้านเด็กลง ระบุเป็นความทุกข์ทรมานของเ...


ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6

ห้องสมุดมีชีวิตรุ่น6 - สพฐ. โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ จัดอบรมห้องสมุดมีชีวิตรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2556 ที่โรงแรมปรินซ์พาเล...


YC: Youth Counselor  2013

YC: Youth Counselor 2013 - อบรมพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( YC: Youth Counselor) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม จัดโดย สำ...


มอบบ้านหลังที่ 1

มอบบ้านหลังที่ 1 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นตัวแทนมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อ.ไพศาลีตามโคร...


มอบบ้านหลังที่ 2

มอบบ้านหลังที่ 2 - นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เป็นตัวแทนมอบบ้านให้นักเรียน หลังที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ อ.ไพศาลีตามโคร...


06 ก ค  55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ

06 ก ค 55 สพฐ ให้ความรู้ต้านภัยพิบัติ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ ...


อ่านสร้างสุข

อ่านสร้างสุข - อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรีย...


สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น

สพฐ อบรมเข้มการทำสื่อหนังสั้น - สพฐ.อบรมเข้ม "การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น"นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อยอดองค์ความรู้ครู นักเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อภาพยนตร์สั...


มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพครู


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57)

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน (3 ก.ย.57) - รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน แนวทางปรับลดชั่วโมงเรียน โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส " ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2557 เพื่อนๆ หลายคน คงเ...


สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - คลิกถูกใจ เพื่อรับแนวข้อสอบครูผู้ช่วย https://www.facebook.com/sobkroo1?ref=hl สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ใช้สอบครู และบุคคลากรทาง.


มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย

มาตรฐานวิชาชีพครู, จรรยาบรรณ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วินัยและการรักษาวินัย - รายละเอียดในวิดีโอ 1. มาตรฐานวิชาชีพครู 2. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4. วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครู *ขออภัยหากถ้าใครไม่ชอบนะครับ.


10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี

10 จุดเน้น ของโรงเรียนสภาราชินี - นโยบายในแผนปฏิบัติการ 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ 10 จุดเน้น เพื่อส่งเสริม ส...


แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู - แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา " 55 จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ มาตรฐานวิชาชีพครู.


ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร

ก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร - นครราชสีมา มทส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น...


พ. ร. บ  การศึกษาแห่งชาติ 2542

พ. ร. บ การศึกษาแห่งชาติ 2542


พลเมืองข่าว  : การศึกษา ทางเลือกเพื่อปฏิรูป (2 พ.ย.57)

พลเมืองข่าว : การศึกษา ทางเลือกเพื่อปฏิรูป (2 พ.ย.57) - 15 ปีที่ผ่านมามีความพยายามปฏิรูปการศึกษาถึง 2 รอบ แต่พบว่ามีตัวชี้วัดหลายอย่าง ที่สะท้อนให้เห็นว่า การเรียนการสอนในระบบ ยังไม่สามารถนำไปสู่การศึกษาที่สอดคล้อ...


More มาตรฐานการศึกษา สพฐ

Sites (click here to hide/see results)

More มาตรฐานการศึกษา สพฐ ..

Google+ (click here to hide/see results)

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต