มาตรฐานสมศ.รอบ3

Search Media :
powered by

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 รร. ป่าติ้ววิทยา

การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 รร. ป่าติ้ววิทยา - VTR การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ระหว่างวันที่...


VTR นำเสนอสมศ.รอบ 3  ร.ร.ศรีจอมทอง.mp4

VTR นำเสนอสมศ.รอบ 3 ร.ร.ศรีจอมทอง.mp4 - VTR นำเสนอคณะกรรมการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใ...


งานประเมินสมศรอบ3ปี2556

งานประเมินสมศรอบ3ปี2556


สมศ. รอบ 3

สมศ. รอบ 3


เทปสรุปผลการประเมินภายนอก(สมศ.)Part1

เทปสรุปผลการประเมินภายนอก(สมศ.)Part1 - สรุปการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐา...


ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช.

ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. - สมศ. ประกาศตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ สร้างความง่ายกำหนด 20 ตัวบ่งชี้ทุระดับ ยึด...


narivooth นารีวุฒิ_ นำเสนอ สมศ. รอบ3

narivooth นารีวุฒิ_ นำเสนอ สมศ. รอบ3


ร. ร. วัดดอนตลุง (สมศ รอบ3 )

ร. ร. วัดดอนตลุง (สมศ รอบ3 )


ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1

ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1


VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3

VTR นำเสนอ สมศ. ประเมิน รอบ 3 - VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพก...


สมศ. รอบ 3.wmv

สมศ. รอบ 3.wmv


ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม รำโชว์ สมศ รอบ 3

ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม รำโชว์ สมศ รอบ 3


นำเสนอ กศน.อำเภอชุมแพ สมศ. รอบ 3

นำเสนอ กศน.อำเภอชุมแพ สมศ. รอบ 3


ประเมิน สมศ. รอบ3-โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ประเมิน สมศ. รอบ3-โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์


สมศ รอบ 3 หนองประดู่วิทยา 10 -12 กพ 57

สมศ รอบ 3 หนองประดู่วิทยา 10 -12 กพ 57


ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา

ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา


การประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ.  รอบ 3 ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. รอบ 3 ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี


ล.ร.ภ. ประเมิน สมศ. รอบ 3

ล.ร.ภ. ประเมิน สมศ. รอบ 3


นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv

นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv


More มาตรฐานสมศ.รอบ3

Google+ (click here to hide/see results)