มาตรฐานสมศ.รอบ3

Search Media :
powered by

Relate Keyword for มาตรฐานสมศ.รอบ3

Posts You may Like

Video (click here to hide/see results)

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3]

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา[ประเมิน สมศ. รอบ3] - วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ...


การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 รร. ป่าติ้ววิทยา

การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 รร. ป่าติ้ววิทยา - VTR การนำเสนอรับการประเมิน สมศ. รอบ 3 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ระหว่างวันที่...


งานประเมินสมศรอบ3ปี2556

งานประเมินสมศรอบ3ปี2556


สมศ. รอบ 3

สมศ. รอบ 3


สมศ ประเมินรอบ 3 0001

สมศ ประเมินรอบ 3 0001


narivooth นารีวุฒิ_ นำเสนอ สมศ. รอบ3

narivooth นารีวุฒิ_ นำเสนอ สมศ. รอบ3


ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช.

ตัวบ่งชี้การประเมินฯ สมศ. รอบสี่สานต่อนโยบาย คสช. - สมศ. ประกาศตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ สร้างความง่ายกำหนด 20 ตัวบ่งชี้ทุระดับ ยึด...


ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1

ประเมินภายนอน(สมศ.)รอบ 3 ตอนที่1


ร. ร. วัดดอนตลุง (สมศ รอบ3 )

ร. ร. วัดดอนตลุง (สมศ รอบ3 )


นำเสนอ กศน.อำเภอชุมแพ สมศ. รอบ 3

นำเสนอ กศน.อำเภอชุมแพ สมศ. รอบ 3


ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม รำโชว์ สมศ รอบ 3

ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม รำโชว์ สมศ รอบ 3


สมศ. รอบ 3.wmv

สมศ. รอบ 3.wmv


สมศ รอบ 3 หนองประดู่วิทยา 10 -12 กพ 57

สมศ รอบ 3 หนองประดู่วิทยา 10 -12 กพ 57


ประเมิน สมศ. รอบ3-โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ประเมิน สมศ. รอบ3-โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์


ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา

ประเมิน สมศ.รอบ 3 รร.ราชพัฒนา


ล.ร.ภ. ประเมิน สมศ. รอบ 3

ล.ร.ภ. ประเมิน สมศ. รอบ 3


การประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ.  รอบ 3 ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดย สมศ. รอบ 3 ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี


นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv

นิเทศเตรียมสมศรอบ3.wmv


มาตรฐานที่ 1 สมศ. สารพัดช่างอุบล

มาตรฐานที่ 1 สมศ. สารพัดช่างอุบล


ไตรเติ้ล เตรียม  สมศ รอบ3 กศน กาฬสินธุ์2

ไตรเติ้ล เตรียม สมศ รอบ3 กศน กาฬสินธุ์2


More มาตรฐานสมศ.รอบ3

Google+ (click here to hide/see results)